Barne- og ungdomspsykiatri E-bok


Barne- og ungdomspsykiatri - Søren Hertz pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-04-19
FORFATTER: Søren Hertz
ISBN: 9788205412156
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,52

FORKLARING:

Barne- og ungdomspsykiatri er en bok om uante muligheter for utvikling hos barn og ungdom.Barn og ungdommer kommer av mange grunner opp i fastlåste situasjoner der de kan ha behov for støtte til å finne en vei videre i livet sitt. Det som umiddelbart virker problemfylt, vanskelig å hanskes med, mangelfullt eller sykt, kan oppfattes som en invitasjon ? en invitasjon til omgivelsene om nysgjerrig og kreativt å forholde seg til hvordan man best kan bidra til å utvikle det uante.Barne- og ungdomspsykiatri tar utgangspunkt i moderne hjerneforskning, utviklingspsykologi og forskning i barns motstandskraft, som kombineres med forfatterens egne erfaringer fra mange års arbeid med undersøkelse og behandling av barn og ungdommer. På bakgrunn av dette introduserer boken nye perspektiver på betydningen av å skape konstruktive kontekster for undersøkelses- og behandlingsarbeid. Dette gir seg også utslag i nye perspektiver på spesialpedagogikk.

...t. Lege - Barne- og ungdomspsykiatri. Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett! Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk (ÅBUK) tar imot pasienter fra 0 - 18 år når en pasient eller familie behøver noe mer enn den behandling som kan tilbys ved den lokale BUPP ... Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) - Psykisk ... ... . Vi har mulighet til å spesialtilpasse våre behandlingstilbud. Vi kan arbeide i hjemmemiljøet og/eller hos oss. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) BUP er et spesialisthelsetjenestetilbud til barn mellom 0-18 år. De tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av barnepsykiatriske symptomer og tilstander. Du må få henvisning til BUP fra lege eller barnevernleder, bortsett fra ved øyeblikkelig hjelp. Organise ... BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk - St. Olavs hospital ... . Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) BUP er et spesialisthelsetjenestetilbud til barn mellom 0-18 år. De tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av barnepsykiatriske symptomer og tilstander. Du må få henvisning til BUP fra lege eller barnevernleder, bortsett fra ved øyeblikkelig hjelp. Organisering av spesialiteten. Det er 79 forskriftfestede læringsmål i Barne- og ungdomspsykiatri, alle med ulike læringsaktiviteter som LIS skal gjennomføre for å oppnå godkjenning av læringsmålene mens de er i tjeneste på de ulike avdelingene i løpet av spesialiseringen. Håndbok for barn og unges psykiske helse er lisensiert etter "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License". Innholdet kan dermed arkiveres og distribueres fritt for alle slags formål på følgende vilkår: Korrekt referanse skal oppgis, ingen kommersiell bruk og ingen bearbeidelse av tekst eller innhold. Barne- og ungdomspsykiatri er en bok om uante muligheter for utvikling hos barn og ungdom.Barn og ungdommer kommer av mange grunner opp i fastlåste situasjoner der de kan ha behov for støtte til å finne en vei videre i livet sitt. Det som umiddelbart virker problemfylt, vanskelig å hanskes med, mangelfullt eller sykt, kan oppfattes som en invitasjon ? en invitasjon til omgivelsene om ... Barne- og ungdomspsykiatri er et klinisk fag hvor det viktigste erfaringsgrunnlaget for å bli spesialist skjer gjennom direkte pasientbehandling og gjennom veiledning. LIS får både klinisk veiledning og psykoterapiveiledning. Barne- og ungdomspsykiatri - Kliniske læringsmål LIS del 3 m/ utdypende tekst, nasjonale læringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister) v1.0 (25.11.18) Innledning Dette dokumentet gir oversikt over de kliniske læringsmålene for spesialiteten «Barne- og ungdomspsykiatri (BUP». Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av 2 polikliniske enheter; BUP - IS som er poliklinikk Indre Salten med kontor på Fauske og BUP- Vesterålen. I tillegg er det en poliklinisk seksjon; BUP - YS som er poliklinikk Ytre Salten med separate enheter for barn og ungdom i Bodø, i tillegg til et eget kontor på Ørnes. Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad Skriv ut BUPP Fredrikstad Gebyr hvis du ikke møter til timen. Vestre Viken og alle våre behandlingssteder er i beredskap på grunn av koronapandemien. Dette medfører en rekke endringer fra drift i en normal situasjon.. I forbindelse med koronaviruspandemien er det bestemt i «Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta» « § 7 Gebyr når pasienten ikkje møter », at ... Barne- og ungdomspsykiatri. Forskergruppen studerer psykiske lidelser hos barn og ungdom ved å benytte en rekke ulike innfallsvinkler og metoder. Om gruppen. Gruppen omfatter forskere innen barne- og ungdomspsykiatri ansatt ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, ... Enhet for barn og familie: Fant du det du lette etter? Ja Ja Nei Nei. Vennligst skriv en tilbakemelding. Gjenstående tegn: 255. Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer. Skal ikke fylles ut Send. Vi tilbyr utredning og behandling til barn og unge under 18 år med psykiske lidelser eller problemer og deres familier, der det foreligger psykisk lidelse og hvor det er nødvendig med tilbud i spesialisthelsetjenesten.. Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) yter øyeblikkelig hjelp til ungdom under 18 år, og tilbyr elektive innleggelser for ungdom mellom 13-18 år til utredning og behandling....