Musikkfeltet E-bok


Musikkfeltet - Dag Østerberg, Rudolf Terland Bjørnerem pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-02-14
FORFATTER: Dag Østerberg, Rudolf Terland Bjørnerem
ISBN: 9788202481940
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,24

FORKLARING:

Musikk i hverdagen er viktigere nå enn noensinne. Musikk er blitt like selvfølgelig som klærne vi går i, maten vi spiser eller trikken og bussen vi reiser med. Sosiologi er vitenskapen om alle sosiale relasjoner, fra samfunnets store institusjoner til enkeltindividene, og vekselvirkningen mellom dem. Sosiologi ser på dagliglivet i sin alminnelighet og koblingen skulle synes åpenbar. Likevel er musikksosiologi et emne som i liten grad har etablert seg som et fagfelt, på tross av at flere sentrale teoretikere har viet temaet oppmerksomhet.Musikkfeltet gir en innføring i musikksosiologisk tenkemåte. Den redegjør for de sosiologiske grunnbegrepene og viser hvordan de kan brukes i undersøkelser av musikkens sosiale betydning, funksjon og innvirkning. Den omhandler det vestlige musikkfeltet i sin helhet og drøfter et mangfold av sjangre, artister og institusjoner. Boken tar blant annet opp spørsmål som: Er det meningsfylt å skille mellom kunst- og underholdningsmusikk? Hva har musikkens materialitet, teknologi og organisering å si for dagens musikkliv? Hvordan påvirker faktorer som alder, kjønn og klasse forholdet til musikk, og hva har disse kategoriene å si for musikkens utforming? Hva slags offentligheter inngår musikk i? Kan musikk bidra til integrasjon og/eller konflikt i samfunnet? Hva slags sosiale funksjoner har musikken generelt, og kan også den tilsynelatende autonome musikken ha funksjoner? Hva slags endringer har musikkfeltet gjennomgått det siste århundret fra et sosiologisk siktepunkt?Boken er aktuell for musikk- og sosiologistudenter, og andre som er opptatt av sammenhengene mellom musikk og politikk.

...der hun oppsummerte det som et bidrag til dannelse og digitalisering - og presiserte at det er «digert» ... Musikkfeltet - Dag Østerberg - Paperback (9788202481940 ... ... . Organisasjonene på musikkfeltet har den siste uken hatt tett dialog. Vi oppfatter at vi er samstemte om hvilke tiltak som bør settes inn. Vi er kjent med at CREO har oversendt brev til departementet, hvor det fremmes en del forslag til løsninger som vil kunne bidra til å avhjelpe situasjonen. NOPA stiller seg bak de forslagene som ... - Musikkfeltet er et stort felt med mange ulike behov, fra f ... Dag Østerberg,Rudolf Terland Bjørnerem: Musikkfeltet ... ... . NOPA stiller seg bak de forslagene som ... - Musikkfeltet er et stort felt med mange ulike behov, fra frilansere og selvstendig næringsdrivende til musikere, arrangører, selskaper og ulike byråer. For disse aktørene er det viktig å ha en portal som gir svar på spørsmål og deler info om sistuasjonen som veldig mange nå står i, sier Torbjørn Valum, rådsleder i Musikkindustriens Næringsråd (MIR) Kjøp Musikkfeltet fra Bokklubber Musikk i hverdagen er viktigere nå enn noensinne. Musikk er blitt like selvfølgelig som klærne vi går i, maten vi spiser eller trikken og bussen vi reiser med. Sosiologi er vitenskapen om alle sosiale relasjoner, fra samfunnets store institusjoner til enkeltindividene, og vekselvirkningen mellom dem. Kjøp Musikkfeltet fra Tanum Musikk i hverdagen er viktigere nå enn noensinne. Musikk er blitt like selvfølgelig som klærne vi går i, maten vi spiser eller trikken og bussen vi reiser med. Sosiologi er vitenskapen om alle sosiale relasjoner, fra samfunnets store institusjoner til enkeltindividene, og vekselvirkningen mellom dem. Hvordan!rekrutteres!norske!instrumentalister!til!jazzfeltet,! og!hvilke!steg!på!veien!kan!virke!ekskluderende!for!kvinnene! blant!dem?!!!!! Sven!Meyvis Staten tar mer enn de gir til musikkfeltet. Kontrasten mellom tilstanden på de autonome musikkscenene og offentlig finansierte skandaleprosjekter som Namsos Rock City er grell. Opptak og adgangsregulering. Emnet er adgangsbegrenset (10 plasser) og kan kun velges av studenter som har opptak på bachelorprogrammet i musikkvitenskap og som har fullført de første 60 studiepoengene av 80-gruppa i musikkvitenskap (de siste 20 studiepoengene utgjøres av MUS3091 eller MUS3090). Kun søkere i første runde av opptaket (før jul) vil bli vurdert. MSF driver pedagogisk utviklingarbeid på musikkfeltet, blant annet ved å utvikle studieplaner og gjennom tiltak som Musikk i fengsel og frihet (Miff) og Krafttak for sang. Dette kan du lese mer om i vår Strategi- og handlingsplan. Vil du vite mer om støtten til øvelser og kursaktiviteter? Les mer om søknader og muligheter her. Prisen deles ut årlig under P3 Gull og går til artister som har markert seg spesielt på musikkfeltet det siste året. - Tusen takk, dette er det sykeste. Jeg ble catcha litt på senga her. Gratulerer til meg. Alle som heier på oss, vi har mer til dere, sa han etter at han hadde vunnet....