Profesjonsetikk E-bok


Profesjonsetikk - Svein Aage Christoffersen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-09-30
FORFATTER: Svein Aage Christoffersen
ISBN: 9788215019406
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,41

FORKLARING:

Boka setter fokus på hva det etisk sett innebærer å arbeide med mennesker. Dette arbeidet styres ikke bare av faglig ideologi, metoder, regler og retningslinjer, men også av den profesjonelles medmenneskelighet. Forfatterne diskuterer hva profesjonsetikk er og viser sammenhengen mellom etikk og utvikling av dømmekraft. Samtidig settes det søkelys på forholdet mellom profesjon og samfunn og om etikken er et viktig samfunnsmessig styringsredskap. Dette knyttes både til utdanning av profesjoner og til de ulike profesjonenes etiske retningslinjer. Boka er beregnet på helse- og sosialarbeidere som ønsker å styrke sin etiske bevissthet.

...n i Volda, Høgskulen i Molde og ansatte i Helse Møre og Romsdal ... PDF Hva er kilden til profesjonsetikk? - Universitetet i Agder ... . Vi er knyttet til doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag. Forskningsgruppen vil perspektivere etiske problemstillinger både relasjonelt og kontekstuelt (strukturvilkår), og bearbeider problemstillinger i kjernen ... Profesjonsetikk for prester Som profesjonsforening tar Presteforeningen ansvar for å formulere profesjonsetikken - de forventningene prester setter til seg selv og fellesskapet om standarden på sin tjeneste og profesjonsutøvelse. For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen D ... Profesjonsetikk - Svein Aage Christoffersen - heftet(9788215019406 ... ... . For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feide Profesjonsetikk egner seg også som tilleggslitteratur i medisinsk etikk i både grunn- og videreutdanninger. Kommentarer (0) Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer. Publisert: 9. mars 2006. Utgave 6, 9. mars 2006. Profesjonsetikk. Denne forskningsgruppen hører til Senter for profesjonsstudier (SPS) og studerer etiske og normative spørsmål med spesiell relevans for profesjoner og profesjonsutøvelse. Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».. Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst ... I boka Profesjonsetikk i skolen og den tilhørende nettressursen belyses mange av de etiske utfordringer lærere møter, gjennom en rekke konkrete dilemmaer fra læreres egen skolehverdag. Boka gir grunnlag for å arbeide med læreres etiske utfordringer og viser til nyere forskning innen profesjonsetikk. Til hvert kapittel foreslås problemstillinger til diskusjon. Profesjonsetiske dilemmaer og handlingsvalg blant lærere i lærerutdanningens praksisskoler. Frøydis Oma Ohnstad har skrevet en doktorgradsavhandling innenfor faget pedagogikk som er relevant for arbeidet med utvikling av lærerutdanningen. Den som vil forstå presseetikkens særpreg må begynne med å trekke et skille mellom allmenn etikk og profesjonsetikk. Etikk og etikk er nemlig ikke alltid det samme. Den vanlige etikkens formål er å bestemme og foreskrive det gode. Selv om det finnes ulike etiske skoler, hevder de alle at deres resultater har allmenn gyldighet. Skorstad & Eide, (2013) hevder at pliktetisk resonnement spør etter regler og prinsipper, «Å knuse medisinene i syltetøyet vil stride mot pasientens selvbestemmelse og hva som er lovlig.. I følge sinnelags-etisk tenkning er det å ha et godt motiv i utgangspunktet tilstrekkelig for å handle rett (Skorstad & Eide, 2013).. Kari begrunner sine handlinger med at hun vil Martin vel, og hun ......