Klassisk talekunst E-bok


Klassisk talekunst -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-08-18
FORFATTER:
ISBN: 9788279900801
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,82

FORKLARING:

Denne boken inneholder et utvalg taler av de fremste retorikerne fra det gamle Hellas og Roma. Den innledes med en oppvisningstale av talelæreren Gorgias og en gravtale fra historikeren Thukydid, men hovedvekten ligger på rettstaler og politiske taler, og på de tre forfatterne Lysias, Demosthenes og Cicero. I Hellas og Roma var det å tale offentlig en kunst, og å beherske denne kunsten ga ikke bare politisk makt, men også stor personlig prestisje. Retorikk var det sentrale skolefaget og talen var den viktigste litterære prosasjangeren. Talere som Demosthenes og Cicero øvet ikke bare innflytelse på sin samtid, de ble også lest av ettertiden som forbilledlige eksempler på godt språk og effektiv argumentasjon. I tillegg til sine litterære og retoriske kvaliteter har disse talene også stor verdi som historiske kilder - ikke minst til mentalitet og sosiale forhold. Noen av talene er holdt i forbindelse med krig og blodige omveltninger; andre tar utgangspunkt i mer hverdagslige begivenheter, som utroskap eller hærverk på offentlig eiendom. Samlet gir de en rekke verdifulle innblikk i gresk og romersk kultur og samfunnsliv. Innledninger og noter bidrar med nødvendige opplysninger og setter talene inn i en bredere historisk sammenheng. Utvalg og redaksjon er ved Gjert Vestrheim og Tor Ivar Østmoe, som også står for største.delen av oversettelsene. De fleste av talene har ikke tidligere vært oversatt til norsk. Gorgias (ca. 480-ca. 380 f.Kr.), omreisende lærer i talekunst. Av hans forfatterskap er bare to taler og ett fragment av en tredje bevart. Thukydid (ca. 460-ca. 400 f.Kr.), general og historiker. Forfatter av Peloponneserkrigen, om krigen mellom Athen og Sparta, der han selv deltok. Lysias (ca. 445-ca. 380 f.Kr.), profesjonell taleskriver, hovedsakelig av rettstaler. 31 taler er bevart i sin helhet under hans navn, men ikke alle er autentiske. Demosthenes (384-322 f.Kr.), politiker og profesjonell taleskriver. 60 taler er bevart under hans navn, men ikke alle er autentiske. Cicero (106-43 f.Kr.), advokat og politiker. 58 taler er helt eller delvis bevart, i tillegg til et større verk om retorisk teori og flere filosofiske skrifter.

...ne none 08/27/2010. Last ned bøker på vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul ... Klassisk filologi, bachelor, 3 år | Universitetet i Bergen ... .org. Klassisk talekunst. Nedenfor følger en kort forklaring av tekstens bakgrunn som du kan bruke. Dette er en slags rettstale i forbindelse med en såkalt dokimasia , dvs. en formell godkjenning av en borger - i dette tilfellet Filon - før han kan godkjennes som medlem av boule (rådet). Gjert Vestrheim, professor i gresk ved Universitetet i Bergen, har sammen med Tor Ivar Østmoe tidligere utgitt en uvurderlig samling av antikke taler, Klassisk talekunst (Vidarforlaget 2009 og fortsatt i salg). Denne boken inneholder et utvalg taler av de fremste retorikerne fra det g ... Klassisk talekunst - Gjert Vestrheim - Innbundet ... ... . Denne boken inneholder et utvalg taler av de fremste retorikerne fra det gamle Hellas og Roma. Den innledes med en oppvisningstale av talelæreren Gorgias og en gravtale fra historikeren Thukydid, men hovedvekten ligger på rettstaler og politiske taler, og på de tre forfatterne Lysias, Demosthenes og Cicero. I Hellas og Roma var det å tale offentlig en kunst, og å beherske denne kunsten ga ... Klassisk filologi er studiet av gresk og latin. Desse språka har vært sentrale kulturelle språk i Europa og andre deler av verda i fleire hundreår. Dei klassiske språka er ikkje berre ein nøkkel til fortida, men også til samtida. Nokre av spørsmåla vi studerer, er: På kva måte er klassisk talekunst fortsett relevant for oss i dag? Retorikk læren om talekunsten; fra gresk rhetoriké téchne, "taleferdighet, talekunst" Etos, logos og patos Den greske filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.) regnes som "retorikkens far" fordi han var den første som beskrev talekunsten på en systematisk måte, allerede år 330 før Kristus. Klassisk, en lånt betegnelse fra den romerske samfunnsinndeling, opprinnelig brukt av humanistene om oldtidens greske og latinske litteratur. Den klassiske periode betegner nå i snevreste forstand den høyklassiske kunst mellom streng stil og hellenisme ca. 480-323 f.Kr. I videre forstand betegner klassisk den gresk-romerske kunst og kultur frem til Romerrikets undergang. Retorikk er tradisjonelt definert som kunsten å tale for å overbevise. Ordet brukes også om faget som går ut på å lære denne kunsten. I bredere forstand brukes ordet retorikk om: kunsten å overbevise med språklige midler, både muntlige og skriftlige praktiske råd for hvordan man kan lære seg denne kunsten teorier om hvordan språklig overbevisning foregår, og om de filosofiske og ... Fourth International Symposium on STRAIT CROSSINGS. På vegne av komiteen vil vi rette en spesiell takk til deg for den glede og begeistring du skapte ved din fantastiske reise i ord og toner med operasang fra "Carmen" fra Sevilla via Italia gjennom Wien og Tyskland til "Jeg elsker deg" med Edvard Grieg til Bergen hvor over 300 delegater fra 37 nasjoner var samlet til bankett på SAS Raddisson ... Klassisk talekunst. Greske og romerske taler fra Gorgias til Cicero, Vidarforlaget 2009 (320 s.) Title: Microsoft Word - ret102timeplan.docx Created Date: DEL 1 / PART 1 Instruks: Beskriv kort fire (4) av følgende termer Instruction: Give a short description of four (4) of the following terms: (a) Mo Ibrahim Prize / Mo Ibrahimpris (b) Debt crisis (d) "Roots" (e) Usman dan Fodio (f) Kwame Nkrumah "Klassisk for alle" er overskriften for dagen i dag. Det slutter jeg meg til. Noe av det første jeg gjorde som kunnskapsminister var å gi tilleggspoeng fra videregående for latin og gresk ved opptak til høyere utdanning. ... og de kjeder seg ved talekunst og argumenter. Klassisk talekunst. Greske og romerske taler fra Gorgias til Cicero Denne boken inneholder et utvalg taler av de fremste retorikerne fra det gamle Hellas og Roma. Den innledes med en oppvisningstale av talelæreren Gorgias og en gravtale fra historikeren Thukydid, ... Klassisk talekunst Postet i Bøker publisert 6. desember 2014 av redaksjonen 0 kommentarer BOKOMTALE: En bunke antikke taler foreligger nå i oversettelse til bokmål i samlingen Klassisk talekunst: Greske og romerske taler, utgitt på Vidarforlaget. Denne boken inneholder et utvalg taler av de fremste retorikerne fra det gamle Hellas og Roma. Den innledes med en oppvisningstale av talelæreren Gorgias og en gravtale fra historikeren Thukydid, men hovedvekten ligger på rettstaler og politiske taler, og på de tre forfatterne Lysias, Demosthenes og Cicero. Klassisk retorikk gir en grunnleggende innføring i de sentrale begrepene i gresk og romersk retorikk og viser med eksempler hvordan disse begrepene også kan brukes til å forstå vår egen tids retorikk. Den viser hvordan vi kan overtale andre, men også hvordan andre overtaler oss. Til toppen. Andre utgaver. Klassisk talekunst: Bokmål:...