Utviklingshemming og deltakelse E-bok


Utviklingshemming og deltakelse -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-03-20
FORFATTER:
ISBN: 9788215022888
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,7

FORKLARING:

Denne boken presenterer teoretiske, empiriske og ideologiske grunnlag for utviklingshemmedes deltakelse både i egne liv og i samfunnet.Forfatterne utfordrer også profesjonell praksis og spør om deltakelse kan være et mål for dem som yter tjenester til utviklingshemmede.Hvordan har reformer og politiske mål siden ""ansvarsreformen"" påvirket utviklingshemmedes deltakelse? Har prinsippene om normalisering og inkludering ført til forandringer i livet til den enkelte utviklingshemmede? I tillegg til å tilføre ny kunnskap og gjøre opp status drøfter forfatterne utviklingshemmede og deltakelse i relasjon til temaer som identitet og selvbestemmelse, funksjonshemmende barrierer, miljøterapeutisk kompetanse og verdige levekår.Dette er en viktig bok for fagpersoner, studenter og beslutningstakere.

...rene, og spør om vi ikke beveger oss bort fra visjonene om normalisering, selvbestemmelse og medvirkning som ble knesatt i forbindelse med ansvarsreformen for personer med utviklingshemming tidlig i 1990 årene ... utviklingshemning - Store norske leksikon ... . E-læring: Inkludering og deltakelse Kunnskapsbanken Her finner du artikler, filmer, lenkesamlinger og annet innhold knyttet til tjenester for personer med utviklingshemming. Målet med inkludering blir å sikre deltakelse i miljøer og sammenhenger som er vanlige og positivt verdsatte, og å fjerne ordninger som er nedvurdert og stigmatisert. Figur: Den stiplede linjen viser i prosent hvor mange utviklingshemmede som gis tilbud utenfor det ordinære tiltaket[1] , mens de to heltrukne linjene illustrer samfunnets krav og utviklingshemmedes forutsetni ... NOU 2016: 17 - regjeringen.no ... . Figur: Den stiplede linjen viser i prosent hvor mange utviklingshemmede som gis tilbud utenfor det ordinære tiltaket[1] , mens de to heltrukne linjene illustrer samfunnets krav og utviklingshemmedes forutsetninger. [1] Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014. Utvalget overleverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016. Utredningen foreslår åtte løft for å bedre situasjonen for personer med utviklingshemming. ... Kjøp 'Utviklingshemming og deltakelse' av Karl Elling Ellingsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788215022888 En kan tenke seg situasjoner hvor et press for aktivisering og deltakelse ikke bidrar til «empowerment» av brukerne, men heller til «disempowerment» (Fotaki, 2011; Dent & Pahor, 2015; Christensen & Pilling, 2019). Dent og Pahor (2015) trekker fram tre mulige negative konsekvenser av samproduksjon som bidrar til «disempowerment» av brukerne. I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Konvensjonen utdyper hvordan menneskerettighetene skal beskyttes for funksjonshemmede. Denne artikkelen gir en introduksjon til konvensjonen, og forklarer kort tjenesteyteres rolle i arbei...