Vårt politiske Norge E-bok


Vårt politiske Norge - Rolf Rønning, Jon Helge Lesjø pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-05-19
FORFATTER: Rolf Rønning, Jon Helge Lesjø
ISBN: 9788245016598
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,76

FORKLARING:

Vårt politiske Norge er ei innføringsbok i stats- og kommunalkunnskap. Forfatterne viser hvordan politiske fenomener kan studeres og forstås. Leserne får kunnskap om hvordan det politiske beslutningssystemet fungerer, og om oppbygningen av vårt forvaltningsapparat på statlig, fylkeskommunalt- og kommunalt nivå. Denne 4. utgaven er ajourført med de nyeste endringer i politikk og forvaltning. Boka har blant annet nyskrevne kapitler om makt og om innovasjon i offentlig sektor. Rolf Rønning og Jon Helge Lesjø er professorer ved Høgskolen i Lillehammer. Rønning har 35 års erfaring fra undervisning i stats- og kommunalkunnskap og har skrevet flere bøker om samfunnsfaglige emner. Lesjø har forsket på offentlig politikk og kommunesektorens utvikling og har lang erfaring fra undervisning i politikk og planlegging.

...e sosiale og geografiske strukturendringer ... Vårt politiske Norge : en innføring i stats- og ... ... . Det var en klar nedgang i antall årsverk i landbruk og fiske. Samtidig var det en spesielt sterk vekst i antall funksjonærer ... I Norge er det ikke slik, selv om vi ofte illustrerer det på den måten i aviser og på tv (og i illustrasjonen ovenfor). I stortingssalen sitter imidlertid representantene etter geografisk tilhørighet. Det betyr at de som kommer fra samme valgdistrikt sitter sammen, også når de er medlemmer av forskjellige politiske partier. Vårt politiske Norge er en innføringsb ... Vårt politiske Norge - Bøker - CDON.COM ... . Vårt politiske Norge er en innføringsbok i stats- og kommunalkunnskap. Den søker å gi innsikt i tre sentrale emneområder. Boka . åpner for et analytisk perspektiv og viser hvordan politiske fenomener kan studeres og forstås på linje med, men også forskjellig fra, andre fenomener i samfunnet. Vårt politiske Norge er ei innføringsbok i stats- og kommunalkunnskap. Forfatterne viser hvordan politiske fenomener kan studeres og forstås. Leserne får kunnskap om hvordan det politiske beslutningssystemet fungerer, og om oppbygningen av vårt forvaltningsapparat på statlig, fylkeskommunalt- og kommunalt nivå. Denne 4. utgaven er ajourført med de nyeste endringer i politikk og ... Norge har tre rettsinstanser: tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. Jurister er motvillige mot å regne domstolene som en del av Norges politiske system, mens samfunnsvitere ofte er tilbøyelige til å mene at politisk syn kan ha innflytelse på dommernes avgjørelse, eller at dommene kan få innflytelse på politikken. Vårt politiske Norge er en innføringsbok i stats- og kommunalkunnskap. Den søker å gi innsikt i tre sentrale emneområder. Boka; åpner for et analytisk perspektiv og viser hvordan politiske fenomener kan studeres og forstås på linje med, men også forskjellig fra, andre fenomener i samfunnet. De politiske partiene har viktige funksjoner i samfunnet vårt. Men hva står de for, og hva skiller dem? ... SP vil ta hele Norge i bruk slik at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling, og at folk kan bo og arbeide der de ønsker. Partiet er en garantist mot norsk EU-medlemskap. Kjøp Vårt politiske Norge fra Bokklubber Vårt politiske Norge er en innføringsbok i stats- og kommunalkunnskap. Den søker å gi innsikt i tre sentrale emneområder. Boka . åpner for et analytisk perspektiv og viser hvordan politiske fenomener kan studeres og forstås på linje med, men også forskjellig fra, andre fenomener i samfunnet. SAIH arbeider politisk for bedre rammevilkår for utdanning og utvikling globalt. Dette innebærer også endring av holdninger og handlinger i Norge. SAIH jobber derfor opp mot politiske beslutningstakere for å få gjennomslag for våre krav. Vårt informasjonsarbeid underbygger dette gjennom bevisstgjøring og mobilisering, særlig av studenter og akademikere. Vårt politiske Norge er ei innføringsbok i stats- og kommunalkunnskap. Forfatterne viser hvordan politiske fenomener kan studeres og forstås. Leserne får kunnskap om hvordan det politiske beslutningssystemet fungerer, og om oppbygningen av vårt forvaltningsapparat på statlig, fylkeskommunalt- og kommunalt nivå. Les mer I tillegg skal vi analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge. Ytringsfrihet er en betingelse for at et demokrati skal fungere. Skal et samfunn styres av folket selv, må de ha mulighet til å fortelle hvordan de vil ha det. I Norge har vi demokrati og ytringsfrihet. Fra forlagets omtale: Vårt politiske Norge er ei innføringsbok i stats- og kommunalkunnskap. Forfatterne viser hvordan politiske fenomener kan studeres og forstås. Leserne får kunnskap om hvordan det politiske beslutningssystemet fungerer, og om oppbygningen av vårt forvaltningsapparat på statlig, fylkeskommunalt- og kommunalt nivå. Kjøp Vårt politiske Norge fra Tanum Vårt politiske Norge er ei innføringsbok i stats- og kommunalkunnskap. Forfatterne viser hvordan politiske fenomener kan studeres og forstås. Leserne får kunnskap om hvordan det politiske beslutningssystemet fungerer, og om oppbygningen av vårt forvaltningsapparat på statlig, fylkeskommunalt- og kommunalt nivå. Vårt politiske klima Vårt sårbare demokrati. Demokrati var det 20. århundres store vinner. ... Det liberale demokratiet - som vi i Norge fortsatt tar for gitt - taper. Og historien er ikke slutt. Alliansen søker å føre en politikk der vi setter landets interesser først. Daglig ser vi hestehandler og politisk spill på Stortinget mellom de etablerte partier, partieliten og mellom politikere, der politikere setter sine egne interesser før landets interesser - som fører til uopprettelige skader. Kjøp Vårt politiske Norge fra Bokklubber Vårt politiske Norge er ei innføringsbok i stats- og kommunalkunnskap. Forfatterne viser hvordan politiske fenomener kan studeres og forstås. Leserne får kunnskap om hvordan det politiske beslutningssystemet fungerer, og om oppbygningen av vårt forvaltningsapparat på statlig, fylk...