Arbeidsinkludering i sosialt arbeid E-bok


Arbeidsinkludering i sosialt arbeid -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-06-19
FORFATTER:
ISBN: 9788245024838
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,39

FORKLARING:

De aller fleste opplever det å være i arbeid som et gode. Arbeid innebærer selvforsørgelse, tilhørighet og sentrale ytelser fra velferdsstaten. En viktig oppgave for NAV og andre velferdstjenester er derfor arbeidsinkludering, det vil si å bistå mennesker som har helsebelastninger, sosiale utfordringer eller funksjonsnedsettelser, med å få og beholde lønnet arbeid. Boka handler om kompetanse og metoder i arbeidsinkludering. Denne typen inkluderingsarbeid er en spesialisering i sosialt arbeid, hevder forfatterne. Ferdigheter i arbeidsrettet veiledning i møte med enkeltpersoner, arbeidsgivere og profesjonelle samarbeidspartnere står sentralt. Boka henter perspektiver fra «place-train»-paradigmet hvor deltakelse i det ordinære arbeidslivet anses for å være både et mål og et middel i inkluderingsarbeidet. En viktig kompetanse for sosialarbeidere er å forstå enkeltmennesket i dets sosiale omgivelser og ha en helhetlig tilnærming til utenforskap i forhold til arbeid. Boka løfter derfor også fram noen sentrale faglige og etiske problemstillinger knyttet til arbeidslinja, aktivitetsplikten og arbeidsinkludering.

...ollegaer, manglende åpenhet for nytenkning, ekstra emosjonelt arbeid, utfordrende inkludering i gruppeprosesser og utfordrende sosial inkludering generelt ... Emne - Arbeidsinkludering - FUH3506 - NTNU ... . Emne 10 Marginalisering og anti-diskriminerende sosialt arbeid (SOS-301) Emne 11 Sosialt gruppearbeid (SOS-302) Emne 12 Sosialt arbeid i organisasjoner (SOS-303) Emne 13 Valgemne: Barnevern (SOS-305) Emne 13 Valgemne: Aktivering og arbeidsinkludering i NAV-kontoret (SOS-316) Course 20: Introduction to the Norwegian Welfare State (SOS-901) Sosialt arbeid og velferdsprosjektet har i utgangspunktet handlet like mye om å kompensere for arbeidsmarkedets utstøting av utsatte grupper som å insistere på at alle skal inkluderes på arbeidsmarkedets premisser, ... Koronakrisen med økende arbeidsledighet vil med all sannsynlighet forsterke fokuset på arbeidsinkludering. Arbeid innebærer selvforsørgelse, tilhø ... Arbeidsinkludering i sosialt arbeid - Scanvik.dk ... ... Koronakrisen med økende arbeidsledighet vil med all sannsynlighet forsterke fokuset på arbeidsinkludering. Arbeid innebærer selvforsørgelse, tilhørighet og sentrale ytelser fra velferdsstaten. En viktig oppgave for NAV og andre velferdstjenester er derfor arbeidsinkludering, det vil si å bistå mennesker som har helsebelastninger, sosiale utfordringer eller funksjonsnedsettelser, med å få og beholde lønnet arbeid. Les mer Sosionomutdanningen er en treårig bachelorgrad i sosialt arbeid. Utdanningen kvalifiserer til tittelen sosionom, og er rettet mot barn, unge og familier, der hovedoppgaven er å sikre og bedre livs- og oppvekstsvilkår. Arbeid innebærer selvforsørgelse, tilhørighet og sentrale ytelser fra velferdsstaten. En viktig oppgave for NAV og andre velferdstjenester er derfor arbeidsinkludering, det vil si å bistå mennesker som har helsebelastninger, sosiale utfordringer eller funksjonsnedsettelser, med å få og beholde lønnet arbeid. Faglig innhold. Emnet fokuserer på arbeidslinja som politikk og andre politiske føringer og virkemidler for arbeidsinkludering. Ulike individers og gruppers muligheter for integrering og inkludering gjennom arbeid gjennomgås og drøftes i lys av kunnskap og teorier fra sosiologi, sosialantropologi, sosialpolitikk og statsvitenskap. Sosialt arbeid springer ut av en forståelse av at mennesker aktivt og relasjonelt kan forholde seg til sine medmennesker og de strukturer de lever under. Faget retter seg mot arbeid med mennesker i alle aldre. ... arbeidsinkludering og forhold som regulerer norsk arbeidsliv: i) Arbeidsinkludering i sosialt arbeid. Utgitt: 2020 Sjanger: Sosialt arbeid Innleser: Brage Talesyntese. Mer om boka. Forebyggende helsearbeid : sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Utgitt: 2020 Sjanger: Sosialt arbeid Innleser: Brage Talesyntese. Mer om boka. Ungdom og psykisk helse. En treårig bachelorutdanning i sosialt arbeid gir deg rett til yrkestittelen sosionom. Som sosionom vil du kunne jobbe med barn, ungdom, voksne og miljøer som trenger støtte i vanskelige situasjoner. Bachelorprogrammet er bredt anlagt slik at du som sosionom skal være kvalifisert for ulike typer arbeid. - Ordinært arbeid er ikke løsningen for alle Rådende tenkning er at arbeidsinkludering skal skje i ordinært arbeidsliv. Men man må ikke glemme dem som trenger varig tilrettelegging for å kunne stå i arbeid, advarer OPT-direktør Anne Kirsti Melhus....