Anerkjennelse i skolen : en forutsetning for læring E-bok


Anerkjennelse i skolen : en forutsetning for læring - Arne Nikolaisen Jordet pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-03-16
FORFATTER: Arne Nikolaisen Jordet
ISBN: 9788202603182
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,61

FORKLARING:

Læreplanreformen Fagfornyelsen, omtalt som skolens verdiløft, har som intensjon å sette barnet i sentrum for opplæringen og styrke elevenes motivasjon og lærelyst gjennom en mer elevaktiv undervisning. Dette er nødvendig i en skole hvor mange elever føler seg umyndiggjort, lite sett og får tildelt roller som passive mottakere av kunnskap. Forfatteren av denne boka viser at forutsetningen for å lykkes med dette er å anerkjenne elevene fordi anerkjennelse er menneskets mest grunnleggende psykologiske behov. Med utgangspunkt i anerkjennelsesteori viser forfatteren hva det innebærer i praksis i skolen og hvor avgjørende det er for barns faglige og sosiale læring. Han presenterer rammene for en anerkjennende pedagogikk og viser hvordan en slik praksis vil styrke alle elevers muligheter til deltakelse, mestring og læring.Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere, skoleledere og ansatte i lærerutdanningene og alle som er opptatt av å skape de beste betingelser for barns oppvekst.

... journalister, byråkrater, ledere og fagforeninger mener mye nå om hvordan skolen ... Å se barn som subjekt - noen konsekvenser for pedagogisk ... ... ... Kunnskapsområdet omfatter barns utvikling, lek og læring i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet. Kunnskapsområdet skal gi forståelse og innsikt som barnehagelæreren må ha for å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser. En forutsetning for læring" av Arne Nikolaisen Jordet: Anmeldelse i Bedre Skole nr. 2/202. Anmeldt av Marie-Lisbet Amundsen, professor ved Universitetet i Sørøst-No ... Anerkjennelse i skolen - Arne Nikolaisen Jordet ... ... . 2/202. Anmeldt av Marie-Lisbet Amundsen, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. "Anerkjennelse i skolen. 5. God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen 1.1 Personalets /lærers evne til å lede barnegruppe/klasse «Et godt læringsmiljø kjennetegnes av at elevene opplever trygghet, anerkjennelse og tillit, at de er en del av et fellesskap, og at det er gode relasjoner mellom elever og lærere og elevene i mellom. En forutsetning er at skolen må se forskjellighet og mangfold som verdi, styrke og ressurs. Hvis elevene blir møtt med en forventning om at de kan og har noe å tilføre klassen, kan den forventningen i seg selv føre til at eleven strekker seg lengre, enn om han blir møtt med en forventning om at han vil mislykkes eller være et uromoment i klasserommet. De fem grunnleggende ferdighetene er muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne og digitale ferdigheter. Disse grunnleggende ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at eleven skal kunne vise sin kompetanse. Sagt på en enklere måte; elever bør lære viktige områder i dybden. Dybdelæring er like viktig for utvikling av læring i alle fag på alle trinn. Å lære og mestre fagenes metoder og tenkemåter er vesentlig for alle fagene i skolen: matematikk og naturfagene, språkfagene, samfunnsfag, de praktiske fagene og de estetiske fagene. Cappelen Damm Akademisk gir ut fag- og lærebøker for barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen, pedagogikk, spesialpedagogikk og utdanningsledelse....