Lineær algebra E-bok


Lineær algebra - Knut Sydsæter, Bernt Øksendal pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-24
FORFATTER: Knut Sydsæter, Bernt Øksendal
ISBN: 9788200223696
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,37

FORKLARING:

Lineær algebra gir en innføring i vektor- og matriseregning. Det er lagt vekt på å gjøre leseren fortrolig med stoffet gjennom å vise anvendelser innen økonomi og naturvitenskap. Det forutsettes ikke kunnskaper i matematikk utover minimumsvarianten fra allmennfaglig studieretning, bortsett fra i noen få avsnitt og i noen spesielle eksempler og oppgaver. Flere av avsnittene i denne fjerde utgaven er omskrevet. Boken har flere eksempler og oppgaver og en mer utførlig fasit. Det er også lagt vekt på bedre typografi og illustrasjoner.

...nfor matematikken som tar for seg vektorer, vektorrom og lineære transformasjoner ... PDF Flervariabel analyse med lineær algebra ... . Her bruker vi matriser for å representere hendelser, og dette åpner en hel rekke med verktøy vi kan bruke for å analysere slike hendelser. Lineær Algebra må ikke forveklses med vanlig /algebra">algebra, men det er ganske viktig at man er inneforstått med algebra før ... Linearitet i matematikk Lineær algebra. Lineær algebra er ei grein av matematikk som omhandlar vektorar og lineære tra ... Linear algebra - Wikipedia ... . Lineær algebra er ei grein av matematikk som omhandlar vektorar og lineære transformasjonar.. Lineær avhengigheit. Vektorar x, y og z i eit vektorrom er lineært avhengige dersom det finst skalarar a, b og c (der ikkje alle er 0) slik at + + = Dersom slike skalarar ikkje finst, så er vektorane lineært uavhengige. Linjär algebra är den gren av matematiken som studerar vektorer, linjära rum (vektorrum), linjära koordinattransformationer och linjära ekvationssystem.Vektorrum är av central betydelse i modern matematik och linjär algebra används flitigt inom såväl abstrakt algebra som ren funktionalanalys men har också praktiska tillämpningar inom analytisk geometri, naturvetenskap, datorgrafik ... Flervariabel analyse med lineær algebra retter seg mot studenter innenfor realfag og teknologiske fag på universitets- og høyskolenivå og vektlegger både teori og praksis. De fleste resultatene bevises fullstendig, men forfatterne legger også vekt på uformelle forklaringer og på anvendelser i forskjellige fag. Matematikk 6 - lineær algebra (ÅMA140_1) 10: Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_1) 5: Lineær algebra med anvendelser (MPT100_1) 3: Matematiske metoder 2b (ÅMA270_1) 5: Matematiske metoder 2 (ÅMA260_1) 5: Matematiske metoder 2 (TE0561_A) 5: Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_A) 5: Matematiske metoder 2 (MAT200_1) 5 Lineær algebra gir en innføring i vektor- og matriseregning. Det er lagt vekt på å gjøre leseren fortrolig med stoffet gjennom å vise anvendelser innen økonomi og naturvitenskap. Det forutsettes ikke kunnskaper i matematikk utover minimumsvarianten fra allmennfaglig studieretning, bortsett fra i noen få avsnitt og i noen spesielle eksempler og oppgaver. We will begin our journey through linear algebra by defining and conceptualizing what a vector is (rather than starting with matrices and matrix operations like in a more basic algebra course) and defining some basic operations (like addition, subtraction and scalar multiplication). LINEÆR ALGEBRA DIFFERENTIALLIGNINGER NOTER TIL CALCULUS 006 NIELSEN - SALOMONSEN INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 006 Indhold Forord 5. Vektorer og linearkombinationer 7. Basis og dimension Lineær algebra - kort og godt er en kompakt lærebok som gir en konsis fremstilling av de sentrale temaene i lineær algebra. Boken dekker pensum i de fleste kurs om lineær algebra som undervises ved norske universiteter og høyskoler. Boken går rett på sak Læringsutbyte. Etter fullført emne skal studentene kunne: Vurdere hvilken numerisk metode som er best egnet til å løse et gitt problem. Forklare prinsippene for SVD-, QR-, LU- og Choleskyfaktorisering av matriser....