Skred; skredfare og sikringstiltak E-bok


Skred; skredfare og sikringstiltak -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-06-13
FORFATTER:
ISBN: 9788215023915
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,97

FORKLARING:

Skredulykker gjør oftest stort inntrykk på publikum, først og fremst ved at menneskeliv går tapt, men også fordi deres ødeleggende krefter er så voldsomme og de materielle skadene så dramatiske. Denne boken gir den første, komplette, faglige oversikt over fenomenet skred og flodbølger fra skred i Norge. Fysikkens og matematikkens lovmessigheter legges til grunn for hvorfor og hvordan skred blir utløst og beveger seg. Boken beskriver modeller og metoder som benyttes for å beregne faren, samt dimensjonering og utforming av sikringstiltak. SKRED er skrevet og redigert av ti erfarne skredeksperter fra Norges Geotekniske Institutt (NGI). NGI har arbeidet med skred helt fra 1953, og her finnes landets største og mest anerkjente fagmiljø for skredforskning og rådgivning innenfor alle typer skred som kan forekomme, både i Norge og i andre land. Forfatterne har utstrakt erfaring fra praktisk rådgivning om skred, skredfare, risikovurdering, skredkartlegging og sikringstiltak.

...nnsynligheten for skred mot byggverket og tilhørende uteareal til det nivå som er angitt i forskriften ... Skred. 9788215023915. Innbundet - 2014 | Akademika.no ... . Sikringstiltak gjennomføres enten i forbindelse med ny utbygging for å ivareta kravene til sikkerhet i TEK10, eller for å bedre sikkerheten for eldre bebyggelse. etter plan- og bygningsloven, med tanke på at ny utbygging skal tilfredsstille sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK 10). Veilederen utdyper NVEs retningslinjer "Flom- og skredfare i arealplaner" for temaet skredfare. Sikrin ... Skred - skredfare og sikringstiltak ... . Veilederen utdyper NVEs retningslinjer "Flom- og skredfare i arealplaner" for temaet skredfare. Sikringstiltak mot skred er omtalt kort, men veilederen gir ikke detaljert beskrivelse av prosjektering av tiltak. Skred; skredfare og sikringstiltak - innbundet, Norsk, 2014. 406,-Sendes innen 3-6 virkedager Fri frakt fra 299 kr for privatpersoner. Beskrivelse. Skredulykker gjør oftest stort inntrykk på publikum, først og fremst ved at menneskeliv går tapt, men også fordi deres ødeleggende krefter er så voldsomme og de materielle skadene så dramatiske. NGI har arbeidet med skred helt fra 1953, og her finnes landets største og mest anerkjente fagmiljø for skredforskning og rådgivning innenfor alle typer skred som kan forekomme, både i Norge og i andre land. Forfatterne har utstrakt erfaring fra praktisk rådgivning om skred, skredfare, risikovurdering, skredkartlegging og sikringstiltak. Skred (av norr. skrið, beslektet med skride), også kalt ras eller lavine, er når stein, jord eller snø beveger seg eller sklir ned en fjell- eller dalside. Skred av stein og jord er en naturlig geologisk prosess som er med på å bryte ned fjell og løsmasser. Over tid kan langsomme bevegelser i berggrunnen gi ustabile fjellparti som raser ut. En stor lavine kan bevege seg flere kilometer ... For å redusere antall skredhendelser og konsekvensene av disse, foregår det et kontinuerlig arbeid med å bygge fysiske sikringstiltak langs det skredutsatte vegnettet. I tillegg til fysiske tiltak, er det viktig å ha en god beredskap for å håndtere skred og skredfare som påvirker vegnettet. Som en del av dette beredskapsarbeidet bidrar Statens vegvesen til den regionale skredvarslingen ... Forfatterne har utstrakt erfaring fra praktisk rådgivning om skred, skredfare, risikovurderinger og skredkartlegging, og hvordan man hindrer skred i å gjøre skade ved bruk av sikringstiltak. Boken retter seg mot studenter i geologi, samfunnssikkerhet og naturfag. Skred fra fast fjell er skred som utløses direkte fra berggrunnen. Skredene består derfor hovedsakelig av biter av oppsprukket berggrunn, men kan også rive med seg løsmasser langs skredbanen. På bakgrunn av volumet som raser ut kan skred fra fast fjell klassifiseres som steinsprang (mindre enn 100 m3), steinskred (100 m3 - 100 000 m3) eller fjellskred (mer enn 100 000 m3). Denne anvisningen beskriver karakteristiske trekk ved snøskred, hvordan de oppstår, hvordan skredfare kan vurderes, og aktuelle sikringstiltak. Hensikten er å gjøre ansvarlige bedre i stand til å bedømme muligheten for skredfare, og informere om når skredeksperter bør kontaktes for å begrense skader, ulemper og ulykker forårsaket av skred. forbindelse med næringsvirksomhet. I tillegg til nytt og gammelt våningshus gjelder dette stabbur, låve, fjøs og en min...