Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) E-bok


Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-08-14
FORFATTER:
ISBN: 9788245021103
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,87

FORKLARING:

Både forskning og erfaring viser at et godt samarbeid på tvers av profesjonsgrenser er til pasientens beste, og det å lære å samarbeide tverrprofesjonelt vil spille en sentral rolle i helse- og sosialfagutdanningene i årene framover. Men det kan være utfordrende å tilegne seg tverrprofesjonell samarbeidskompetanse, blant annet fordi det er en type kompetanse som ikke er enkel og entydig. I denne boken forsøker vi derfor å vise hvordan et samarbeid mellom de ulike helse- og sosialprofesjonene kan fungere i praksis, ved å beskrive eksempeltilfeller der du som leser møter ulike pasienter/brukere og arbeidstakere i en fiktiv kommune. De samme personene dukker opp flere ganger gjennom hele boken.Boken reflekterer over tverrprofesjonelt samarbeid både i konkrete samarbeidssituasjoner og i forbindelse med ledelse og ledelsesstrukturer i og mellom helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Målgruppen er først og fremst studenter på bachelorutdanningene innenfor helse- og sosialfag.Bokens redaktører arbeider ved NTNU i Ålesund og Høgskolen i Molde.Synnøve Hofseth Almås er dosent i tverrprofesjonell læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund. Hun er utdannet bioingeniør, har hovedfag i helsefag med pedagogikk som spesialfag og doktorgrad i tverrprofesjonell samarbeidslæring. Almås har utviklet og forsket på ulike modeller for tverrprofesjonell læring. Hun er redaksjonsmedlem i Journal of Interprofessional Care.Frøydis Vasset er førsteamanuensis i helsefag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund. Hun er utdannet sykepleier og har master i samfunnsplanlegging og doktorgrad i ledelse fra Universitetet i Stavanger. Vasset forsker og publiserer på områdene tverrprofesjonelt samarbeid, medarbeidersamtaler, samtaleteknikker og ledelse. I 2017 ga hun ut boken Medarbeidersamtaler. Hun er også fagredaktør ved Nordisk tidsskrift for helseforskning.Atle Ødegård er psykologspesialist og professor ved Høgskolen i Molde. Forskningsinteressene hans er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning samt utvikling av ny forskningsmetodikk innenfor disse feltene. Han har en bistilling ved Senter for innovasjonsforskning, Universitetet i Stavanger, der han jobber spesielt med innovasjon i offentlig sektor. Han er også medredaktør i Journal of Interprofessional Care.Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

...sjonell samhandling i helse-og velferdssektoren» ... Tverrprofesjonelt samarbeid - Universitetsforlaget ... . Det har vore prøvd ut med suksess. Høgskulen i Volda har etter prosjektperioden tatt på seg å driva arbeidet vidare i samarbeid med dei andre ... Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) brukes om aktiviteter som gir studenter felles referanseramme og felles identitet (Almås, 2014). Vårt fokus er på læring i praksisstudier der det er tilrettelagt for at studenter skal kunne lære med, av og om hverandre. Kravet om tverrprofesjonell samarbeidslæring. ... Tverrprofesjonell samarbeidslæring økte bevisstheten om ... ... . Kravet om tverrprofesjonell samarbeidslæring. ... «TPS i Vest» ønsker å gi studenter trening i disse kompetansene. Store deler av teksten bygger på Bjørke mfl (2016). Nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring. https ... Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) er dermed blitt et svært viktig utdanningspolitisk mål for å imøtekomme arbeidslivets behov for bedre tverrfaglig samarbeid og samhandling i helse- og sosialtjenestene (Meld St. 13, 2011-2012). Tilrettelegging av TPS i utdanningene er ikke lenger en anbefaling, men et krav. Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) - for bachelorstudenter i helse- og sosialfag Både forskning og erfaring viser at et godt samarbeid på tvers av profesjonsgrenser er til pasientens beste, og det å lære å samarbeide tverrprofesjonelt vil spille en sentral rolle i helse- og sosialfagutdanningene i årene framover. I stortingsmeldingen «Utdanning for velferd» (1) står argumenter og føringer for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS): «Behovet for økt samspill mellom aktører, utdanningsnivåer, fagområder og profesjoner stiller både utdanningssystemet og helse- og velferdstjenestene overfor store utfordringer, men gir også mange muligheter. Pris: 311,-. heftet, 2018. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) (ISBN 9788245021103) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Innhold TPS Tverrprofesjonell samarbeidslæring SOA2008 . To change the font size, hold Ctrl (Windows/Linux) or Cmd (Mac) and press + to increase or -to decrease Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) - for bachelorstudenter i helse- og sosialfag Synnøve Hofseth Almås er dosent i tverrprofesjonell læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige ... TPS-nettver...