I møte med lidelsen E-bok


I møte med lidelsen - Torborg Aalen Leenderts pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-03-20
FORFATTER: Torborg Aalen Leenderts
ISBN: 9788293191391
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,33

FORKLARING:

Boken er en søken etter kjærlighetens Gud i en verden full av lidelse. Er det mulig å erfare Guds kjærlighet når livet vender vrangsiden ut? Forfatteren går grundig inn på den dype gudsklagen som kan oppstå i møte med lidelsen. Hun bringer inn stemmer fra barn og voksne som på ulikt vis er rammet av livets smerte. Lidelsen og de spørsmål som den reiser, blir tatt på største alvor. Likeså håpet. I mørket kan noe skje, slik mange av de som kommer til orde, har erfart. Sagt om boken: Jeg ble umiddelbart fanget av boken. Den trenger inn til kjernen av hva det dypest sett betyr å være et menneske. Forfatteren skriver godt og treffer meg med full kraft. Ola Didrik Saugstad. Forsker og professor emeritus i barnesykdommer. God lindring og moden trøst kan bare skje der vi skaper rom for hele mennesker og sanne liv. Boken er en stødig veiviser inn i dette landskapet. Marie Aakre. Kreftsykepleier, seniorrådgiver og forfatter. Aalen Leenderts bok er en liten skattkiste for alle oss som arbeider med egne og andres kriser i tro og liv. Forfatteren tar ingen snarveier, men går langt inn i noen av teologiens og troens mest krevende spørsmål. Boken er holdt i et nøkternt språk, og blir verken lettvint eller tung. Vi blir litt kjent med en rekke kloke stemmer, som kan friste til fortsatt utforsking. Leenderts skriver at «denne boken er en søken etter kjærlighetens Gud», og at hun er opptatt av hva som er «troverdig tale om Guds kjærlighet i en verden som er så full av lidelse.» Det merkes. Sunniva Gylver. Prest i Den norske kirke, forfatter og tidligere programleder. Nyttig og tankevekkende lesning om hvordan troen utfordres i møte med lidelsen. Her er også et viktig refleksjonsmateriale for alle som blir stilt overfor nød på nært hold. Anne-Marie Helland. Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

...e en viktig kilde til fagutvikling. Med bakgrunn i denne flerdimensjonale lidelsen, beskrives en aktuell psykiatrisk sykepleiepraksis - og forslag til forbedring presenteres ... Recovery - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk ... ... . Fokusgrupper og fortellinger ble benyttet for å beskrive og for å oppnå en dypere forståelse for hvordan postpersonalet arbeider med - og møter - maniske personers reaksjoner. Et fundamentalt grep sykepleiere kan anvende i møte med pasienter og pårørende med annen kultur-etnisk opprinnelse enn dem selv, for å avklare hva som er deres særegne ønsker og behov, er å følge sykepleieres egne råd når de hevder at: «det er bare å spørre» (Høye & Severinsson, 2008). Søkeresultater for Barns møte med psykisk lidelse - Haugenbok.no " I møte med lidelsen" Gudsbilde, gudsforventning- og livsforsoning. Forklaring på det fleksible priss ... I møte med lidelsen - finnes det en kjærlig Gud? - KABB ... ... . Søkeresultater for Barns møte med psykisk lidelse - Haugenbok.no " I møte med lidelsen" Gudsbilde, gudsforventning- og livsforsoning. Forklaring på det fleksible prissystemet vårt Arrangementsprisen er fleksibel innenfor en ramme. Bakgrunn: Vi ønsker at den som har behov for å komme på en retreat, ikke skal hindres av prisen. Samtidig har retreatstedene behov for inntektene som maks-prisen gir. de er i behov for hjelp (Skau 2013:28). Med møte mener jeg generelt der sosionomen i sin yrkesutøvelse kan møte psykisk lidende klienter med åndelig behov. Med å reflektere mener jeg å tenke over, og spesielt vurdere i møte med klienten. Begrepet åndelighet samt personer med psykiske lidelser vil bli utdypet i kapittel 4. Utkom i 2018 med boken "I møte med lidelsen. Finnes det en kjærlig Gud?" (Kom Forlag). Denne kvelden vil hun gi et innblikk i noen av bokens temaer. Boken er skrevet med ståsted hos det lidende menneske. Forfatteren bringer inn stemmer fra både barn og voksne som på ulikt vis er rammet av livets smerte. Ukjent verktøy - kartlegging av kommunenes kompetanse om FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne Les for meg - snakk med meg Ressurshefte for å rekruttere og beholde menn i barnehagen Skeiv i Helse-Norge Styrk rollen som frivillig i møte med innvandrere...