Endring i organisasjoner E-bok


Endring i organisasjoner - Tom Karp pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-08-22
FORFATTER: Tom Karp
ISBN: 9788202394813
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,73

FORKLARING:

Organisatorisk endring er et fagfelt som har fått mye oppmerksomhet de siste 20-30 år, både av utøvende ledere, medarbeidere, forskere og i media og populærlitteraturen. Temaet er aktuelt i en tid hvor forandringspresset på organisasjoner og dets ledere, samt individene som jobber der, er sterkt tilstede.I Endring i organisasjoner gis en grundig oversikt over fagfeltet, som handler om å bevege en organisasjon, dens arbeidsgrupper og individene som jobber der, fra en tilstand til en annen tilstand. Det kan være forandringer i struktur, kultur, verdier, kompetanse, arbeidsprosesser, samhandlingsmønstre, systemer, produksjonsmetoder, eller forandring av enkeltindividers kompetanse, holdninger og organisatoriske atferd. Forandring fører ofte til samfunnsmessige, organisatoriske og individuelle prosesser som har potensial i seg til å skape reaksjoner og oppmerksomhet. Fagfeltet er derfor omgitt av myter, forventninger, følelser og blandede erfaringer. Boken tar for seg ideologiske, teoretiske og praktiske perspektiver på forandring i organisasjoner. Den dekker den teoretiske bredden og dybden i feltet, men har samtidig et mål om å være praksisrelevant for dem som har ambisjoner om å gjøre endringer i organisasjoner.

...nser. Dette medførte med nødvendighet også konflikter mellom folk i organisasjonen, konflikter som tilsynelatende dreide seg om helt fundamentale spørsmål, og som derfor kunne virke skremmende på mange av medlemmene ... Ledelse og endring i organisasjoner (Endringsledelse ... ... . I de fleste organisasjoner kommer endringer i tillegg til den vanlige jobben som skal gjøres. Det kan det være krevende å få til med ambisiøse tidsplaner. Endringsledelse. Beskrivelser av flukt og dystre tall for endringsresultater til tross. Noe endring mener Karp at vi må vi ha. Endring er en måte å utvikle organisasjoner på. Men i endring utfordrer " det nye" det gamle. Hvis ikke den etablerte kulturen skal ta rotta på nye måter å tenke og handle p ... Hvordan skjer vellykket endring i arbeidslivet? ... . Noe endring mener Karp at vi må vi ha. Endring er en måte å utvikle organisasjoner på. Men i endring utfordrer " det nye" det gamle. Hvis ikke den etablerte kulturen skal ta rotta på nye måter å tenke og handle på, må den oppleves som noe det går an å leve med. Sett på denne måten må endringen fremstå som " appetittlig". Endring i organisasjoner gir en grundig oversikt over et fagfelt som behandler det å bevege en organisasjon med dens arbeidsgrupper og enkeltindivider fra en tilstand til en annen. Organisasjon og endring - Trondheim Foto: Yayimages/wavebreakmedia. Vi jobber med opptaket for høstens kurstilbud. På grunn av stor søknad vil dette ta litt tid, og vi vil sende ut informasjon så snart opptaket er klart. Kurset gir deg forståelse for organisasjonsteori ... Endring i organisasjoner Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling, 2015. 2008 2. 1. Bevissthet om lokale normer 3 •uformelle eller uskrevne regler «slik gjør vi det hos oss ... En plattform for endring: vi ser på de utfordringer og muligheter som team, avdelinger og organisasjoner står overfor, samt viktige paradokser og dilemmaer ved endring. Vi ser også på hvordan man identifiserer og påvirker organisasjonskultur og lever ut den nye kulturen. Innhold. Fagemnet er på masternivå og er inndelt i 4 moduler. Modul 1 introduserer ledelse og endring i organisasjoner som fagemne. Modul 2 omhandler samfunnsendringer og endringsutfordringer i organisasjoner, teorier og modeller for å forstå utfordringer og problemstillinger knyttet til endringer i organisasjoner, ledelse og ledelsesutfordringer, samt endringsutfordringer i organisasjoner ... sensemaking i organisasjoner. Dette i form av en problemstilling som i hovedsak søker å skape innsikt og forståelse rundt organisasjonskulturens betydning for aktørenes egen fortolkning av krise og endring. Finanskrisen anno 2008 er konteksten for denne studien, og direkte årsak til de endringer som studeres. Kombinasjonen av perspektivene og Organisatorisk endring er et fagfelt som har fått mye oppmerksomhet de siste 20-30 år, både av utøvende ledere, medarbeidere, forskere og i media og populærlitteraturen. Temaet er aktuelt i en tid hvor forandringspresset på organisasjoner og dets ledere, samt individene som jobber der, er sterkt tilstede. Organisasjon er to eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål. ... Organisasjonsforskning setter søkelyset på blant annet arbeidsdeling, samordning, styring, mål, interesser og endring i organisasjoner. organisasjon består i hovedsak av fire grunnelementer; oppgaver, mennesker, teknologi og struktur, og en organisasjonsendring vil kunne omhandle og påvirke alle disse elementene (Harold Leavitt (1965) i Jacobsen 2014 65-69). Det er ofte ulike drivkrefter som er årsak til at en organisasjon gjennomfører en endring. Kapittel 11 - endring av organisasjoner. 11.1 Hvorfor studere endring? Moderne organisasjoner er kjennetegnet av endring. Organisasjoner som ikke klarer å utvikle nye produkter eller løsninger er derfor ille ute i dagens konkurranse. Viktige faktorer i organisatoriske endringer: - Forbedring og effektivisering av eksisterende produksjon. Dette krever bl.a. hyppig og åpen kommunikasjon med hele organisasjonen. Mellomleders rolle. Mellomlederen har de siste årene blitt sett på som avgjørende for om en endring lykkes eller ikke. En mellomleder er ofte leder i endring, og ikke nødvendigvis leder av en endringsprosess. * Strategier for endring * Samskaping av endring * Praktiske eksempler på organisasjoner i endring Foredragsholder: Tor Geir Kvinen. er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han har en ph.d. (doktorgrad) fra Aalborg universitet på samskaping (co-creation) med fokus på organisatorisk og menneskelige endring. Endringskynisme setter fokus på konsekvensene av endring i or...