Skolens betydning E-bok


Skolens betydning -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-05-20
FORFATTER:
ISBN: 9788245034165
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,22

FORKLARING:

På skolen skal elever tilegne seg fagkunnskap, utvikle seg som mennesker og utrustes for en fremtid ingen kjenner. Det innebærer å måtte tilegne seg ny kunnskap i ulike former. Denne fagfellevurderte antologien slår et slag for lærelyst og for det å skape interesse for læring. Budskapet er rettet mot lærerstudenter og alle som arbeider innenfor utdanningssystemet, også beslutningstakere. I en tid da økonomisk vekst er en sentral drivkraft i skoleutvikling, gir boken stemme til elever, lærere og lærerutdannere som er opptatt av at skolen skal fremme menneskelig vekst og humanistiske verdier uten at dette skal ses som middel for noe annet. Elever går på skole i mange og viktige år. Skolen må derfor også ha betydning i deres liv her og nå. Den må derfor gi rom for mangfold og for læring som appellerer til hele mennesket, ikke bare til det kognitive og det som kan måles. For å takle en ukjent fremtid er det ikke nok å kunne reprodusere tidligere kunnskap eller å gjøre som en blir fortalt. Da trengs selvstendig tenkende individer med kreativitet og forestillingsevne. Dette er viktige forutsetninger for å videreføre og utvikle demokratiet og for å utdanne til medborgerskap. Marit Ulvik er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Hun har bakgrunn som lærer i grunnskolen, men har nå gjennom mange år undervist innenfor lærerutdanningen. Forskningsinteressene hennes er knyttet til danning og profesjonell utvikling. Dette inkluderer blant annet forskning på lærerutdanning, lærerutdannere, nye lærere og veiledning. I tillegg har Ulvik vært opptatt av undervisningens estetiske dimensjon og har i den sammenheng utforsket læreres og elevers perspektiv på skolen. Ingrid Helleve er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Helleve har lang fartstid som grunnskolelærer på alle trinn. Gjennom en 10-årsperiode var hun rektor på to grunnskoler før hun ble ansatt som lærerutdanner ved UiB. H

...ap, utvikle seg som mennesker og utrustes for en fremtid ingen kjenner ... PDF Skolevegring i et pedagogisk perspektiv ... . Det innebærer å måtte tilegne seg ny kunnskap i ulike former. Denne fagfellevurderte ... Skolens betydning for det videre livsløpet. Gjesteskribent. Thomas Nordahl Om forfatteren. Se alle artikler. Thomas Nordahl. Professor i pedagogikk Høgskolen i Hedmark . Artikkel. Over inngangsdøren på en skole i Odense som ble bygd i 1907 står det: «Vil du blivet noget må du lære noget.» At det går an å bli lykkelig og ha det godt, uten at det ville b ... Skolens betydning | Marit Ulvik mfl. - Fagbokforlaget.no ... .» At det går an å bli lykkelig og ha det godt, uten at det ville bety at han mistet sin betydning. 22 år senere, bærer jeg ham fortsatt i hjertet mitt. Jeg skulle ønske jeg ... Kanskje det er behov for litt tilpasning fra skolens side en tid fremover. Deretter hadde jeg takket lærerne for at de lot henne ha det vondt, tilbød henne ... Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen. Publisert 08.10.2014 — Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning Kari Spernes. Funnene i denne artikkelen viser at de erfaringene ungdom med innvandrerbakgrunn har fra skolen knyttet til karriererådgiving, rollemodeller ... I sin bok «Skolekultur - nøkkelen til skolens utvikling» trekker han fram skolekulturens betydning for i hvilken grad en skole vil lykkes med sitt endrings- og utviklingsarbeid. To enklere kulturdefinisjoner lyder som så: • Kultur er måten vi gjør ting på her hos oss (Deal og Kennedy, 1982: 4 i Bang, 2011:21), eller: En fjortenårings sorg og skolens betydning Innspill: «Jeg hadde sagt at hun kan gjøre så godt hun kan, men kanskje ikke stille så høye krav til seg selv når det gjelder fag og lekser akkurat nå.» betydning for mobbing Forskningsoppsummering 2/2014 Sølvi Lillejo...