Bærekraftdidaktikk E-bok


Bærekraftdidaktikk -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-09-03
FORFATTER:
ISBN: 9788245024272
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,5

FORKLARING:

Bærekraftig utvikling er blitt et nøkkelbegrep i samfunnsdebatten både lokalt og globalt. Bakgrunnen er en verden preget av økologisk krise, global oppvarming og sosiale forskjeller. Utfordringen er å endre innarbeidede praksiser, institusjoner og tankemønstre som truer livet på kloden. Nå blir bærekraftig utvikling prioritert som et tverrfaglig tema i fagfornyelsen av norsk skole. Denne fagboka tar konsekvensen av dette. Forfatterne viser hvordan en rekke skolefag kan bidra til undervisning i bærekraft. I kapitlene belyser de også betydningen av tverrfaglighet og hvordan bærekraft som en fagovergripende utfordring berører skolens samfunnsmandat. Til sammen er kapitlene bidrag til en bærekraftdidaktikk som utforsker grunnleggende spørsmål om bærekraftundervisningens innhold, metoder og begrunnelser. Bokas redaktører er Ole Andreas Kvamme og Elin Sæther som begge er ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Øvrige bidragsytere er Kari Beate Remmen, Eva Thue Vold, Magne Dypedahl, Håvard Johnsrud Evang, Erik Knain, Karsten Korbøl, Kari Anne Rødnes og Marianne Ødegaard. Høyoppløst bildeBla i bokenOle Andreas Kvamme er stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo og arbeider med et prosjekt om etikk og bærekraft i skole og utdanning. Elin Sæther er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo og forsker på bærekraftdidaktikk i samfunnsfag med interesse også for tverrfaglige tilnærminger.

...r seg bærekraftdidaktikk og bærekraftig utvikling i faget kunst og håndverk ... Pensum i geografididaktikk - PPU3220 - Vår 2020 ... ... . Med utgangspunkt i ny forskning ønsker forfatterne å endre måten vi tenker på når det gjelder læring, kunnskap og danning slik at bærekraft inngår som en naturlig del av alt arbeid i ... Påmelding via nettskjema. Vi har gleden av å invitere til lanseringen av to nye publikasjoner om bærekraftdidaktikk: Acta Didactica Norge sitt temanummer Utdanning og bærekraft og forskningsantologien Bærekraftdidaktikk (Fagbokforlaget). Publiseringene gjenspeiler bredden og variasjonen innenfor forskningsfeltet ... Lansering: Acta Didacticas temanummer «Utdanning og ... ... . Publiseringene gjenspeiler bredden og variasjonen innenfor forskningsfeltet og bidrar til å utvikle og utvide bærekraftdidaktikken i Norge. Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk består av to deler. Del I presenterer bokens tilnærming til læring, kunnskap og dannelse gjennom å etablere begrepet BKH (Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk). I tillegg gjennomgår forfatterne læreplanene i kunst og håndverk med særlig fokus på det tverrfaglige tema bærekraftig utvikling. Bærekraftdidaktikk som forskningsfelt Ole Andreas Kvamme Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo Elin Sæther Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo Marianne Ødegaard ... Kjøp Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk fra Cappelendamm Dette er den første norske boken som tar for seg bærekraftdidaktikk og bærekraftig utvikling i faget kunst og håndverk. Med utgangspunkt i ny forskning ønsker forfatterne å endre måten vi tenker på når det gjelder læring, kunnskap og danning slik at bærekraft inngår som en naturlig del av alt arbeid i kunst- og ... Diskusjon om og utvikling av bærekraftdidaktikk har blitt et viktig anliggende for norsk skole i forbindelse med fagfornyelsen som ble vedtatt av Stortinget i 2016, og der reviderte læreplaner ... Bærekraftdidaktikk Bærekraftdidaktikk Heftet / 2019 / Bokmål 449,-382,-På lager, sendes nå Antall. Legg i handlekurv. Produktbeskrivelse. Bærekraftig utvikling er...