Norsk språkhistorie I. Mønster E-bok


Norsk språkhistorie I. Mønster - Helge Sandoy pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-01-01
FORFATTER: Helge Sandoy
ISBN: 9788270998470
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,3

FORKLARING:

ISBN 8270998478;Kring år 700 blei dette hogd inn i ein stein på garden Eggja i Sogndal (Sogn og Fjordane) i runeskrift: .ni s solu sot uk ni sakse stain skorin". 1300 år seinare kan denne utsegna mest naturleg lyde slik: .Steinen er ikkje oppsøkt av sol, og ikkje er det skore i han med sverd". Ei språkhistorie skal forklare kva som har skjedd mellom desse to versjonane av norsk språk. Det gjer Norsk språkhistorie (NSH), og ho fortel om korleis språket er blitt brukt, og korleis folk har vore opptatt av språket til ulike tider. Andre språk i Noreg blir òg omtalt. Norsk språkhistorie i fire bind er ei samla vitskapleg framstilling av språket frå urnordisk til nyare moderne norsk. Det har vi ikkje hatt før. Verket er skrive i eit samarbeid mellom fagfolk ved universitet og høgskolar. Dette bindet, Mønster, begynner med å drøfte språkendring som fenomen og korfor språk endrar seg. Deretter blir endringar gjennomgått - frå dei minste lydeiningane til dei store tekstane. Her blir det lagt vekt på å beskrive og forklare ut frå innsikter vi har i allmenn teori, slik at dei norske fenomena kan illustrere generelle eigenskapar ved språk. Den historiske linja blir trekt i kvart kapittel. Heile verket vil omfatte: Norsk språkhistorie I: Mønster. Norsk språkhistorie II: Praksis. Norsk språkhistorie III: Ideologi. Norsk språkhistorie IV: Tidslinjer

... skrive eit nytt norsk språkhistorisk verk i fire bind, som vil bli den første store samanhengande norske språkhistoria ... Norsk språkhistorie (1830-1900) - Wikipedia ... . Målet er å lage eit oppdatert og moderne fagleg referanseverk basert på nyare forsking. Norsk har mye felles med andre nordiske språk. Går vi tusen år tilbake i tid, var det størst likhet mellom norsk, færøysk og islandsk språk. I dag har norsk mer felles med dansk og svensk. Kampen for et norsk skriftspråk. I perioden 900-1000 e.Kr. blir Norge samla til ett rike. Norsk språkhistorie I-IV (No ... Norsk språkhistorie I - Helge Sandøy - Innbundet ... ... . Kampen for et norsk skriftspråk. I perioden 900-1000 e.Kr. blir Norge samla til ett rike. Norsk språkhistorie I-IV (Novus forlag) dekker 2500 sider og viser to ulike prinsipp for hvordan en kan lese språkhistorie: Etter emne eller etter tid. De tre første bindene er delt inn etter emne, slik at man kan lese hele historien til ordbøying, hele historien til norsk som andrespråk eller hele historien om synet på norsk språk, hvert tema i adskilte kapittel. I tidlig middelalder ble grunnlaget lagt for de senere nordiske nasjonalspråkene, blant dem også norsk. Da bredte norsk språk seg også til Island, Færøyene, Grønland, øyene nord og øst for Skottland, Irland, Nord-England og andre steder. Fra norrønt stammer moderne islandsk og færøysk.. Vi kjenner norsk språk i vikingtiden fra innskrifter med den yngre runerekke på 16 tegn. Norsk språkhistorie i fire bind er ei samla vitskapleg framstilling av språket frå urnordisk til nyare moderne norsk. Det har vi ikkje hatt før. Verket er skrive i eit samarbeid mellom fagfolk ved universitet og høgskolar. Dette bindet, Mønster, begynner med å drøfte språkendring som fenomen og korfor språk endrar seg. Norsk språkhistorie. Om problemene rundt det å ha to skriftspråk. ... Da Ivar Aasen gikk i gang med arbeidet om å lage et nytt norsk skriftspråk på 1800-tallet var han neppe klar over hvilke språklige stridigheter som ville oppstå senere og helt opp til vår tid. Norsk språkhistorie i fire bind er ei samla vitskapleg framstilling av språket frå urnordisk til nyare moderne norsk. Det har vi ikkje hatt før. Verket er skrive i eit samarbeid mellom fagfolk ved universitet og høgskolar. Dette bindet, Mønster, begynner med å drøfte språkendring som fenomen og korfor språk endrar seg. Sammendrag norsk språkhistorie 1. Sammendrag norsk språkdebatt og språkplanlegging i Norge og NordenSpråk og samfunn i Norge på 1800-tallet1814 1830-åra 1840-åra 1850-åra 1860-åra 1870-åra 1880-åra 1890-åraSlutt på Wergeland, Innsamling 1853: Aasen 1862: 1878: 1887: 1892:dansketida: Welhaven og av eventyr og lanserer «Lydrett» Skoleundervi «Dannet Nordahlunion med P. A. Munch ... Språkhistorie på 1800-tallet På 1800-tallet var skriftspråket i Norge dansk. Etter at unionen med Danmark ble oppløst i 1814, mente mange i Norge at vi måtte ha et eget, norsk skriftspråk. Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbyggingen Norsk språkhistorie 1. Mønster. Bindredaktør: Helge Sandøy. Kring år 700 blei dette hogd inn i ein stein på garden Eggja i Sogndal (Sogn og Fjordane) i run...