Etter oljen : vår bioøkonomiske fremtid E-bok


Etter oljen : vår bioøkonomiske fremtid -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-03-26
FORFATTER:
ISBN: 9788202604905
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,57

FORKLARING:

Skal bioøkonomien overta når oljen tar slutt? En slik overgang vil innebære en rekke endringer innen blant annet jordbruk, skogbruk, fiskeri, akvakultur, biovitenskap og industri. En «smart» bioøkonomi vil kreve utvikling på tvers av disse biosektorene. Å få til en overgang som også er samfunnsmessig akseptabel for befolkningen, krever kloke politiske beslutninger, og kunnskapsgrunnlaget må styrkes.Satsing på bioøkonomi reiser en rekke nye spørsmål:Hva vil det innebære i praksis at bioøkonomi får en større rolle?Hvordan styrke omstillingen til en mer biobasert økonomi?Hvilke initiativer og virkemidler må til for å gjennomføre et skifte fra olje- til biobasert økonomi?Hva skal man forstå med begrepet bioøkonomi?Etter oljen. Vår bioøkonomiske fremtid diskuterer forskjellige aspekter, muligheter og utfordringer ved en slik overgang. Boka er aktuell for studenter, aktører i næringslivet, politikere, myndigheter, organisasjoner, forskere og ikke minst den interesserte samfunnsborger.Boka er en del av prosjektet BIOSMART, finansiert av Norges forskningsråd og ledet av Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning.

...te ugraslukinga. Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten ... Bøker og magasiner olje | Finn Bøker og magasiner på Kelkoo ... . Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping. Framtiden i våre hender er blant Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjoner med over 38 000 medlemm ... Etter oljen av Rob J.F. Burton (Heftet) | Cappelen Damm ... ... . Framtiden i våre hender er blant Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjoner med over 38 000 medlemmer. Det overordnede målet vårt er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv. Nyhende - og debattavisa for unge. For, om og av framtida! Digitalisering og fremtiden til leverandørkjeden i olje- og gassindustrien. ... jaget etter å få tak i den første oljen har ført til at fart har vært prioritert foran effektivitet, ... Vår tverrsektorielle ekspertise gjør at vi kan utnytte beste praksis fra alle som driver med innkjøpsstyring og styring av leverandørkjeden....