Barnekonvensjonen; barns rettigheter i Norge E-bok


Barnekonvensjonen; barns rettigheter i Norge -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-01-24
FORFATTER:
ISBN: 9788215031873
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,10

FORKLARING:

Barns rettigheter er viktige, ikke bare for barna og omsorgspersonene, men også for myndighetene som skal forvalte og gjennomføre rettighetene. Denne boken gir en samlet fremstilling av barns rettigheter i Norge.Barnekonvensjonen klargjør barnets stilling som rettssubjekt og gir egne rettigheter til barn. Selv om barn har rettigheter også etter de andre menneskerettighetskonvensjonene, er barnekonvensjonen av særskilt betydning, også for norske barn.Barnekonvensjonen ble vedtatt i 1989, og i løpet av de 30 årene som har gått siden da, har det vært en økning i interessen for barns rettigheter og i behovet for kompetanse på området. Denne fjerde utgaven av boken gir en oppdatert fremstilling av barns rettigheter i Norge. Hensikten med boken er at alle som jobber med barns rettigheter, skal ha et godt hjelpemiddel for å sette dem ut i livet.Bokens redaktører er Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver hos Barneombudet, og Kirsten Sandberg, tidligere medlem av FNs barnekomité og professor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.Bidragsyterne har bred innsikt og spesiell kompetanse på sine respektive fagfelt og kommer fra ulike norske fagmiljøer.

...rtversjon. Her kan du lese Redd Barnas uoffisielle, mer forståelige kortversjon av Barnekonvensjonen ... Barnekonvensjonen - Ung.no ... . Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status. Den stadfester at barn har menneskerettigheter, og krav på spesiell beskyttelse. Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen må følge det som står i den. Her kan du lese hele FNs barnekonvensjon med tilleggsprotokoller. Du kan også laste den ned som PDF: FNs konvensjon om barnets rettigheter FNs konvensjon om barnets ... Barnekonvensjonen i kortversjon | Redd Barna ... . Du kan også laste den ned som PDF: FNs konvensjon om barnets rettigheter FNs konvensjon om barnets rettigheter: Konvensjonen ble vedtatt av FN (De forente nasjoner) 20. november 1989. Barnekonvensjonen definerer i artikkel 1 barn som mennesker under 18 år, med mindre «barnet blir myndig tidligere etter den lovgivning som gjelder for landet.» I Norge er myndighetsalderen 18 år og sammenfaller derfor med konvensjonens definisjon av hvem som anses å være barn. Barnekonvensjonen er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år de samme grunnleggende rettighetene. Konvensjonen ble vedtatt av FN (De forente nasjoner) 20. november 1989. Den ble ratifisert av Norge 8. januar 1991, og Barnerettighetene er nå en del av norsk lov. Barnekonvensjonen verner da også mange rettigheter som også er sikret i andre menneskerettighetskonvensjoner som for eksempel rette...