Motivasjon og mestring E-bok


Motivasjon og mestring - Terje Manger, Bjørn Wormnes pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-02-13
FORFATTER: Terje Manger, Bjørn Wormnes
ISBN: 9788245016604
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,65

FORKLARING:

Denne boken er skrevet for personer som i arbeidsliv, utdanning og fritid er opptatt av hvordan motivasjon og mestring kan forbedres. Boken gir en systematisk innføring i tankemessige prosessers betydning for menneskelige ytelser. Den dekker emneområder som målsetting, myndiggjøring, mestringsforventning, kontrollplassering, selvoppfatning, behov for å mestre, ritualers betydning og stressmestring. Forfatterne bruker psykologisk og pedagogisk fagkunnskap til å gi råd om hvordan vi i omgang med andre mennesker kan utvikle egen og andres mentale styrke. I forhold til tidligere utgaver av boken er ?ere kapitler endret og det er skrevet ett nytt kapittel. Gjennom hele revisjonen har forfatterne lagt vekt på å oppdatere litteraturreferansene, men uten å slette de mange klassiske kilder og teorier som gir oss nøkler til å forstå motivasjon og mestring. Terje Manger er dr.philos. og professor emeritus i pedagogisk psykologi ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Bjørn Wormnes er spesialist i klinisk psykologi og veilederutdannet ved Norsk Psykologforening. Han har i en årrekke vært førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen.

...l: Mestring Nynorsk: Meistring. Forklaring: En rekke definisjoner av mestring innen helse peker på at mestring handler om at den enkelte person endrer forestillinger, følelser og atferd på en måte som gjenoppretter mening og sammenheng i livet, som bidrar til å bearbeide følelsesmessige reaksjoner, problemløsning og forbedret livssituasjon ... Motivasjon, psykisk helse og frafall i skolen - Forskning ... ... . Motivasjon er "det som setter handlinger i gang". Den kraften som gjør at vi føler at vi må gjøre noe eller har lyst til å gjøre noe. Indre og ytre motivasjon Typer motivasjon: Indre motivasjon - hvis en person gjør en aktivitet på grunn av interesse for selve aktiviteten, og denne aktiviteten er belønning nok i seg selv Andre ser mestring som en motsetning til dette, og mener at menneskets mestringsadferd er målrettet, situasjonsbestemt og foregår bevisst. Psykiateren R. ... Motivasjon og mestring - Terje Manger, Bjørn Wormnes ... ... . Indre og ytre motivasjon Typer motivasjon: Indre motivasjon - hvis en person gjør en aktivitet på grunn av interesse for selve aktiviteten, og denne aktiviteten er belønning nok i seg selv Andre ser mestring som en motsetning til dette, og mener at menneskets mestringsadferd er målrettet, situasjonsbestemt og foregår bevisst. Psykiateren R. S. Lazarus sier om mestring: "Når våre viktige verdier eller mål blir utfordret, truet eller tilintetgjort, opplever vi en psykologisk stressituasjon. Motivasjon Til å begynne med kryper eller ruller de på gulvet, etter hvert krabber de. Så - vanligvis rundt ettårsalderen - vil de anstrenge seg for å komme seg opp og stå, og deretter begynne å gå. Selv om de første forsøkene på å gå ender på rumpa, vil ikke barnet slutte å forsøke. Indre og ytre motivasjon. Barn er i utgangspunktet naturlig motivert for å lære, leke og være aktive. Når barnet selv velger hva det vil holde på med ut fra sine egne interesser og lyster, kan vi si at barnet er indre motivert. ... slik at det kan oppleve mestring. MENING, MESTRING OG TRYGGHET - PLAN FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE ELDRE (2019 - 2029) BERGEN KOMMUNE. 2 Forord Alle mennesker har en ukrenkelig høy verdi. Eldre er en stor ... kommunikasjon, slik at de kan fremme motivasjon og mestring i møte med den enkelte. Motivasjon og mestring Terje Manger. Dette heftet handler om betydningen av motivasjon og mestring i skolen. Pris: 219,-Legg i handlekurv Pris: 219,- Legg i ... Motivasjon og mestring Utvikling av egne og andres ressurser. Denne boken er skrevet for personer som i arbeidsliv, utdanning og fritid er opptatt av hvordan motivasjon og mestring kan forbedres. Boken gir en systematisk innføring i tankemessige prosessers betydning for menneskelige ytelser. Den dekker emneområder som ... Ungdomstrinn i utvikling (UiU) har gjennom Meld.St. 22 (2010 - 2011) Motivasjon - Mestring - Muligheter og Strategi for ungdomstrinnet - Motivasjon og mestring for bedre læring, startet skolebasert skoleutvikling ved alle ungdomsskoler i landet i perioden 2012 - 2017 med fokus på klasseledelse, lesing, skriving og regning. Hvordan kan vi utvikle motivasjon, kunnskaper, ferdigheter og troen på seg selv? Det er en sammenheng mellom prestasjoner og tro på seg selv. I kurset vil studentene lære at det er motivasjon og mestring som først og fremst fører til tro på seg selv, ikke at tro på seg selv kan læres uavhengig av mestring av dagliglivets oppgaver. Mestring er et mye brukt begrep i moderne psyko...