Hva er et menneske? E-bok


Hva er et menneske? - Erik Brown, Anne Granberg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-08-08
FORFATTER: Erik Brown, Anne Granberg
ISBN: 9788245007169
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,5

FORKLARING:

Hva er et menneske? Hva sier filosofien om kjennetegnene ved menneskets natur og væremåte? Denne boken gir en innføring i disse spørsmålene og er skrevet for studenter i examen philosophicum. Sentrale stikkord er fornuft, moralsk bevissthet og fri vilje. Boken er tematisk strukturert rundt fire delspørsmål, som er tett forbundet og griper inn i hverandre: -Hva er de grunnleggende formene for eksistens? Hva er forholdet mellom kropp og sjel eller mellom materie og bevissthet hos mennesket? -Hva kan vi ha kunnskap om? Hvilke sider ved virkeligheten kan menneskets erkjennelsesevner gripe? -Hva er moralens grunnlag? Finnes det allmenne prinsipper for å avgjøre hva som er ondt og godt, rett og galt? -Har mennesket frihet? I hvilken forstand og i hvilken grad kan vi velge hvordan vi skal og bør leve? Om vi ser mennesket som ånd eller kropp, fornuft eller følelser, rasjonelt eller irrasjonelt, fritt eller determinert, nyttemaksimerende eller lystsøkende, medfølende eller aggressivt, stimulusresponderende eller drevet av vilje til makt, så synes det ufravikelig at mennesket er et vesen som forholder seg til seg selv. Mennesket er et vesen som lager teorier og modeller for å forstå seg selv og sin egen natur. Erik Brown er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, hvor han i mange år har undervist på både fagstudiet og examen philosophicum. I tillegg til fagfilosofiske arbeider, som også er publisert internasjonalt, har han utgitt læreboken Vitenskapsfilosofi. Anne Granberg er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Bergen, og har lang erfaring som foreleser og seminarleder til examen philosophicum.

..., og at problemer i en av dimensjonene vil påvirke de andre ... Hva er et menneske? 1:6 Homo Sapiens - Studio 2 - NRK Radio ... . «Menneskeverd» kan også referere til: Menneskeverd (organisasjon). Menneskeverd er et begrep som brukes i etiske og juridiske sammenhenger, og som kan defineres på ulike måter. Det kan forstås som «menneskelivets ukrenkelighet» eller «alle menneskers like verdi». Innen rettsteori er begrepet brukt om ideen om at alle mennesker har bestemte grunnrettigheter. Du kan tro PÅ noe, og være tro MOT noe. Uansett er TRO v ... mennesket - Store norske leksikon ... . Du kan tro PÅ noe, og være tro MOT noe. Uansett er TRO viktig når vi skal forstå hva et menneske er for noe. Hva er et menneske, spør Svend Brinkmann i sin bok med denne tittelen og i vår serie her i Studio 2. Psykolog og forfatter Svend Brinkmann har sammen med reporter Jostein Gjertsen gitt oss ulike perspektiver på hva et menneske er for noe. Kjønnsidentiteten til et menneske dannes altså både gjennom biologi, hva vi fødes som, og gjennom sosialiseringsprosessen, hvordan vi lærer å være gutt eller jente. Det er som regel slik at det er samfunnets holdninger, normer og verdier, altså den kulturen som gjennomsyrer samfunnet, som bestemmer hvilke forventninger menn og kvinner har til hverandre. Det er vanligvis ikke tid til å dvele ved et slikt spørsmål, og forståelsen av mennesket kan dermed bli en faglig blindflekk. Noe av motivasjonen for denne boka er derfor å inspirere til refleksjon og å belyse hvordan svarene på spørsmålet om hva et menneske er, kan være med på å forme hvordan fagfelt utfolder og utvikler seg. Denne ... Å være medmenneske er å bry seg om andre som har det vondt. Tenke seg inn i deres situasjon, og ikke fordømme. Det er også viktig å være tilstede når en annen har problemer. Da mener jeg ikke sånn "utapåklin", men virkelig å bry seg. Det er ikke nok å si: Det er så synd på den eller den. En må også handle. Hva er da et menneske? Spørsmålet er hentet fra Salmenes bok. Undringen over oss selv er eldgammel - og oppstod lenge før vi begynte å snakke om humanisme, et begrep som kom med det moderne, da tanken om menneskets egenverdi og verdighet vokste fram, men også forpliktelsen knyttet til våre liv. HVA ER ET MENNESKE? Hjerne, ja. Følelser, ja. Kropp, ja. Opplevelser, ja, Men også tro, ressurser som er overlevert gjennom generasjoner som har overlevd og gir styrke til nye barn som skal vokse opp. Hvert menneske er et mysterium. En unik skapning laget på en formel vi aldri helt får til å gå opp. For som Karin Boye så vakkert skriver: Hva er menneskerettigheter? Menneskerettigheter er rettigheter alle mennesker har, uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn eller nasjonalitet. Tanken om at det fins universelle rettigheter som gjelder for alle oppstod for mange hundre år siden....