Innvandreres morsmål E-bok


Innvandreres morsmål - Olaf Husby pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-03-28
FORFATTER: Olaf Husby
ISBN: 9788245020700
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,35

FORKLARING:

Elevene i norsk skole representerer et mangfold av språk og kulturer. Lærerne skal tilpasse opplæringen til alle elever, også de som har andre morsmål enn norsk. Da er kunnskap om elevenes morsmål til stor hjelp. Denne boka gir en oversikt over hovedtrekkene i ti store innvandrerspråk i Norge, og er et nyttig oppslagsverk i opplæringen av flerspråklige elever. Framstillingen er oversiktlig, med et kapittel om hvert språk. Alle kapitlene er bygd over samme lest: De gir en orientering om språkets utbredelse og språklig slektskap, og de gir kortfattede beskrivelser av alfabet, lydverk og grammatikk. Sammenligningen med norsk tydeliggjør språklige likheter og ulikheter som kan utnyttes pedagogisk. Boka tar for seg følgende språk: albansk, dari, rumensk, somali, spansk, tamil, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. Olaf Husby er førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Han har publisert en rekke bøker og artikler om kontrastive språkbeskrivelser og uttaleundervisning.

...gitt 2017, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver ... PDF Enkel beskrivelse av språk ... . (2008), av Liv Marit D. Goldstein og Innvandreres morsmål (2017) av Olaf Husby, samt nyttige og relevante nettsteder. Leseren må betrakte språkbeskrivelsene som et refleksjonsgrunnlag for sin planlegging og undervisning. Og læreren må, som alltid, også i denne sammenhengen utvise evne til kildekritikk. (2008), av Liv Marit D. Goldstein og Innvandreres morsmål (2017) av Olaf Lundby, samt nyttige og ... Innvandreres morsmål - Olaf Husby - heftet(9788245020700 ... ... . Goldstein og Innvandreres morsmål (2017) av Olaf Lundby, samt nyttige og relevante nettsteder. Leseren må betrakte språkbeskrivelsene som et refleksjonsgrunnlag for sin planlegging og undervisning. Og læreren må, som alltid, også i denne sammenhengen utvise evne til kildekritikk. - Innvandrere må lære morsmål hjemme. ... Guha hevder i boken at innvandreres og flyktningers moralske styrke vil øke når de ikke lenger er sosialklienter. Elevene i norsk skole representerer et mangfold av språk og kulturer. Lærerne skal tilpasse opplæringen til alle elever, også de som har andre morsmål enn norsk. Da er kunnskap om elevenes morsmål til stor hjelp. Denne boka gir en oversikt over hovedtrekkene i ti store innvandrerspråk i Norge, og er et nyttig oppslagsverk i opplæringen av flerspråklige elever. Framstillingen er ... Innvandrerbefolkningen utgjorde per 1. jauar 2020 18,2 % av totalbefolkningen i Norge, hvis man regner med både innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn, noe som tilsvarer 979 254 personer. 790 497 av disse var førstegenerasjonsinnvandrere, mens 188 757 var norskfødte med innvandrerforeldre. De største gruppene av innvandrere kommer fra Polen, Litauen, Somalia, Sverige, Pakistan ... Abstract. Olaf Husbys Innvandreres morsmål: En ressursbok for lærere (Fagbokforlaget 2017) søker å gi lærere i skolen en oversikt over hovedtrekkene i ti store innvandrerspråk i Norge, og fungere som et oppslagsverk i opplæringen av elever med andre morsmål enn norsk. Albansk Husby, Olaf (1999). En kort innføring i albansk. Trondheim: Tapir akademisk forlag Arabisk Mejdell, Gunvor (1990). Arabisk - norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen Berbersk Endresen, Rolf Theil (1990). Berbersk - norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen Bosnisk / kroatisk / serbisk ... Den nasjonale strategien om innvandreres helse (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013) peker på flere utfordringer knyttet til målet om likeverdige helsetjenester, herunder gode tolketjenester og kompetanseutvikling for ansatte. I vår sammenheng er eldre innvandrere som mister sitt andrespråk ved demens, spesielt relevant. Barnehagen anses som en viktig arena for inkludering og språkopplæring. Antallet minoritetsspråklige barn i barnehage er mer enn femdoblet siden 2000. Hvordan går det videre i utdanningsløpet? En større andel innvandrerelever enn øvrige elever slutter underveis i videregående opplæring. Norskfødte med innvandrerforeldre studerer i større grad enn andre elever, og kvinner utgjør ... Ferdigstilte prosjekter. NOW - Web-basert introduksjon til norsk som andrespråk. Introduksjon på norsk . English introduction. LearnNoW - Web-basert introduksjon til norsk som andrespråk. Uttale i norsk som andrespråk.45 leksjoner på video (sorter etter nummerert rekkefølge ved å klikke på "Sort by" øverst på midten og velg "Title: a..z"). Innvandreres morsmål, en ressursbok for ... Olaf Husby. På lager - sendes nå( 2 stk. ) Heftet, Bokmål. 399,-NÅ 341,-Olaf Isaachsen, med livet som palett Tone Klev Furnes. Levering 2-6 dager . Innbundet, Bokmål. 449,-NÅ 393,-Flyt og rytme, norsk som andrespråk, und... Olaf Husby. Pensum/læringskrav Bøker: Golden, A., Mac Donald, K. & Ryen, E. (2014). Norsk som fremmedspråk. Grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget. Husby, O. (2017)....