Blodsykdommer E-bok


Blodsykdommer -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-11-10
FORFATTER:
ISBN: 9788205463998
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,52

FORKLARING:

Blodsykdommer gir en oversikt over sykdommer i blod, beinmarg og lymfeknuter og tilstander med trombose eller blødningstendens. Denne 7. utgaven er oppdatert og utvidet med mange nye figurer og bilder. Boken er en veiviser i fagfeltet blodsykdommer, og prøver å gi svar på sentrale spørsmål.De siste årene har det kommet ny, viktig kunnskap om hemokromatose. Den økte innvandringen har gjort at thalassemi og hemoglobinopati ikke lenger er rariteter, men høyst aktuelle diagnoser også i Norge. Boken avspeiler dette. De fleste av kapitlene innledes med en pasienthistorie. I tillegg kommer en rekke forslag til utredning og behandling av pasienter med blodsykdommer.

...alsykehus for Trondheims befolkning. Avdelingen består av sengepost med 16 senger samt poliklinikk ... Forord - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for ... ... . Avdelingssjef: Henrik Hjort-Hansen Hemokromatose er den vanligste arvelige sykdommen i Norge. Tilstanden gir økt mengde jern i kroppen, og dersom jernoverskuddet blir for stort, er behandlingen årelating - altså regelmessig blodtapping. Seksjon for blodsykdommer deler sengepost med Kreftavdelingen og senter for lindrende behandling og disponerer 8-9 senger av totalt 18 senger på denne sengeposten. Det er etablert egen hematologisk poliklinikk med dedikerte sykepleiere og helsesekretærer i rel ... Hemokromatose - NHI.no ... . Det er etablert egen hematologisk poliklinikk med dedikerte sykepleiere og helsesekretærer i relasjon til sengeposten. Maligne blodsykdommer - handlingsprogram. Nasjonal faglig retningslinje ↓ Vis flere. Statistikk. Pakkeforløp for akutt leukemi. Kvalitetsindikator. Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi . Kvalitetsindikator ↓ Vis flere. Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriell. Utredning ved mistanke ... Blødersykdom er en gruppe arvelige sykdommer som har til felles at blodets evne til å koagulere er nedsatt og at det er økt tendens til ledd- og muskelblødninger.Blodets koagulasjon er en komplisert prosess som avhenger av en rekke proteiner som kalles koagulasjonsfaktorer. Dersom bare en av disse faktorene mangler, svekkes koagulasjonsevnen. Blodsykdommer gir en oversikt over sykdommer i blod, beinmarg og lymfeknuter og tilstander med trombose eller blødningstendens. Allergi Barnesykdommer Blodsykdommer Graviditet og kvinnesykdommer Hjerne og nervesystem Hjerte og kretsløp Hormoner og stoffskifte Hudsykdommer Kjønnssykdommer Kreft Livsstilsykdommer Lunger og luftveier Mage og tarm Munn og tenner Muskler, knokler og ledd Nyrer og urinveier Psykiske sykdommer Sykdommer hos menn Tropesykdommer Øre, nese og ... Blodsykdommer Nøytropeni ved behandling med antipsykotika. 25.05.2020. Nøytropeni og agranulocytose hører til de mest alvorlige og fryktede bivirkningene av antipsykotika. Hos pasienter som rammes, ... Blodsykdommer gir en oversikt over sykdommer i blod, beinmarg og lymfeknuter og tilstander med trombose eller blødningstendens. Denne 7. utgaven er oppdatert og utvidet med mange nye figurer og bilder. Blodsykdommer poliklinikk Vi utreder og behandler blodsykdommer som blodpropp, blodmangel, lymfekreft, ulike kreftformer i blod og beinmarg. De fleste pasientene får hele sin behandling hos oss, men noen kan får deler av sin behandl...