Sosiologi i sosialfagene E-bok


Sosiologi i sosialfagene -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-11-08
FORFATTER:
ISBN: 9788215030869
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,47

FORKLARING:

Sosiologien bidrar til å se individuelle og samfunnsmessige utfordringer i sammenheng. Dette er kunnskap sosialarbeideren er avhengig av for å kunne gjøre jobben sin. Hjelpen og omsorgen som profesjonsutøverne yter, finner sted i et spenningsfelt mellom folks private liv og hverdagslige utfordringer på den ene siden, og fagprofesjonelle føringer på den andre. For å mestre denne rollen forutsettes kunnskap og bevissthet om de institusjonelle, kulturelle og politiske rammene som det profesjonelle arbeidet foregår innenfor. Boka består av tre deler. Første del presenterer noen sentrale sosiologiske spørsmål og argumenterer for sosiologiens relevans i det sosialfaglige arbeidet. I andre del presenteres sosiologien gjennom utvalgte tematiske områder. I bokas tredje del blir begreper og teorier fra de første delene brukt i konkrete empiriske felt som er relevante for profesjonelle i sosial- og velferdssektoren. Boka er skrevet for bachelorstudenter.

...- 349,- 293,- Kjøp brukt på iBok. Bokvarsling Opprett bokvarsling Dersom du ... Læreplan i politikk, individ og samfunn - programfag i ... ... ... Sosiologer studerer forholdet mellom mennesker.Sosiologens arbeid går ut på å undersøke ulike sider i et samfunn og hvordan mennesker former samfunnet rundt seg. Det finnes mange forskjellige retninger innenfor sosiologi, og sosiologer spesialiserer seg gjerne innenfor en eller flere retninger. Sosiologi er studiet av sosial atferd og sosiale fellesskap, inkludert deres opphav, utvikling, organisering, nettverk og institusjoner. Som samfunnsvitenskapelig fag bruker sosiologien ulike metoder innenfor empi ... Best pris på Sosiologi i sosialfagene (Pocket) av Gunhild ... ... . Som samfunnsvitenskapelig fag bruker sosiologien ulike metoder innenfor empiriske undersøkelser og kritiske analyser for å skaffe kunnskap om sosial orden, sosial uorden og sosial endring.Faget er bredt, og studerer mange ulike deler av samfunnet og ... Selger lite brukt pensum for sosialt arbeid Sosiologi i sosialfagene 200kr Metode og oppgaveskriving 6. utgave 200kr Vitenskap kunnskap og praksis 130kr Innføring i helse og sosialpolitikk 6. Utgave 200kr Innføring i psykologi 4. Utgave 100kr Sosiologi og sosialantropologi Samfunnsvitenskapelige tenkemåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger; definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd Moved Permanently. The document has moved here. Mange førsteårsstudenter i sosiologi må snart begynne å tenke på hvem de kunne tenke seg å ha som veileder. Det kan være nyttig å tenke aktivt rundt hva som passer deg selv og oppgaven din best, skriver Frøydis Petersen Jensen. Kjøp Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere fra Tanum Boka presenterer sosiologiske grunnbegreper og ulike sosiologiske retninger på en lettfattelig, men samtidig faglig presis måte. Forfatteren knytter det allmenne stoffet opp mot temaer og situasjoner som helse- og sosialarbeidere møter og må forholde seg til. The task for sociology is to come to the help of the individual. We have to be in service of freedom. It is something we have lost sight of. Sosiolog Zygmunt Bauman (f.1925) Hva handler sosiologi om? Har du noen gang lurt på hvorfor det er slik at kvinner fortsatt har lavere gjennomsnittsinn I faget Sosiologi og sosialantropologi blir du kjent med samfunnsvitenskapelige metoder og tenkemåter. Sentrale emner er sosialisering, kulturforståelse, produksjon og arbeidsliv, og fordeling av goder. Pent brukt pensumbøker Studium og klientarbeid - 150kr Praksisteorier i sosialt arbeid - 150kr SOLGT Mellom makt og hjelp - 170kr Sosiologi i sosialfagene - 200kr SOLGT Mellom mennesker og samfunn - 80kr Velferdsrett I & II - 50kr hver Hva er sosialantropologi - 100kr Sosiologiens nøkkelbegreper er blitt en norsk klassiker som formidler de sentrale sosiologiske tenkeres termer og tanker på en pedagogisk og innsiktsfull måte. Dag Østerberg presenterer en rekke forskjellige teoretikere fra Comte og Marx til Luhmann og Bourdieu og formidler opprinnelsen til og innholdet i begreper som risikosamfunn, sosial interaksjon, normativ og strategisk handling ... Ordet sosiologi er sammensatt av ord fra to ulike språk, nemlig latin og gresk.Socius er latin for kamerat, og det er opphavet til ordet societas, som betyr samfunn. Fra gresk kommer ordet logos, som betyr lære. På norsk kan sosiologi altså oversettes med læren om samfunnet. Fokus: Sosiologi og sosialantropolog ISBN 9788203402043, 2017, 1. utgave, Lise Granlund, Silje Førland Erdal Fra 550,- Kjøp Selg Statistikk for helse- og sosialfagene gir en innføring i et nyttig fag som kan være tungt å tilegne seg. Faget er preget av matematikk og formler, som mange synes er vanskelig. Forfatterne har derfor bestrebet seg på å beskrive ideer fremfor å presentere kompliserte utregninger . det vil si flere ord og færre formler. Forskningsmetode for helse- og sosialfag gir en første innføring i forskningsmetode til høgskolestudenter innenfor helse- og sosialfagene. Den er også en praktisk håndbok for alle som skal skrive prosjekt- eller hovedoppgave innenfor disse fagområdene. …...