Ledelse og kvalitet i helsetjenesten E-bok


Ledelse og kvalitet i helsetjenesten - Elisabeth Arntzen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-04-11
FORFATTER: Elisabeth Arntzen
ISBN: 9788205455245
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,90

FORKLARING:

Boka gir en praktisk innføring i kvalitetsarbeid og internkontroll i helsesektoren.Ledelse og kvalitet i helsetjenesten gir en praktisk innføring i hvordan det kan arbeides med ledelse og kvalitet på en systematisk måte, i tråd med myndighetenes krav om internkontroll. Forfatteren setter samfunnsutviklingen og mellommenneskelige forhold i sammenheng med ledelse, arbeidsglede og kvalitet i både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.Boken bygger videre på En forutsigbar helsetjeneste fra 2007.Målgruppen er ledere og ansatte i helsetjenesten samt studenter innen helsefaglig utdanning på grunnivå og videregående nivå ved universiteter og høyskoler.

...om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten stiller klare krav til leder, og tar for seg hvordan helse- og omsorgstjenesten skal arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet ... Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi | Etter ... ... . Ledelse og kvalitet i helsetjenesten gir en praktisk innføring i hvordan det kan arbeides med ledelse og kvalitet på en systematisk måte, i tråd med myndighetenes krav om internkontroll. Forfatteren setter samfunnsutviklingen og mellommenneskelige forhold i sammenheng med ledelse, arbeidsglede og kvalitet i både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. LEDELSE OG KULTUR ... i helsetjenesten. ... Ledelse og kvalitet i helsetjenesten - Elisabeth Arntzen ... ... . Forfatteren setter samfunnsutviklingen og mellommenneskelige forhold i sammenheng med ledelse, arbeidsglede og kvalitet i både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. LEDELSE OG KULTUR ... i helsetjenesten. 1235 av dem fikk medhold og fikk utbetalt erstatning9. ... Ledelse, kultur og systemer for bedre kvalitet og pasientsikkerhet har vært gjennomgående temaer i de årlige stortingsmeldingene om kvalitet og pasientsikkerhet. LEDELSE OG KVALITET I HELSETJENESTEN Arbeidsglede og orden i eget hus. 0000 Tertius Mile Beta.book Page 3 Wednesday, March 5, 2014 1:01 PM [start tittel] elisabeth arntzen. Ledelse og kvalitet i helsetjenesten. Arbeidsglede og orden i eget hus. 235 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 295. ISBN 978-82-05-45524-5. Elisabeth Arntzen har skrevet en praktisk bok om ledelse og kvalitet. Kjøp 'Ledelse og kvalitet i helsetjenesten, arbeidsglede og orden i eget hus' av Elisabeth Arntzen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788205455245 Forside Kvalitet & Kunnskap Forbedringsarbeid i helsetjenesten. Forbedringsarbeid i helsetjenesten. Temaside over praktiske metoder og verktøy. ... om hvordan brukere opplever helse- og omsorgstjenester. Resultater fra undersøkelser. Spørreskjemaer, sjekklister og andre verktøy for lokale spørreskjemaundersøkelser. Mengde og omfang av dokumentasjon bestemmes i større grad av virksomheten. Ny struktur på standarden i tråd med øvrige standarder for ledelsessystemer (f.eks. miljøstandarden ISO 14001). NS-EN 15224 kan brukes som et supplement til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenester og veilederen til forskriften. Anslagsvis skades 15.000 personer i helsetjenesten og det er flere tusen dødsfall hvert år som følge av kvalitetssvikt i den norske helsetjenesten. Grunner til svikt i kvaliteten kan være kommunikasjonssvikt, mangelfull opplæring, hukommelsessvikt, uoppmerksomhet, dårlig utstyr, utmattelse, uvitenhet, urolige og støyende arbeidsforhold, andre miljøfaktorer. Ledelse og kvalitet i helsetjenesten gir en praktisk innføring i hvordan det kan arbeides med ledelse og kvalitet på en systematisk måte, i tråd med myndighetenes krav om internkontroll. Forfatteren setter samfunnsutviklingen og mellommenneskelige forhold i sammenheng med ledelse, arbeidsglede og kvalitet i både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Kort om emnet. Dette fordypningskurset bygger på HADM4402 Kvalitet og pasientsikkerhet.Vi vil gå i dybden på noen utvalgte områder, og studentene kan til en viss grad velge områder de ...