Psykisk helsearbeid E-bok


Psykisk helsearbeid - Tore Dag Bøe, Arne Thomassen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-03-20
FORFATTER: Tore Dag Bøe, Arne Thomassen
ISBN: 9788215026176
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,1

FORKLARING:

Psykiske vansker henger i stor grad sammen med mellommenneskelige forhold, eller mangel på mellommenneskelige relasjoner. Arbeidet med å finne veier ut av psykiske vansker, må derfor skje gjennom nye mellommenneskelige møter og nye mellommenneskelige erfaringer. Boken er delt inn i tre deler. Del 1. "Dialogisk eksistens - å bli til gjennom samspill" drøfter noen grunnleggende spørsmål knyttet til hva det vil si å eksistere og bli til som menneske. I del 2. "Dialogisk kunnskap - å finne ord for virkeligheten sammen" går forfatterne nærmere inn på hva kunnskap er, hvordan kunnskap blir til og hvilke kunnskaper som blir viktige i psykisk helsearbeid. I del 3. "Dialogisk praksis - å finne en fremtid sammen" forsøker forfatterne å se på muligheter i psykisk helsearbeids praksis. Boken bygger på forfatternes utgivelse «Fra psykiatri til psykisk helsearbeid» som kom i 2007, og er skrevet for studenter innen psykisk helsearbeid og øvrig helse- og sosialfag. Tore Dag Bøe er sosionom, og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder. Bøe tok sin doktorgrad i mars 2016 om endringsprosesser i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsvitenskap. Arne Thomassen er psykiatrisk sykepleier, Avdelingssjef DPS Strømme Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF.

...til befolkningen i kommunen, og over behovet for tiltak og tjenester, er også en del av det psykiske ... Brukermedvirkning i samhandling i psykisk helsearbeid ... ... Psykisk helsearbeid Fagskole Utdanningen omfatter forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering av alle aldersgrupper og alle grader av psykiske problem og lidelser. Sammen om mestring - lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Nasjonal veileder. Selvskading og selvmord - veiledende materiell for kommunene om forebygging. Nasjonale faglige råd. Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel (2013) Nasjonal veileder. ... NAPHA.no - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk ... ... . Nasjonale faglige råd. Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel (2013) Nasjonal veileder. PDF. Masterstudiet er et tverrfaglig studium som skal bidra til å høyne kompetansen innenfor fagfeltet. Studiet skal gi kompetanse i å utforme, iverksette og evaluere helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak innenfor feltet psykisk helsearbeid. Sentralt i studiet er kunnskap om hvordan psykiske helse og lidelser kan forstås ut fra forskning, teori og erfaringer og hvordan dette kommer til ... Psykisk helsearbeid er en tverrfaglig videreutdanning for ansatte i helse- og sosialtjenesten som ønsker økt kompetanse i arbeid med mennesker med psykiske helse og/eller rusproblemer, samt forebygging av disse problemene. Psykisk helsearbeid kan beskrives som et samarbeid for å fremme og bedre enkeltmenneskers psykiske helse. Hensikten er å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft, bistå i prosesser som utvikler opplevelser av sammenheng og muligheter for å mestre hverdagens utfordringer, samt skape inkluderende lokalsamfunn. Psykisk helsearbeid inkluderer arbeid med å påpeke, og søke å endre ... Utdanningen har fokus på ulike perspektiver og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid, tverrfaglig samarbeid og organisering av tjenestene for mennesker som erfarer psykiske lidelser. Gjennom arbeid med kommunikasjon og relasjoner utvikles den personlige og faglige kompetansen som trengs i psykisk helsearbeid som arbeidsfelt. Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne over 18 år (over 16 år i enkelte kommuner) med ulike typer angst og milde og moderate problemer med depresjon - eventuelt med søvnproblemer og begynnende rusmiddelproblemer i tillegg. Tjenesten er gratis og gir direkte hjelp uten henvisning fra lege. Vi vet at musikalske evner kan holde seg intakt helt til sene stadier av demens. Sang og musikk er et språk med store terapeutiske muligheter i arbeidet med mennesker med demens spesielt, og framstår også som en uutnyttet terapeutisk tilnærming i psykisk helsearbeid med eldre mer generelt. Napha - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Du abonnerer nå på Naphas nyhetsbrev. Gå til Min side for å velge tema du vil følge eller for å stoppe abonnementet. Bakgrunn: Politiske og juridiske føringer vektlegger brukermedvirkning i samhandlingen mellom distriktspsykiatrisk senter (DPS) og kommuner i psykisk helsearbeid. Studien innhenter kunnskap om brukermedvirkning i samhandlingen rundt personer med alvorlige psykiske lidelser som mottar helsetjenester fra DPS og kommune. Master i psykisk helsearbeid er en erfaringsbasert utdannelse på 120 studiepoeng, som skal kvalifisere studentene til å gå videre i et forskningsforløp med PhD utdannelse. Psykisk helsearbeid er et fag- og praksisområde med fokus på psykisk helse, og inkluderer tiltak til mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, familie og nettverk. Psykisk helsearbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig masterutdanning. Gjennom studiet lærer du deg å identifisere og endre forhold som skaper psykiske helseproblemer for enkeltindivider...