Kristendommen II E-bok


Kristendommen II - Helje Kringlebotn Sødal, Vidar L. Haanes, Hans Hodne, Paul Leer-Salvesen, Ragnar Skottene pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-05-18
FORFATTER: Helje Kringlebotn Sødal, Vidar L. Haanes, Hans Hodne, Paul Leer-Salvesen, Ragnar Skottene
ISBN: 9788276347821
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,24

FORKLARING:

Kristendommen II, Tro og tradisjon gir innføring i sentrale emner innen kristendommens historie, kristen troslære og etikk og konfesjonskunnskap. Boken er tredelt. Historiedelen tar opp temaer fra både norsk og europeisk kristendomshistorie. Troslære- og etikkdelen er forankret i luthersk kristendomsforståelse, men har også utblikk til andre måter å tolke kristen tro på. Konfesjonskunnskapsdelen legger særlig vekt på de tallmessig store trostradisjonene i Norge og på økumenikk. Boken passer for alle som er interesserte i å få kunnskap om kristen tro og tradisjon. Samtidig er den spesielt tilrettelagt for grunnskolelærerutdanningens studieenhet KRL1. Den er en fortsettelse av Kristendommen I, Bibelen, men begge bøkene kan leses selvstendig.Kristendommen II, Tro og tradisjon er skrevet av et forfatterteam med bred undervisningserfaring.

...mens historie, kristen troslære og etikk og konfesjonskunnskap, men begge bøkene kan leses selvstendig ... kristendommens historie - Store norske leksikon ... . Kristendommen I, Bibelen er skrevet av tre forfattere med lang undervisningserfaring. Tidlig kristendom, også kalt for «oldkirken», eller «den gamle kirken», er en betegnelse på kristendommens eldste tid, fra den uformelt ble dannet og fram til den ble etablert. Denne tiden dekker løselig tre århundrer, fra 100-tallet til 300-tallet e.Kr., mellom Jesus Kristus' korsfestelse (ca. år 26-36 e.Kr.) og fram til det første Konsilet i Nikea ... gud - i kristendommen - Store norske leksikon ... .Kr., mellom Jesus Kristus' korsfestelse (ca. år 26-36 e.Kr.) og fram til det første Konsilet i Nikea i år 325 e.Kr. Kristendommen II, Tro og tradisjon gir innføring i sentrale emner innen kristendommens historie, kristen troslære og etikk og konfesjonskunnskap. Boken er tredelt. Historiedelen tar opp temaer fra både norsk og europeisk kristendomshistorie. Troslære- og etikkdelen er forankret i luthersk kristendomsforståelse, men har også utblikk til andre måter å tolke kristen tro på. Kristendommen ble dermed misjonerende og universal, åpen for alle, i motsetning til jødedommen, som er en etnisk ikke-misjonerende religion.Det vil si at det ligger i kristendommens natur å spre læren til alle mennesker på jorden. Dette er en av grunnene til at kristendommen har blitt verdens største religion. Test deg selv i kristendommen. Nødvendig programvare; Læreplan; Kontakt oss; Rettigheter Kristendommen II, Tro og tradisjon gir innføring i sentrale emner innen kristendommens historie, kristen troslære og etikk og konfesjonskunnskap. Boken er tredelt. Historiedelen tar opp temaer fra både norsk og europeisk kristendomshistorie. Troslære- og etikkdelen er forankret i luthersk kristendomsforståelse, men har også utblikk til andre måter å tolke kristen tro på. Kristendommen blir en selvstendig religion først etter Jesu død. Det store gjennombruddet kommer på 300-tallet da kristendommen blir statsreligion i Romerriket. Etter splittelsen av Romerriket utvikler kirken i øst og vest seg i ulik retning, fram til en formell splittelse i 1054. Neste store brudd kommer under reformasjonen på 1500-tallet. Johannes Paul II er paven i kristendommen nå. Det menes at hans lederegenskaper kommer fra apostelen Peter, som man tror var den første patriarken i Roma. De hellige kristne steder. Et hellig stad er på en eller annen måte knyttet til livet til Kristus eller en kristen helgen. Gravskikken tyder på at kristendommen likevel bredte seg blant folk på slut­ten av 900-tallet. Det er en kraftig nedgang i antallet hedenske gravfunn i enkelte områder, som i Vestfold. Religionsskiftet er en sannsynlig årsak. På Veøya i Romsdal er det funnet spor etter en kristen kirkegård fra 900-tallet. I vårt lands historie har kristendommen spilt en nærmest enerådende rolle, og fortsatt dominerer den vår kultur. Det er derfor naturlig at denne vies mest oppmerksomhet i studiet, både historisk og i de komparative delene. Arbeids- og undervisningsformer. Forelesninger, seminar, selvstudium. Arbeidsomfang. ca. 300 timer. Arbeidskrav Kristendommen er idag verdens største religion med rundt 2 milliarder troende. I Europa og i Amerika er kristendommen den dominerende religionen. Kristendommen opplever imidlertid idag tilbakegang i den vestlige verden, men nye undersøkelser viser at kristendommen fremdeles brer om seg - ikke minst i Afrika og Asia. Kristendommen er basert på tro som vei til erkjennelse. Som omtalt tidligere i boken innebærer tro at man skal godta uten å stille kritiske spørsmål, at man skal akseptere uten å vurdere om det man skal godta er sant eller usant. Man skal primært bare tro, det er endog en moralsk dyd å tro. Konstantin den store (latin: Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus; født 27. februar ca 272, død 22. mai 337), også nevnt som Konstantin den første eller sankt Konstantin, var romersk keiser fra 306 og til 337.Konstantin var sønn av Flavius Valerius Konstantius, en romersk militæroffiser, og hans hustru Helena.Hans far ble cæsar, stedfortredende keiser i Vest-Europa i 293. Theodosius I den store (født 11. januar 347, død 17. januar 395) var romersk keiser fra 379, først kun i øst, men etter Valentinian IIs død i 392 ble han enehersker over hele riket. Han var den siste keiseren som hersket over hele Romerriket. Hans regjering falt sammen med folkevandringenes første fase og ble preget av fornyelse innad og begynnende sammenbrudd utad. Ved tronbestigelsen ... Oversiktsartikkel om kristendommen. Historie Ulike retninger Kristen lære De hellige tekstene De religiøse fortellingene Ritualer Kristen etikk Sosial organisering Materielle og estetiske uttrykk Den religiøse erfaring Demografi og utbredelse Kristendommen er verdens største religion og en av religionshistoriens mest bemerkelsesverdige suksesser. Kristendommen II. Tro og tradisjon er skrevet av et forfatterteam med bred undervisningserfaring: Vidar L. Haanes er professor ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Paul Leer-Salvesen er professor ved Høgskolen i Agder, Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal er henholdsvis høgskolel...