Din tur! Metodebok for aktiv norskopplæring E-bok


Din tur! Metodebok for aktiv norskopplæring - Toril Kristin Sjo pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-07-10
FORFATTER: Toril Kristin Sjo
ISBN: 9788232103379
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,29

FORKLARING:

- Treng du tips til å aktivisere studentane dine? - Ynskjer du å variere undervisninga? - Synest du at det er vanskeleg å få alle til å snakke og bidra i klassen? - Ynskjer du at studentane skal ta meir aktivt del i eiga læring? I denne boka finn du over hundre konkrete tips til korleis du kan aktivisere studentane dine. Enkle og systematiske øvingar blir forklarte med døme frå undervisning i norsk som andrespråk, men øvingane kan lett tilpassast andre fag både i grunnutdanning og høgare utdanning. Dei didaktiske tipsa er solid grunna i forsking som viser at det å delta aktivt for å utvikle eigen kunnskap er avgjerande for læring ikkje minst for språklæring. For å bli god i eit språk må ein både høyre det, prøve det ut og bruke det. Når studentane får tid, plikt og rett til å delta og bruke si stemme i læringssituasjonen, får dei styrkt læringsmoglegheitene sine. Toril Kristin Sjo er frå Halsnøy i Sunnhordland, men har budd i Oslo i nesten heile sitt vaksne liv. Ho er førstelektor i norsk som andrespråk og underviser i norsk for internasjonale studentar ved Universitetet i Oslo. Ho har halde mange kurs for lærarar, både i grunnskule, vaksenopplæring og høgare utdanning, mellom anna i samarbeid med Kompetanse Norge og Utdanningsetaten i Oslo.

...åtar og metodar ikkje skulle verke. Det grunnleggjande må vere at lærarane har ... JobbAktiv | Integreringskonferansen 2020 ... ... 14. dIn tur! metodebok for aktIv norskopplærIng Din tur_Metodebok for aktiv norskopplaering korr 17_06_15.indd 19. 19.06.2015 10:15:14. 20. dIn tur! metodebok for aktIv norskopplærIng. Filosofen John Dewey har sidan 1930-åra (Gillies & Ashman ... Din tur! (Heftet) av forfatter Toril Kristin Sjo. Pedagogikk. Pris kr 297 (spar kr 42). Din tur! : metodebok for aktiv norskopplæring . ISBN 9788232103379, 2015, Toril ... Din tur! - metodebok for aktiv norskopplæring | Toril ... ... . Din tur! : metodebok for aktiv norskopplæring . ISBN 9788232103379, 2015, Toril Kristin Sjo Din tur! : metodebok for aktiv norskopplæring . ISBN 9788232103379, 2015, Toril Kristin Sjo Din tur! Metodebok for aktiv norskopplæring. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0337-9. 218 s. Sjo, Toril Kristin (2013). Metodisk veiledning: Munnleg opplæring. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. ISBN 978-82-7724-181-4 ... Din tur! metodebok for aktiv norskopplæring. Toril Kristin Sjo - Treng du tips til å aktivisere studentane dine? - Ynskjer du å variere undervisninga? - Synest du at det er vanskeleg å få alle til å snakke og bidra i klassen? - Ynskjer du at studentane skal ta meir aktivt del i eiga læring? I denne ... - Treng du tips til å aktivisere studentane dine? - Ynskjer du å variere undervisninga? - Synest du at det er vanskeleg å få alle til å snakke og bidra i klassen? - Ynskjer du at studentane skal ta meir aktivt del i eiga læring? I denne boka finn du over hundre konkrete tips til korleis du kan aktivisere studentane dine. Enkle og systematiske øvingar blir forklarte med døme frå ... Din tur! Metodebok for aktiv norskopplæring. I denne boka finn du over hundre konkrete tips til korleis du kan aktivisere studentane dine. Du finner flere praktiske øvelser i boka Din tur! Metodebok for aktiv norskopplæring. Åpne/Lukk Materiell. Her kan du skrive ut materiell du kan bruke til norsktrening. Materiellet har en forside og en bakside. Du bør derfor bruke to-sidig utskrift slik at forside og bakside stemmer når du klipp...