Matematikkundervisning i en digital verden E-bok


Matematikkundervisning i en digital verden -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-07-19
FORFATTER:
ISBN: 9788202555214
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,25

FORKLARING:

I boka legges det vekt på å beskrive det digitale mangfoldet som er tilgjengelig innenfor matematikkundervisning, og det blir gått dypere inn i didaktiske prioriteringer. Denne todelingen er gjort for å tydeliggjøre hvordan man kan undervise i matematikk ved hjelp av digitale ressurser, og for å hjelpe skolen og matematikklærerne med de didaktiske prioriteringene.Den stadig økende tilgangen på digitale ressurser i matematikkundervisningen krever at skolen har en kritisk holdning til hva som skal tas i bruk. Utviklingen på det digitale området går raskt, og gjennom denne boka får læreren et innblikk i mangfoldet av ressurser og hvordan disse kan brukes. Boka er også en påminnelse om at matematikklæreren bør holde seg orientert om utviklingen på området.

...n fra forskningen presentert ovenfor, er at læreres oppfatninger omkring matematikkundervisning (tabell 1, 2 ... Matematikkundervisning i en digital verden - Anne Norstein ... ... . kolonne), samt om den kunnskapen de ser som nødvendig for å undervise (tabell 1, 4. kolonne), er et viktig grunnlag for så vel utvikling av et utdanningstilbud for lærere (Fives & Buehl, 2014) som for kunnskapsutvikling på feltet (Cai, et al., 2009; Krainer ... Avstanden mellom matematikkundervisningen og det elevene opplever som den virkelige verden kan være stor. Vi har en tendens til å lære bort matematisk teori før vi prøver å sette denne i en forståelig kontek ... Matematikkundervisning i en digital verden av Frode Olav ... ... . Vi har en tendens til å lære bort matematisk teori før vi prøver å sette denne i en forståelig kontekst for å vise sammenhengen mellom formell matematikk og den virkelige verden. Dette virker i utgangspunktet som en fornuftig måte å lære… Vet du om andre slike snutter som på en enkel og grei måte forklarer matematikkens skumle verden på en forståelig måte? Posted in Skole konstruksjon matematikk matematikkundervisning matte pedagogikk undervisning youtube Post navigation < Previous Utfordrende rap på tysk. Matematikkundervisning utforskende utforskende uten data med data vanlig vanlig uten data med data Jeg lager her et lite skjema om matematikkundervisning. Mitt ønske er at elevene skal få oppleve en undervisning der begge de to øvre kvadratene er tydelig i undervisningen. Den snirklete stien er litt av vandringen. Statistikk digitalt - En liten oppgave Haakon Øverbye 2018-06-02T11:28:16+02:00 Vennligst registrer deg for kurs før du starter leksjonen. Hefte til Grupperte data - Histogram...