Fenomenologi i helsefaglig forskning E-bok


Fenomenologi i helsefaglig forskning - Lisbeth Thoresen, Gro Rugseth, Hilde Bondevik pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-03-27
FORFATTER: Lisbeth Thoresen, Gro Rugseth, Hilde Bondevik
ISBN: 9788215028897
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,67

FORKLARING:

Fenomenologer er verken enige om det filosofiske grunnlaget eller den vitenskapelige framgangsmåten. Forfatterne er bevisst på disse utfordringene og hjelper leseren til å gjøre selvstendige vurderinger av både styrker og svakheter ved fenomenologien.Forfatterne bruker eksempler fra egen forskning og forklarer hvordan fenomenologi kan være relevant i helseforskning.Boken er tilpasset målgruppen som er helsefagstudenter på masternivå.

...og helsefaglig forskning. Det må antas at prosjektet ikke kan gjennomføres med foreldresamtykke fordi det kan avdekke opplysninger som foreldrene, eller andre med foreldreansvar, har egeninteresse i at ikke avdekkes, som opplysninger om vold eller omsorgssvikt ... Introduksjon av antologien: Fenomenologi i praktiken ... ... . Akademisk frihet er et grunnleggende prinsipp i forsk­ningen og en viktig betingelse for å sikre uavhengig og pålitelig forsk­ning. Samtidig er forskningens troverdighet avhengig av at vi kan stole på forskerne. Derfor er etikk i forskningen så viktig. Fenomenologisk design og analyse. Kvale og Brinkmann (2009;45) sier at: "Når det er snakk om kvalitativ forskning, er fenomenologi mer bestemt et begrep som peker på en interesse for å forstå sosiale fenomener ut f ... Fenomenologi i helsefaglig forskning - Lisbeth Thoresen ... ... . Derfor er etikk i forskningen så viktig. Fenomenologisk design og analyse. Kvale og Brinkmann (2009;45) sier at: "Når det er snakk om kvalitativ forskning, er fenomenologi mer bestemt et begrep som peker på en interesse for å forstå sosiale fenomener ut fra aktørenes egne perspektiver og beskrive verden slik den oppleves av informantene, ut fra den forståelse at den virkelige virkeligheten er den mennesker oppfatter" Forskningsadministrative rutiner og veiledninger som skal sikre at medisinsk og helsefaglig forskning ved NTNU gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen. Kvalitativ metode kom som en reaksjon på positivismen og naturvitenskapen, og er en fortolkningsbasert måte å drive forskning. Typiske innvendinger mot positivismen er at det er stor forskjell på å studere fysiske ting og samfunnsfenomener. Fenomenologi i helsefaglig forskning av Lisbeth Thoresen , Gro Rugseth , Hilde Bondevik heftet, 2020, Norsk (bokmål), ISBN 9788215028897. Fenomenologer er verken enige om det filosofiske grunnlaget eller den vitenskapelige framgangsmåten. Forfatterne er bevisst på disse utfordringene og hjelper leseren til å gjøre ... UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning skal bidra til forsvarlig forskning ved å gi støtte til forskerne slik at etiske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold ivaretas. Kvalitetssystemet består av en overordnet kvalitetspolicy, en beskrivelse av roller og ansvar, rutiner som beskriver kravene i helseforskningsloven og lokale tilleggsrutiner. Systemet ......