Innføring i mikrobiologi E-bok


Innføring i mikrobiologi - Arne Tronsmo pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-07-28
FORFATTER: Arne Tronsmo
ISBN: 9788215025926
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,35

FORKLARING:

Endelig kommer en norsk grunnbok i mikrobiologi. «Innføring i mikrobiologi» er en rikt illustrert lærebok som gir en god og bred innføring i mikrobiologi på bachelornivå.Boken går grundig inn på sentrale tema som den prokaryote og eukaryote celletypen, klassifisering, vekst, kontroll av vekst, mikrobiell genetikk, og det fysiologiske og fylogenetiske mangfoldet til mikroorganismene. Den omhandler også tema som anvendt, industriell og medisinsk mikrobiologi.Ettersom faget mikrobiologi bygger på kunnskaper i kjemi, biokjemi, molekylærbiologi, cellebiologi og genetikk, inneholder boken også en kort innføring i disse fagområdene.Boken har mange og gode illustrasjoner som gir økt forståelse for mikroorganismenes livsformer, strukturer og prosesser. Det er også utarbeidet presentasjoner med bokens figurer til bruk i undervisningen. Lenke til presentasjonene finner du på bokens nettside. Forelesere kan kontakte forlaget for passord. På nettsiden ligger det også oppgaver og løsninger til boken.«... et moderne læreverk med gode illustrasjoner, praktiske eksempler og oppsummeringer av hovedpunktene til slutt i hvert kapittel.»Bjarne Hjeltnes i Bioingeniøren des.2016Arne Tronsmo er professor emeritus i anvendt mikrobiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har siden 1973 undervist i cellebiologi, molekylærbiologi, generell mikrobiologi, mikrobiell økologi og mykologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

...deling for smittevern Kjøp Innføring i mikrobiologi fra Norske serier Endelig kommer en norsk grunnbok i mikrobiologi ... Emne - Mikrobiologi og hygiene - MB201812 - NTNU ... . «Innføring i mikrobiologi» er en rikt illustrert lærebok som gir en god og bred innføring i mikrobiologi på bachelornivå.Boken går grundig inn på sentrale tema som den prokaryote og eukaryote celletypen, klassifisering, vekst, kontroll av vekst, mikrobiell genetikk, og det fysiologiske ... Emnet gir en grundig innføring i hovedgruppene av prokaryote mikroorganismer (bakterier og arkeer) og virus; deres ... Innføring i mikrobiologi - Bøker - CDON.COM ... ... Emnet gir en grundig innføring i hovedgruppene av prokaryote mikroorganismer (bakterier og arkeer) og virus; deres systematikk, fysiologi og genetikk / molekylærbiologi. Energimetabolisme, regulering, genoverføring og mikrobiell diversitet / evolusjon er sentrale tema. Pensumbok er "Innføring i Mikrobiologi", Arne Tronsmo, Unversitetsforlaget, 2016. Hefte "Bakterienes immunsystem og genredigering; CRISPR/Cas", lastes ned fra Canvas. Til laboratoriekurset: Mathiesen: "Laboratorieøvelser i BIO130 Mikrobiologi". Kompendium, NMBU 2018. I andre semester gis bred innføring i molekylær- og cellebiologi, mikrobiologi og ex.phil. De obligatoriske emnene på andre og tredje år gir faglig fordypning i molekylært rettet biologi, mikrobiologi og bioteknologi. Mål og innhald. Laboratoriekurset er primært for studentar som skal ta Masterprogrammet i biologi (studieretning mikrobiologi) og krev at du har teke BIO215 Mikrobiologi. Emnet gjev ei innføring i grunnleggjande mikrobiologiske teknikkar og arbeidsmetodar. Læringsutbytte. Læringsutbytte - Kunnskap: ha kunnskap om hva som fremmer vekst og hva som hemmer vekst av mikroorganismer. ha kunnskap om mikroorganismer som sykdomsårsak og mikroorganismer som nyttige samarbeidspartnere. Endelig kommer en norsk grunnbok i mikrobiologi. «Innføring i mikrobiologi» er en rikt illustrert lærebok som gir en god og bred innføring i mikrobiologi på bachelornivå.Boken går grundig inn på sentrale tema som den prokaryote og eukaryote celletypen, klassifisering, vekst, kontroll av vekst, mikrobiell genetikk, og det fysiologiske og fylogenetiske mangfoldet til mikroorganismene. Diagnostikk av Shigella etter innføring av Maldi-Tof MS i laboratoriet Heidi Nerbø Aasen Tomren, avd for medisinsk mikrobiologi, seksjon Molde •Shigella kan ikke på nåværende tidspunkt Innføring i HACCP & HYGIENE HACCP er et velkjent verktøy for næringsmiddeltrygghet og et krav til alle som håndterer næringsmidler i Norge. Her får du en innføring i hva HACCP innebærer og hvordan du kan bidra til å opprette, implementere og vedlikeholde HACCP i din bedrift. Det blir også gitt en innføring i mikrobiologi,…...