Internasjonal migrasjon E-bok


Internasjonal migrasjon - Gunhild Odden pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-02-13
FORFATTER: Gunhild Odden
ISBN: 9788245019568
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,28

FORKLARING:

Denne boken gir en innføring i internasjonal migrasjon som fenomen og fagfelt. Den retter seg mot studenter og andre som ønsker å tilegne seg grunnleggende kunnskap om sentrale tendenser, begrep, teorier, tematikker og problemstillinger innenfor migrasjonsfeltet. Boken har en transnasjonal tilnærming til migrasjon, der også migranters bånd til opprinnelseslandet vektlegges. Boken gir innsikt i ulike former for migrasjon, som sirkulær migrasjon, transittmigrasjon og returmigrasjon. Disse perspektivene er lite synlige i andre lærebøker. Noen av temaområdene som utforskes i et migrasjonsperspektiv er familie, kjønn, utdanning, sosial mobilitet, helse og utvikling. Boken presenterer både internasjonal og nasjonal forskning på feltet og passer som pensumbok for ulike samfunnsvitenskapelige emner, helsefag og sosialfag. Gunhild Odden er seniorforsker og leder ved Senter for interkulturell kommunikasjon i Stavanger ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har sin PhD-utdanning i sosiologi fra Université de Poitiers i Frankrike. Hennes forsknings- og undervisningsaktivitet omhandler migrasjon og mangfold.

...isin - Med diagnosen posttraumatisk stresslidelse tar man ikke hensyn til kulturspesifikke forhold, mener flere leger fra Midtøsten ... FNs migrasjonsplattform (GCM), Migrasjon | Regjeringen ... ... . Tvungen migrasjon og traumer | Tidsskrift for Den norske legeforening Internasjonale studier (bachelor) Lurer du på hvorfor det er vanskelig å få til internasjonalt samarbeid eller hvordan uenighet kan utvikle seg til voldelige konflikt innad i land og mellom dem? Årsstudium i migrasjon- og integrasjonsforvaltning vil bidra til økt kompetanse om integreringsutfordringer i Norge. Ved en kombinasjon av teoretiske og praktiske tilnærminger, vil studentene oppøve evne til analyse og refleksjon, og være i sta ... INTERNASJONAL MIGRASJON - En reise mot utvikling? - Civita ... . Ved en kombinasjon av teoretiske og praktiske tilnærminger, vil studentene oppøve evne til analyse og refleksjon, og være i stand til å løse oppgaver knyttet til integrasjonsproblematikk. Internasjonal migrasjon og konflikter. Hovedpunkter Etter å ha lest dette kapitlet, skal leseren kunne • redegjøre for noen av årsakene til at mennesker ønsker å flytte - migrere - fra et land til et annet • redegjøre for forskjellen mellom en FN-flyktning, en asylsøker og en person med tålt opphold Migrasjon - like naturlig del av menneskenes historie som det å være bofast - Handler om skifte av bosted. Intern migrasjon. Flytting innad et land - skifte av bostedskommune i eget land eller flytter innenfor kommunegrenser. Internasjonal migrasjon - Betegnes ofte som vandringer Immigrasjon= innvandring, emigrasjon=utvandring. Hvorfor ... De er ofte, bokstavelig talt, i samme båt. Flyktningenes rettigheter og asylinstituttet er avhengig av at man også klarer å håndtere internasjonal migrasjon på en bedre måte. Flyktninghjelpen deler holdningen til at politikken på området best utformes gjennom internasjonalt samarbeid, ansvarsdeling og trygge og lovlige løsninger....