Klasseledelse E-bok


Klasseledelse - Thomas Nordahl pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-02-14
FORFATTER: Thomas Nordahl
ISBN: 9788205423138
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,82

FORKLARING:

Dette heftet handler om lærerens ledelse av klasser og undervisningsforløp. Det er lærerens ansvar å lede klasser og undervisningsforløp på en hensiktsmessig måte som gir eleven et godt læringsutbytte. Lærere som klarer dette, fremstår som tydelige voksenpersoner. De er samtidig interessert i elevene og har et godt og nært forhold til dem så de opplever å bli likt og anerkjent. Slike lærere motiverer elevene til en god arbeidsinnsats. De skaper ro og forutsigbarhet i undervisningen, de er engasjerte og støttende, og det er ingen tvil hos elevene om hvem som har ansvaret eller bestemmer. Dette heftet kommer inn på: ? Lærerens utøvelse av ledelse? Klasseledelsens betydning for elevenes læring og atferd? Hva er lærerautoritet?? Det asymmetriske forholdet i pedagogisk ledelse? Praktisk ledelse av klasser og undervisningsforløp, inkludert konflikthåndtering

... og grunnleggende ferdigheter. God klasseledelse er en integrert kompetanse • I klasseledelse er det viktig å forholde seg til både en strategisk og situasjonsbestemt ledelse ... Klasseledelse - praksis, teori og forskning | Terje Ogden ... ... . • I all pedagogisk virksomhet er det avgjørende å finne en hensiktmessig balanse mellom lærerkontroll og elevkontroll. • Klasseledelse handler om å være mer proaktiv enn reaktiv. Målet med god klasseledelse er å lede elevenes læring. Det kan også bidra til å forebygge mobbing, problematferd og skolevegring. Her kan du lese mer om hva klasseledelse er, relasjoner, overganger, tilpasset opplæring og motiva ... Klasseledelse - prinsipper og metoder ... . Det kan også bidra til å forebygge mobbing, problematferd og skolevegring. Her kan du lese mer om hva klasseledelse er, relasjoner, overganger, tilpasset opplæring og motivasjon og lærelyst. Under "Filmer, bøker og verktøy" finner du filmer og andre nyttige ressurser om klasseledelse. Klasseledelse er praktisk og viser seg gjennom handling, men bak denne handlingen ligger teoretiske forståelser basert på ervervet kunnskap integrert med lærerens erfaring og lærers personlighet. Hva som betegnes som god klasseledelse, h...