Klasseledelse E-bok


Klasseledelse - Thomas Nordahl pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-02-14
FORFATTER: Thomas Nordahl
ISBN: 9788205423138
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,26

FORKLARING:

Dette heftet handler om lærerens ledelse av klasser og undervisningsforløp. Det er lærerens ansvar å lede klasser og undervisningsforløp på en hensiktsmessig måte som gir eleven et godt læringsutbytte. Lærere som klarer dette, fremstår som tydelige voksenpersoner. De er samtidig interessert i elevene og har et godt og nært forhold til dem så de opplever å bli likt og anerkjent. Slike lærere motiverer elevene til en god arbeidsinnsats. De skaper ro og forutsigbarhet i undervisningen, de er engasjerte og støttende, og det er ingen tvil hos elevene om hvem som har ansvaret eller bestemmer. Dette heftet kommer inn på: ? Lærerens utøvelse av ledelse? Klasseledelsens betydning for elevenes læring og atferd? Hva er lærerautoritet?? Det asymmetriske forholdet i pedagogisk ledelse? Praktisk ledelse av klasser og undervisningsforløp, inkludert konflikthåndtering

...blere rutiner og skape ro, eller der læreren tar rollen som lagleder og skaper et godt læringsmiljø ... Klasseledelse - praksis, teori og forskning | Terje Ogden ... ... . Men i tillegg til slike generelle innfallsvinkler er det behov for teorier om klasseledelse som tar utgangspunkt i det fagdidaktiske arbeidet og lærerens verktøy for ledelse og ... Klasseledelse er en praktisk ferdighet som ikke øves opp med kun teoretisk innhold. Skal man bli virkelig god i en praktisk ferdighet må det også øves praktisk. Det gir effekt for mange å få undervisning i hvordan man utfører et delestykke i matematikk, men ... Klasseledelse - prinsipper og metoder ... . Det gir effekt for mange å få undervisning i hvordan man utfører et delestykke i matematikk, men det er først når du selv øver og utfører oppgavene de fleste av oss lærer denne ferdigheten. Hva er god klasseledelse? "Den profesjonelle læreren er en dyktig klasseleder som evner å administrere og lede de pedagogiske prosessene på en slik måte at elevene trives, lærer og utvikler seg ut fra egne forutsetninger." udir. Elever som liker deg, som vet at du vil dem vel, som vet at du bryr deg om dem, som forstår hva som læres, og som vil lære mer. Klasseledelse handler i bunn og grunn om kvaliteten på møtet mellom lærer og elev. Læreren har en omfattende oppgave i henhold til læreplan og skolelov. Relasjonsbasert klasseledelse krever god innsikt i feltets kompleksitet. » Læringsutbytte. Relasjonsbasert klasseledelse - samlinger. Informasjon om samlinger. Det er totalt 7 samlingsdager fordelt på tre samlinger per modul / semester. I tillegg kommer eksamenssamling i muntlig for modul 2. Klasseledelse handler om å skape et positivt læringsmiljø, hvor elevene kan konsentrere seg og bli motiverte for læring og utvikling. I dette dokumentet beskrives først bakgrunnen for klasseledelsesbegrepet. Så redegjøres det for hva som kjennetegner god klasseledelse. Lærerens klasseledelse henger uløselig sammen med elevenes læring og utvikling i de enkelte fag, derfor har klasseledelse knyttet til sentrale skolefag og til fagdidaktikk fått rikelig plass i boka. Glenna, A.H., & Postholm, M.B. (2013). En helstøpt lærereutdanning. Fokus på klasseledelse med fundament i teori og praksis. I denne artikkelen løftes fire ungdomsskolelæreres meninger og opplevelser knyttet til klasseledelse frem. Studien viser videre at lærerne knytter regler, rutiner og struktur til klasseledelse, og at de opplever gode relasjoner som det viktigste i alle sammenhenger når det gjelder klasseledelse. De understreker viktigheten av gode relasjoner seg imellom og ...