Barnehagens grunnsteiner E-bok


Barnehagens grunnsteiner -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-04-23
FORFATTER:
ISBN: 9788215028842
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,40

FORKLARING:

Formuleringene i barnehagens formålsparagraf er både mange og fine, men hvordan skal de forstås og omsettes i praksis? Til dette arbeidet kan denne boka være en faglig inspirasjon.Hvordan kan man ivareta et økende fokus på læring og ferdigheter med en dannelsesdimensjon? Hvordan kan verdigrunnlaget realiseres i praksis? Med utgangspunkt i enkeltformuleringer i formålsparagrafen gir bidragsyterne i Barnehagens grunnsteiner verdifulle innspill til det som danner essensen i en levende barnehagepedagogikk. De ønsker å bidra til kritisk refleksjon rundt formålet med barnehagen og presentere forskning, teori og debatt. I den nye rammeplanen for barnehagen har grunnleggende verdier som bærekraft, respekt for naturen og menneskeverdet, nestekjærlighet, solidaritet, likeverd og likestilling, livsmestring og helse fått en større oppmerksomhet. Forfatterne representerer ulike fagmiljøer og bidrar med et mangfold av kunnskaper og analyser på feltet. Denne nye utgaven er grundig oppdatert og har tre helt nyskrevne kapitler. Boka er skrevet først og fremst for barnehagelærerstudenter, lærerutdannere, praktikere og forskere og andre med særlig interesse for barnehagefeltet.

...laser ... Formuleringene i barnehagens formålsparagraf er både mange og fine, men hvordan skal de forstås og omsettes i praksis? Til dette arbeidet kan denne boka være en faglig inspirasjon ... Barnehagens grunnsteiner av Vibeke Glaser (Heftet ... ... .Formålsparagrafen er langt mer detaljert enn tidligere. Les mer ... barnehagens grunnsteiner kap avslutning det er vel barnenes som samfunnets interesse, at de tilegner seg mangfoldig kompetanse. disse kompetansene skal her og Kjøp Barnehagens grunnsteiner fra Tanum Formuleringene i barnehagens formålsparagraf er både mange og fine, men hvordan skal de forstås og omsettes i praksis? Til dette arbeidet kan denne boka være en faglig inspirasjon.Formålsparagrafen er langt mer detaljert enn tidligere. Barnehagens grunnsteiner: formålet med barnehagen Av Vibeke Glaser, Kari Hoås Moen, Sissel Mørreaunet, Frode Søbstad Forlag Univers ... Barnehagens grunnsteiner - Universitetsforlaget ... .Formålsparagrafen er langt mer detaljert enn tidligere. Barnehagens grunnsteiner: formålet med barnehagen Av Vibeke Glaser, Kari Hoås Moen, Sissel Mørreaunet, Frode Søbstad Forlag Universitetsforl. ISBN 9788215017846 Utgitt 2011, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Biografi. Etter den andre verdenskrig begynte Klafki på sin lærerutdanning i Hannover og arbeidet som lærer i grunnskolen i Lindhorst og Ludersfeld fra 1948 til 1952. Han hadde en demokratisk undervisningsstil, og han brukte mye tid på den enkelte elev. Seinere arbeidet han som forskningsassistent i Münster og Hannover. Og fra 1963 til han ble pensjonert i 1992 underviste han som ... Rollelekens betydning som en arena for sosial kompetanseutvikling er et stort tema som vi i denne sammenheng ikke vil gå noe nærmere inn på, men dette nevnes likevel fordi sosialt samspill og språklæring er to sider av samme sak. Jeg vil i denne forbindelse henvise spesielt til O. Løken og F. Søbstad (2011), «Barnehagens grunnsteiner». Danning ble sammen med omsorg, lek og læring skrevet fram som et sentralt begrep i Lov om barnehager og i den gjeldende Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2005, 2011).Slik vi ser det er danningsbegrepet et interessant og viktig område å utvikle ny kunnskap om ikke minst i en empirisk og didaktisk sammenheng knyttet til årsplaner, som det finnes lite ... Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. Øya-filosofien bygger på fire grunnsteiner: REGGIO EMILIA - inspirasjon gir oss et bredt verdigrunnlag som bygger på barns medvirkning, barnet som viktig innbygger i byen og på barndommen som viktig i seg selv. Ved bruk av pedagogisk dokumentasjon skal vi synliggjøre barns tanker, lek og læring. sette ord på følelser, må barnehagens ansatte være til stede i relasjonene med barna som brobyggere. Dette innebærer å hjelpe barna å bygge bro mellom nåværende kunnskap og forståelse ... Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Barnehagens grunns...