Hermeneutikk som metode E-bok


Hermeneutikk som metode - Nils Gilje pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-05-10
FORFATTER: Nils Gilje
ISBN: 9788252193657
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,88

FORKLARING:

Hermeneutikk dreier seg om tolking eller interpretasjon, om å avdekke ein underliggande samanheng eller ei djupare meining i handlingar, tekstar, kunstverk og liknande kulturuttrykk. I denne boka gir Nils Gilje ei brei innføring i dei mest sentrale tradisjonane og retningane innan hermeneutisk tenking, med vekt på korleis hermeneutikk har blitt brukt som metode.I ein gjennomgang av hermeneutisk tenking frå antikken til vår tiddrøftar han korleis hermeneutikk opphavleg vart forstått, og korleis humanistar og samfunnsforskarar har bidratt til utviklinga av hermeneutiske tolkingsstrategiar. Gilje viser korleis Spinoza utvikla den moderne hermeneutiske intensjonalismen, og korleis denne metoden er blitt vidareført i tradisjonen frå Herder til Weber og Giddens. Hans-Georg Gadamer og hans vekt på forskarens eigne føresetnader representerer eit viktig korrektiv til denne tolkingslæra. I boka blir Gadamer behandla i eit eige kapittel, men blir sett inn i ein større samanheng.Eit overordna siktemål med boka er å få fram at hermeneutiske tradisjonar som blir oppfatta som uforeinelege, likevel kan sameinast i konkrete tolkingsprosjekt og med fordel kan dra nytte av kvarandre.

... å avdekke ein underliggande samanheng eller ei djupare meining i handlingar, tekstar, kunstverk og liknande kulturuttrykk ... Kvalitativ metode likestilles ofte med fenomenologi ... . I denne boka gir Nils Gilje ei brei innføring i dei mest sentrale tradisjonane og retningane innan hermeneutisk tenking, med vekt på korleis hermeneutikk har blitt brukt som metode. Kvalitativ metode. Etiske overveielser spiller en rolle i alle former for kvalitative studier, det vil si studier der man fokuserer på mening og innhold, mer enn bredde og omfang, som i kvantitative studier. Innen humanistisk vitenskap refererer hermeneutikk til metoder som er basert på fortolkning av menneskelige handlinger o ... Hermeneutikk som metode: ein historisk introduksjon - Samlaget ... . Innen humanistisk vitenskap refererer hermeneutikk til metoder som er basert på fortolkning av menneskelige handlinger og uttrykk (Rønholt, Holgersen, Fink-Jensen, & Nielsen, 2003, s. 73). Utgangspunktet for hermeneutikken var fortolkning av bibelske og antikke tekster, ... Hermeneutikk ¥Fortolkningsl¾re ¥Hermeneutikk: gresk konstruksjon som opprinnelig betyr noe s nt som ÓuttrykkÓ eller Óspr klig artikulasjonÓ . Senere forst tt i betydningen ÓfortolkningÓ. ¥Symbolsk tilknytning til guden Hermes, gudenes sendebud og formidler mellom gudene og menneskene ¥Dialogen som metode for erkjennelse (fortolkningen Kjøp 'Hermeneutikk som metode, ein historisk introduksjon' av Nils Gilje fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788252193657 hermeneutikk som metode. Etter en lang prosess med å tolke på ny og på ny, samtidig som du endrer din egen horisont, har du kanskje nærmet deg en riktig forståelse av teksten. Når din og verkets horisont smelter sammen, har du oppnådd forståelse. Da har du brukt den hermeneutiske sirkel, og hermeneutikk som metode. I dag er det få som har et forhold til hermeneutikk annet enn som en utvendig tolkningsteknikk, en oppskrift. Boka til Gilje er ikke metodisk, men metodologisk. Og han skriver ikke bare om hermeneutisk metode, han gjør hermeneutisk metode. III Hermeneutikk og jus. Det interessante i den foreliggende sammenheng er ikke om jus er vitenskap eller ikke. Spørsmålet er hvorledes jusen kan være vitenskap, og om hermeneutikken som metode kan begrunne og videreutvikle vår innsikt i jusens vitenskapelige karakter. I denne forbindelse er det avgjørende at den juridiske fortolkning ikke bare er rettet mot rettsbestemmelsenes fragmenter ... Positivisme er en vitenskapelig tilnærmingsmåte som fremhever den menneskelige erkjennelsens sansbare, empiriske (erfaringsmessige) grunnlag og avviser all metafysikk. Tilhengere av positivisme hevder at den eneste måten å oppnå erkjennelse og viten på er gjennom sanseerfaring og empirisk observasjon. Vitenskapelig virksomhet forstås som en objektiv, verdinøytral og interessefri ... Hjem Metode & analyse Dataanalyse Fenomenologisk hermeneutisk analyse. Fenomenologisk hermeneutisk analyse. Av. Kjetil Sander, ansvarlig redaktør-07/12...