Strategisk HRM 1 E-bok


Strategisk HRM 1 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-08-01
FORFATTER:
ISBN: 9788202493974
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,62

FORKLARING:

Strategisk HRM (2.utgave) gir deg kunnskapsgrunnlaget du trenger for å lede andre mennesker eller jobbe med strategisk human resource management (HRM). Bøkene viser hvordan HRM bør tilpasses den strategien, de rettslige rammene og den bransjespesifikke konteksten det skal virke i. Bøkene presenterer ulike ansettelsesformer og tiltak som virksomheter bruker for å få fatt i den arbeidskraften og kompetansen de trenger, og legger vekt på å presentere både ulike modeller og strategier som kan sikre gode resultater for virksomheten, og behovene til den enkelte medarbeider.Strategisk HRM er et tobinds læreverk for bachelor- og masterstudenter. Bøkene retter seg også mot ledere og HR-ansatte som ønsker å bli oppdatert på beste praksis innenfor HRM og på hvordan det er mulig å tilpasse HRM til strategi og situasjon.Strategisk HRM dekker alle de viktigste emnene innen HRM-faget. 2.utgave er gjennomrevidert og oppdatert på følgende områder: Nye case og eksempler Referanser til ny forskning på feltet Bredere dekning av informasjonsteknologiens betydning for HRM Nærmere omtale av hvordan valget av organisasjonstilnærming påvirker HRM Flere henvisninger og koblinger mellom kapitlene Bedre pedagogisk tilrettelagt og forenklet etter tilbakemeldinger fra studenter og lærereStrategisk HRM 1. Ledelse, organisasjon, strategi og regulering gir en introduksjon til fagfeltet HRM og ulike perspektiver på faget. Et «beste praksis»-perspektiv diskuteres opp mot en tilnærming til HRM basert på strategi og kontekst. Boken gjennomgår også de viktigste juridiske rammene for HRM. Det er videre en drøfting av deltagelse, medvirkning og den norske modellen og til slutt et kapittel om nye kontraktsformer i arbeidslivet.

...tt person på rett plass, samt gode rammevilkår, slik at hver enkelt har de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb ... Strategisk HRM 1 av Aslaug Mikkelsen (Heftet) | Løveunge ... . Kjøp Strategisk HRM 1 fra Bokklubber Strategisk HRM er et tobinds læreverk på norsk for bachelor- og masterstudenter. Bøkene passer også for ledere og HR-ansatte som ønsker å sette seg inn i grunnlaget for strategisk HRM (Human Resources Management) og hvordan dette kan utvikles. Kjøp Strategisk HRM 1 fra Bokklubber Strategisk HRM (2.utgave) gir deg kunnskapsgrunnlaget du trenger for å lede andre ... Strategisk HRM 1 - Personale og menneskelige ressurser ... ... . Kjøp Strategisk HRM 1 fra Bokklubber Strategisk HRM (2.utgave) gir deg kunnskapsgrunnlaget du trenger for å lede andre mennesker eller jobbe med strategisk human resource management (HRM). Bøkene viser hvordan HRM bør tilpasses den strategien, de rettslige rammene og den bransjespesifikke konteksten det skal virke i. Kjøp Strategisk HRM 1 fra Norske serier Strategisk HRM er et tobinds læreverk på norsk for bachelor- og masterstudenter. Bøkene passer også for ledere og HR-ansatte som ønsker å sette seg inn i grunnlaget for strategisk HRM (Human Resources Management) og hvordan dette kan utvikles. Strategisk framsyn er en metode som kan være spennende og nyttig å bruke i utvikling av virksomheten. Metoden skal ikke forutsi hvordan vi tror fremtiden blir, men bedre lederes evne til å tenke langsiktig. Trendar som treffer forvaltninga. 31. jan 2019. Kjøp Strategisk HRM 1 fra Bokklubber Strategisk HRM er et tobinds læreverk på norsk for bachelor- og masterstudenter. Bøkene passer også for ledere og HR-ansatte som ønsker å sette seg inn i grunnlaget for strategisk HRM (Human Resources Management) og hvordan dette kan utvikles. Strategisk HRM (2.utgave) gir deg kunnskapsgrunnlaget du trenger for å lede andre mennesker eller jobbe med strategisk human resource management (HRM). Bøkene viser hvordan HRM bør tilpasses den strategien, de rettslige rammene og den bransjespesifikke konteksten det skal virke i. Kjøp Strategisk HRM 1 fra Bokklubber Strategisk HRM er et tobinds læreverk på norsk for bachelor- og masterstudenter. Bøkene passer også for ledere og HR-ansatte som ønsker å sette seg inn i grunnlaget for strategisk HRM (Human Resources Management) og hvordan dette kan utvikles. Human Resource Management (ledelse av menneskelige ressurser) er et begrep som tar for seg teori og praksis ved ledelse av menneskelige ressurser som evner, egenskaper, kunnskap, erfaringer og ferdigheter. ... til å bli en helt annen type spesialister og strategisk partner for ledelsen. Kjøp Strategisk HRM 1 fra Bokklubber Strategisk HRM er et tobinds læreverk på norsk for bachelor- og masterstudenter. Bøkene passer også for ledere og HR-ansatte som ønsker å sette seg inn i grunnlaget for strategisk HRM (Human Resources Management) og hvordan dette kan utvikles. Kjøp Strategisk HRM 1 fra Bokklubber Strategisk HRM er et tobinds læreverk på norsk for bachelor- og masterstudenter. Bøkene passer også for ledere og HR-ansatte som ønsker å sette seg inn i grunnlaget for strategisk HRM (Human Resources Management) og hvordan dette kan utvikles. Primær lærebok: Strategisk HRM 1, 2. utgave, av Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.) Forutsatte forkunnskaper: Fullført bachelor-grad eller tilsvarende. For å jobbe strategisk må HR og ledere kjenne utfordringene i virksomheten. Ledelsens prioriteringer og veivalg må bygge på sentrale føringer og lokale behov. Gjennom analyser og fakta kan HR kan bidra til riktig bruk av ressursene. I Strategisk HRM, det er bestemte regler spesifisert for spesialisert felt. i HRM, er det ingen egne folk for ulike områder, mens i Strategisk HRM det er forskjellige folk som er dyktige på bestemte områder. Det er ikke at de samme personene skal håndtere rekruttering, opplæring og medarbeidersamtaler....