Læringsutbytte E-bok


Læringsutbytte - Tine S. Prøitz pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-12-18
FORFATTER: Tine S. Prøitz
ISBN: 9788215024738
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,45

FORKLARING:

- Hvordan kan læringsutbytte forstås som pedagogisk begrep og politisk fenomen? - Hva betyr økt fokus på læringsutbytte for planlegging og gjennomføring av undervisning?Læringsutbytte har som begrep og fenomen fått en sentral plass i norsk grunnopplæring og høyere utdanning. Utviklingen utfordrer tradisjonelle ideer om hva som anses som verdifull læring, og påvirker arbeid med undervisning og læring. Boken gir et empirisk fundert grunnlag for refleksjon omkring læringsutbytte i pedagogiske og fagdidaktiske sammenhenger. Forfatteren løfter frem alternative forståelser av begrepet og presenterer ulike måter å arbeide med læringsutbytte på. I boken diskuteres også begrepet som utdanningspolitisk fenomen. Boken er aktuell for studenter og lærere innenfor lærerutdanning, utdanningsledelse, pedagogikk og fagdidaktikk. Boken er også relevant for dem som arbeider med undervisning og administrasjon i både grunnopplæring og i høyere utdanning. Tine S. Prøitz er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og skoleutvikling ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der hun underviser på lærerutdanningen og ved masterstudiet i utdanningsledelse. Prøitz har bred erfaring fra utredningsarbeider og forskning som omhandler utdanningspolitiske og -faglige temaer, deriblant læringsutbytte.

...t, er det uklart hva «læringsutbytte» betyr ... Læringsutbytte | Tine S. Prøitz | 9788215024738 - Haugenbok.no ... . Forslag spenner fra læringsutbytte i betydningen «lærers plan for en partikulær undervisningstime» til læringsutbytte i betydningen «utvikling av studenters kunnskaps ... Læringsutbytte. En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte etter å ha gjennomført bachelorutdanning i sykepleie ved HSH: Kunnskaper Kandidaten. har bred kunnskap om sentrale temaer, teorie ... Læringsutbytte - kvalitet i fagopplæringen ... . har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskapelige emner læringsutbytte. Det såkalte kursplansystemet på ungdomstrinnet, der elevene ble organisert i tre ulike vanskelighetsgrader i fagene norsk, engelsk og matematikk, eksempel på er ett norsk organisatorisk nivådifferensiering. Ordningen ble avskaffet i Mønsterplanen av 1974 blant annet Fant 5 setninger matching frasen læringsutbytte.Funnet i 2 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart. Check translations in other languages: nordsamisk (se)...