Læringsutbytte E-bok


Læringsutbytte - Tine S. Prøitz pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-12-18
FORFATTER: Tine S. Prøitz
ISBN: 9788215024738
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,9

FORKLARING:

- Hvordan kan læringsutbytte forstås som pedagogisk begrep og politisk fenomen? - Hva betyr økt fokus på læringsutbytte for planlegging og gjennomføring av undervisning?Læringsutbytte har som begrep og fenomen fått en sentral plass i norsk grunnopplæring og høyere utdanning. Utviklingen utfordrer tradisjonelle ideer om hva som anses som verdifull læring, og påvirker arbeid med undervisning og læring. Boken gir et empirisk fundert grunnlag for refleksjon omkring læringsutbytte i pedagogiske og fagdidaktiske sammenhenger. Forfatteren løfter frem alternative forståelser av begrepet og presenterer ulike måter å arbeide med læringsutbytte på. I boken diskuteres også begrepet som utdanningspolitisk fenomen. Boken er aktuell for studenter og lærere innenfor lærerutdanning, utdanningsledelse, pedagogikk og fagdidaktikk. Boken er også relevant for dem som arbeider med undervisning og administrasjon i både grunnopplæring og i høyere utdanning. Tine S. Prøitz er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og skoleutvikling ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der hun underviser på lærerutdanningen og ved masterstudiet i utdanningsledelse. Prøitz har bred erfaring fra utredningsarbeider og forskning som omhandler utdanningspolitiske og -faglige temaer, deriblant læringsutbytte.

... lærere tenker tilpasset opplæring og inkludering i et vidt systemperspektiv, har de mange muligheter til å justere og tilrettelegge undervisningssituasjoner ... Læringsutbytte | Tine S. Prøitz | 9788215024738 - Haugenbok.no ... ... Læringsutbytte. Ullensakerskolens mål er godt læringsmiljø og å øke læringsutbyttet for alle elever. Målsettingen inkluderer fokus på god klasseledelse, god ledelse på alle nivåer, vurdering for læring, fokus på grunnleggende ferdigheter og etter- og videreutdanningsprogram for lærere og skoleledere. Elevenes læringsutbytte er kartlagt ved å bruke data fra nasjonale prøver i matematikk. Resultatene viser at elever som har foreldre med kun grunnskoleutdan ... Læringsutbytte - kvalitet i fagopplæringen ... . Elevenes læringsutbytte er kartlagt ved å bruke data fra nasjonale prøver i matematikk. Resultatene viser at elever som har foreldre med kun grunnskoleutdanning har størst utbytte av å gå i små klasser. Kapittel 3. Læringsutbytte for kompetanseområdet sykepleierprofesjonen, etikk, kommunikasjon og samhandling (§§ 7 - 9) Kapittel 4. Læringsutbytte for kompetanseområdet vitenskapsteori og forskningsmetode (§§ 10 - 12) Kapittel 5. Læringsutbytte for kompetanseområdet faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet (§§ 13 - 15) Kapittel 6. Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse . Kunnskap. Studenten: kjenner til skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag, og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag-, eller yrkesopplæring (8.-13. trinn) Læringsutbytte ved MN - Arbeidsgruppens anbefalinger. Beskrivelse av læringsutbytte i emner - arbeidsgruppens anbefalinger - 4. november 2010; Beskrivelse av læringsutbytte i studieprogram - arbeidsgruppens anbefalinger - 4. november 2010; Aktuelle verb til beskrivelse av læringsutbytte - 4. november 2010; Felles ferdigheter for kandidater med bachelorgrad i et matematisk ... Pris: 285,-. heftet, 2015. Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Læringsutbytte av Tine S. Prøitz (ISBN 9788215024738) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Kjøp 'Læringsutbytte' av Tine S. Prøitz fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788215024738 Utdanningstilbudet ved stuntskolen International Stunt Academy gir studenten en ettårig utdannelse for Action Actors. Målet med utdanningen er å utdanne allsidige og profesjonelle Action actors med bred kunnska Resultatene indikerte lavere læringsutbytte innen områder som i mindre grad var knyttet til daglig drift. Studentene opplevde i stor grad avdelingsovertakelsen som viktig for læringsutbytte. Konklusjon: Praksisstudieperiode med avdelingsovertakelse legger på en god måte til rette for læringsutbytte i faglige ledelse. Blant annet er det en pågående debatt i internasjonal faglitteratur om hvordan læringsutbytte som begrep kan forstås (Prøitz, 2016, s. 42). I lys av Røvik (2014c) finner jeg også at kommunene fortolker sitt mandat som lokale skolemyndigheter ulikt. To av kommunene representerer ytterpunkter i sin forståelse av læringsutbytte. § 2. Felles læringsutbytte. Læringsutbyttebeskrivelsene skal være i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Etter fullført helse- og sosialfagutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: Læringsutbytte er en fellesbetegnelse for kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse du som student har tilegnet deg etter å ha fullført en studieenhet: emne, emnegruppe, årsenhet eller gradsstudium - bachelor/master/ph.d. Læringsutbytte. Læringsutbytte. Kunnskap. K1: Har oppdaterte kunnskaper og oversikt om teori og forskning innen strategi, organisasjon og ledelse. K2: Har inngående kunnskaper om teori og forskning innen et av fagfeltene strategi, organisasjon eller ledelse. «If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow.» - John Dewey Kontakt meg Har du eit prosjekt der ein skal bruke IKT i læringsrommet? -tilbyr Endre Praksis pedagogisk kompetanse, digitalpedagogisk innsikt som fremjar framtida sin måte lære på for auka læringsutbyttet. Har du trong for digitalpedagogisk rettleiing? for skular eller… «Læringsutbytte» er et mye brukt begrep i norsk høyere utdanning. Opdal hevder i sin artikkel at selv om begrepet anses å være av særlig viktighet i utdanningssystemet, er det uklart hva «læringsutbytte» betyr. Forslag spenner fra læringsutbytte i betydningen «lærers plan for en partikulær undervisningstime» til læringsutbytte i betydningen «utvikling av studenters kunnskaps ... ...