Kultursensitivitet E-bok


Kultursensitivitet - Ragnhild Magelssen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-02-11
FORFATTER: Ragnhild Magelssen
ISBN: 9788279501091
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,11

FORKLARING:

I et flerkulturelt samfunn er kunnskap om kultur, våre holdninger og handlinger og ikke minst vår forståelse for andre, stadig viktigere. Undersøkelser viser at helsearbeidere og pasienter med innvandrerbakgrunn strever når de møter hverandre. Disse møtene blir ofte kalt kulturkollisjoner. Målsettingen med denne boka er å forebygge slike kollisjoner ved å heve kompetansen hos helsearbeidere, både når det gjelder innvandreres og vår egen kultur.Kultursensitivitet omhandler sykepleie sett i lys av kultursensitivitet, antropologi, medisinsk antropologi, kulturbegrepet, innvandring, migrasjonshelse og bruk av tolk. Sammenhenger mellom makt, kultur og helse blir også drøftet. Sentrale samfunnsvitenskapelige begreper blir forklart og anvendt for å analysere sykehuset og sykepleie, virkelighetsopplevelse og identitetsforståelse.Den reviderte utgaven har fått ny struktur og kapitlene om bruk av tolk og migrasjon er nyskrevet og utdypet. I kapitlet om tolk utdyper og understreker forfatteren hvor viktig det er med bruk av profesjonelle tolker for å kvalitetssikre omsorgsarbeidet. Det blir også gitt en innføring i bruk av tolk. I det nye kapitlet om migrasjon får vi bakgrunnsinformasjon om hva som skaper migrasjon, hvordan Norge er berørt av dette og refleksjon over sider ved våre regler og kriterier for innvandring.

...estring 1.Denne tilnærmingen gir et godt utgangpunkt for kultursensitiv kommunikasjon ... NOU 2016: 16 - regjeringen.no ... . Kommunikasjon betyr samferdsel, kultursensitiv betyr at det tas hensyn til kulturen. Et eksempel på kultursensitiv kommunikasjon kan derfor være når bussene i Sør-Afrika hadde ulike seter for passasjerene, alt etter deres kulturbakgrunn. SAMMENDRAG: Artikkelen fokuserer på Leiningers teori om transkulturell sykepleie og Ramsdens teori om kulturell trygghet. Den tar også opp begrepet kultursensitivitet. I motsetning til Magelssen som mener ... Kultursensitivitet - FMSO ... . Den tar også opp begrepet kultursensitivitet. I motsetning til Magelssen som mener at sensitivitet er nok til å yte god kulturell sykepleie, hevder vi at dette bare er et skritt på veien til fullverdig kulturell pleie og omsorg. DENNE VÅREN har debatten om barnevernets virksomhet i Norge også nådd internasjonale nyhetskanaler. NRKs korrespondent i India kunne melde om at indiske myndigheter var i harnisk over norske myndigheter som ikke hadde forhindret at barn av høyt utdannede indere var blitt tatt under offentlig omsorg av det norske barnevernet og plassert i fosterhjem. Årsaken skulle angivelig være at ... I en behandlingssituasjon vil kultursensitivitet bety å kunne oppdage og forstå i hvilken grad kulturelle faktorer påvirker kommunikasjonen og den sosiale interaksjonen» (Jàvo 2010:155). På denne måte er kultursensitivitet ikke bare relevant når det gjelder «de andre», slik som det kan virke som i forslaget til ny barnevernslov, men like relevant når det gjelder «oss selv». 93 BOK Cecilie Javo: Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer.Transkulturell forståelse, veiledning og behandling. Universitetsforlaget 2010 Av Laila Granli Aamodt Sosionom og cand.polit. i sosialt arbeid. Kultursensitivitet omhandler sykepleie sett i lys av kultursensitivitet, antropologi, medisinsk antropologi, kulturbegrepet, innvandring, migrasjonshelse og bruk av tolk. Sammenhenger m...