Helsestasjonstjenesten; barns psykiske helse og utvikling E-bok


Helsestasjonstjenesten; barns psykiske helse og utvikling -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-01-18
FORFATTER:
ISBN: 9788205486294
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,1

FORKLARING:

De siste tiårenes spedbarnsforskning viser at spedbarnet har langt større kapasitet enn man tidligere antok. Samtidig understreker forskningen betydningen av utviklingsstøtten barnet får de første leveårene. Denne boken viser hvordan anvendelse av nyere utviklingspsykologi og forskning om sped- og småbarns psykiske helse og utvikling, kan påvirke innhold og utøvelse av.helsestasjonstjenesten. Bokens temaer spenner vidt, og den praktiske nytteverdien blir utforsket gjennom spørsmål som: * Hva kan kunnskap om epigenetikk og barns påvirkelighet bety for praksis på helsestasjonen? * Hvilke sammenhenger er det mellom tidlig stress hos spedbarn og senere helse? * Hvordan kan helsestasjonen ivareta fedre? * Hvordan kan helsestasjonstjenesten bidra til å gi barn gode oppvekstmiljø gjennom å styrke omsorgsgivers opplevelse av mestring? * Kan helsestasjonen ta i bruk internett i sitt arbeid for å hjelpe barn og foreldre? Redaktørene, sammen med ledende fagpersoner fra ulike felt, gir med denne boken et felles kunnskapsgrunnlag til alle som arbeider med gravide, sped- og småbarn og deres familier..

...asjonstjenesten barns psykiske helse og utvikling ... Vi må ha kunnskap om hva som fremmer barns psykiske helse ... ... . Hanne Holme (Redaktør) ; Lisbeth Valla (Redaktør) ; Marit Bergum Hansen (Redaktør) ; Ellen S. Olavesen (Redaktør) De siste tiårenes spedbarnsforskning viser at spedbarnet har langt større kapasitet enn man tidligere antok. Samtidig understreker ... Gjentakende og langvarig stress kan påvirke hjernens utvikling hos barn som er særlig mottakelig og formbar for spesielle erfaringer og læring i de første leveårene (12). Hjernens sensitivitet i spedbarnsalder gir stor ... Helsestasjonstjenesten | Gyldendal ... . Hjernens sensitivitet i spedbarnsalder gir store muligheter for læring, men øker samtidig sårbarheten for uheldig utvikling (13). Helsestasjonstjenesten (Heftet) barns psykiske helse og utvikling Forfatter: Hanne Holme, Lisbeth Valla, Marit Bergum Hansen og Ellen S. Olavesen. ... Denne boken viser hvordan anvendelse av nyere utviklingspsykologi og forskning om sped- og småbarns psykiske helse og utvikling, ... Helsestasjonstjenesten er et tilbud til foreldre i oppfølging av barnets utvikling og trivsel og et tilbud om oppfølging av nasjonale tilrådinger om vaksinasjon. Utgangspunktet er at foreldrene har hovedansvaret for omsorgen av sine barn. Helsepersonellets rolle er å støtte opp under dette ansvaret i samarbeid med familien. Flere norske nettportaler bidrar nå med oppdatert kunnskap om småbarns psykiske helse, både når det gjelder forebyggings- og oppfølgingsaspekter. Under finnes kortfattet informasjon og lenke til gode informasjonskilder. Barne- ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) informasjon om samspill, barns utvikling mm Bufdir har et spesielt ansvar for alle som er under utredning for Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) utvikler og driver utdanning, ... Helsestasjonstjenesten.no Kompetanseområder. ... Barns utvikling 0-3 år Risikofaktorer Foreldrestøtte Empowerment Visjon, strategier og mål Visjon. Samspill betegner kommunikasjonen mellom barnet og foreldrene. Gjennom et inntonet samspill fremmes trygg tilknytning som innebærer at barnet opplever seg forstått og hjelpes til å bli istand til å regulere sine emosjoner.Samspillet mellom foreldre og barn er av avgjørende betydning for barnets fysiske, psykiske, intellektuelle og psykososiale utvikling. Helsefremmende og forebyggende arbeid for å sikre barn og unges psykiske helse er derfor et viktig satsingsområde. Arbeidet for å bedre barn og unges psykiske helse må foregå der barn og unge befinner seg, og de som jobber med barn og unge blir derfor viktige for å bygge psykisk helse hos denne målgruppa. Innholdet i helsestasjonstjenesten skal videre inneholde helseundersøkelser, rådgivning, oppfølging og henvisning ved behov og opplysningsvirksomhet, individuelt eller i grupper, jf. forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5 bokstav a og b. Å veilede foreldre om normal psykomotorisk utvikling og viktigheten av fysisk aktivitet for å fremme psykomotorisk utvikling er sentralt ... Boka Helsestasjonstjenesten - Barns psykiske helse og utvikling er delt i tre. Første del tar for seg kunnskapsgrunnlaget: Hjernen til et spedbarn utvikler seg i stor fart og med sensitive perioder. Epigenetikk viser at miljø kan endre genenes uttrykk og medvirker til at barn kan forme sin egen utvikling. Foreldrenes psykiske helse og deres ... Barn og unges psykiske helse. Psykisk helse. Alarmtelefonen. 116 111. 116111.no . Gratis nødtelefon for barn og unge. På grunn av koronasituasjonen i Norge er alarmtelefonen nå døgnåpen. På SMS 41 71 61 11. Fra utlandet: 00 47 95 41 17 55. Aktiv ung aktivung.no ....