Dokument i klientarbeid E-bok


Dokument i klientarbeid - Gurid Aga Askeland, Olav Molven pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-08-30
FORFATTER: Gurid Aga Askeland, Olav Molven
ISBN: 9788205398917
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,18

FORKLARING:

Boka omhandlar ulike dokument som sosialarbeidarar sjølve skriv og elles kjem i kontakt med i klientsaker.Korleis ein skriftleg omtalar klienten eller saka, vil ofte vere avgjerande for om det sosiale arbeidet lukkast. Bruken av skriftlege dokument er også viktige avomsyn til rettstryggleiken til klientane.Denne 6. utgåva er først og fremst ei ajourføring i høve til ny lovgjeving og innføring av NAV. Arbeidsevnevurderingar er særskild omtalte, og i tillegg er faglitteraturen oppdatert.

...er og underviser på videreutdanning i gruppeveiledning for ansatte i Nav ... HSBSO20308 Psykisk helse, barnevern og familiearbeid (Vår ... ... . Dokument i klientarbeid. Gurid Aga Askeland og Olav Molven. Legg i ønskeliste. Studium og klientarbeid. Gurid Aga Askeland. Legg i ønskeliste. Globalization and International Social Work. Gurid Aga Askeland og Malcolm Payne. Legg i ønskeliste. Globalization and International Social Work. 361.32 As Askeland, G. A. & O. Molven (2010).Dokument i klientarbeid: journalar, sosialrapportar og saksframstillinga ... Dokument i klientarbeid | Gyldendal ... .Dokument i klientarbeid: journalar, sosialrapportar og saksframstillingar i sosialt arbeid (6. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN ISBN 978-82-05-39891-7. Hele boka Kjøp bøker av Gurid Aga Askeland. ... Postadresse: 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon: + 47 21 61 65 00 Organisasjonsnummer: 948 061 937 For nærmere drøftelse av problemstillingen, se Gurid Aga Askeland og Olav Molven: Dokument i klientarbeid, 5. utgave, Oslo 2006 s. 153-156. Her konkluderes det med at innsynretten i sykejournaler må gis anvendelse også i forhold til journaler utarbeidet av barneverntjenesten. Dokument i klientarbeid. Gurid Aga Askeland og Olav Molven. Legg i ønskeliste. Studium og klientarbeid. Gurid Aga Askeland. Legg i ønskeliste. Bestselgerklubben - De beste boknyhetene. De aller beste bøkene. Bokklubben for deg som liker å lese - enten det er for å underholdes eller for å følge med i det litterære landskapet. Deltaking i 80% av undervisninga i observasjon, dokument i klientarbeid, drama og tverrprofesjonell samarbeidslæring. Vurdering av praksis: Praksisen vert vurdert som greidd / ikkje greidd. Alle arbeidskrav må vere greidd før ein kan framstille seg til eksamen. Arbeidskrava er gyldig dei tre påfølgande semestra. Del 2: 2 veker praksis. Obligatorisk litteratur Pensum for vårsemester 2019 . Delemne 2a. Eriksen, H. (2017). Selvbestemmelse, rettighet og tvang. En introduksjon i juss for studenter i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Dokument i klientarbeid. Journaler, sosialrapporter og saksfremstillinger i sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademiske. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (2017). Saksbehandlingsrundskrivet. Forandringsfabrikken Kunnskapssenter (2017). Oslo. Barnevernet fra oss som kjenner det. €Johnson, Louise og Stephen Yanca. 2007. Social Work Practice. A Generalist approach. 9.utgave. Boston: Pearson & AB. Lingås, Lars Gunnar Gyldendal (2008) 4. reviderte utgave, 1.opplag,_Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag Oslo: Akademisk €Røkenes, Odd Harald og Hanssen, Per-Halvard (2006) Bære eller briste Bergen: Fagbokforlaget Aamodt, L G (1997) Den gode relasjonen. Dokument i klientarbeid. Gurid Aga Askeland og Olav Molven. Legg i ønskeliste. Studium og klientarbeid. Gurid Aga Askeland. Legg i ønskeliste. Barnas Egen Bokverden - 100% leselyst! Nyhetsbrev | Vinn 1000,-Vær den første til å få vite om. tilbud på bøker og produkter! Request PDF | On Jan 1, 2010, Gurid Aga Askeland and others published Dokument i klientarbeid. Journalar, sosialrapportar og saksframstellingar | Find, read and cite all the research you need on ... Studium og klientarbeid (Heftet) av forfatter Gurid Aga Askeland. Sosialt arbeid. Pris kr 235 (spar kr 34). Se flere bøker fra Gurid Aga Askeland. Document.no er et ledende nettsted for uavhengige og agendasettende nyheter, politisk analyse og tankevekkende kommentarer skrevet spesielt for den nye generasjonen av selvstendige og konservative tenkere. Document.no har etterhvert blitt Norges største uavhengige meningsbærer, og vi vokser...