Empowerment i arbeidslivet E-bok


Empowerment i arbeidslivet - Stein Amundsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-01-01
FORFATTER: Stein Amundsen
ISBN: 9788202542467
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,60

FORKLARING:

Empowerment eller myndiggjøring i arbeidslivet innebærer frigjøring og utvikling av kraften som finnes i de menneskelige ressursene på en arbeidsplass. Medarbeidere som får og tar imot ansvar, myndighet og autonomi, blir en bærebjelke i organisasjonen, mens lederne får en mer rammesettende, delegerende, motiverende og utviklende rolle. Relasjonen mellom ledere og medarbeidere baseres i større grad på tillit enn på styring og kontroll.Empowerment i arbeidslivet behandler en rekke sentrale temaer: Hva er empowerment - ulike perspektiver og historiske røtter Maktdeling, autonomi, ledelse og styring, tillit og kontroll Den norske arbeidslivsmodellen Empowerment på individnivå - myndiggjorte ansatte Myndiggjørende ledelse Selvledelse MedarbeiderskapAvslutningsvis ser forfatteren de ulike temaene i sammenheng og plasserer dem inn i en helhetlig modell han kaller myndiggjøringshuset.Boka har en solid faglig og forskningsmessig forankring og henvender seg til studenter innenfor organisasjons-, ledelses- og arbeidslivsfag. Med sin praktiske tilnærming er den også egnet for ledere, medarbeidere og konsulenter som ønsker inspirasjon og relevant kunnskap om empowerment i sitt daglige arbeid.

...livet". Møt forfatter Stein Amundsen i ... Helsearbeiderfag Vg2 - Empowerment - hjelp til selvhjelp ... ... ... 100648 GRMAT Empowerment i arbeidslivet 190101.indd 8 19/11/2018 10:42. Created Date: 11/19/2018 2:24:50 PM ... Jeg har valgt å supplere teoriene med aktuell empiri. Her referer jeg til forskningsresultater om blant annet sammenhengen mellom oppfattet kompetanse og indre motivasjon, læring i undervisningssammenheng, dennes relevans til arbeidslivet og et stort felteksperiment om selvbestemmelse. 2.2 Empowerment. Figur 4. Empowerment ... Empowerment i arbeidslivet - Deichman.no ... . 2.2 Empowerment. Figur 4. Empowerment framstår slik som et treleddet begrep som samtidig indikerer en prosess: Styrke → Kraft → Makt. Ut fra en slik forståelse brukes empowerment-begrepet i dag om mange ulike grupper som anses å stå i en avmaktssituasjon, for eksempel innvandrere, rusmisbrukere, homofile, personer med psykiske lidelser og funksjonshemmede. Tilbudet retter seg mot mennesker med alvorlige psykoselidelser innen schizofrenispekteret, som vil ut i arbeidslivet. NOUs beskrivelse av empowerment Norges offentlige utredninger (NOU-er) publiseres av utvalg eller arbeidsgrupper nedsatt av regjeringen eller et departement. Fagområdet empowerment og helsefremmende arbeid setter fokus på fagpersonell og brukere/ pasienter i primær- og spesialisthelsetjenesten. Brukernes medvirkning i helse- og omsorgstjenester vektlegges. Studiet gir deg kompetanse til blant annet å utvikle og tilrettelegge for samhandling og brukermedvirkning. Term Bokmål: Empowerment Nynorsk: Empowerment Forklaring Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer empowerment innen helsefremmende arbeid som «en prosess som setter folk i stand til økt kontroll over faktorer som påvirker deres helse». Denne utbredte definisjonen viser til prosesser både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Merknad Empowerment er et begrep uten en entydig definisjon ... Empowerment eller myndiggjøring i arbeidslivet innebærer frigjøring og utvikling av kraften som finnes i de menneskelige ressursene på en arbeidsplass. Medarbeidere som får og tar imot ansvar, myndighet og autonomi, blir en bærebjelke i organisasjonen, mens lederne får en mer rammesettende, delegerende, motiverende og utviklende rolle. Empowerment eller myndiggjøring i arbeidslivet innebærer frigjøring og utvikling av kraften som finnes i de menneskelige ressursene på en arbeidsplass. Medarbeidere som får og tar imot ansvar, myndighet og autonomi, blir en bærebjelke i organisasjonen, mens lederne får en mer rammesettende, delegerende, motiverende og utviklende rolle. Husk at ditt bidrag er viktig: Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Alle kan påvirke eget arbeidsmiljø. Du har både ansvar og mulighet for å bidra positivt til en god arbeidsdag for alle. Arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv. Nutbeam (1986) sier tilvarende at "Health promotion is the process of enabling individuals and communities to increase control over the determinants of health and thereby improve their health " ( s. 113).. I Ottawa-charteret, som ble utarbeidet og godkjent på den første Internasjonale Konferansen om Helsefremming i Ottawa, Canada i 1986, understrekes det at helsefremmende arbeid har klar ... Om Empowerment i arbeidslivet Empowerment eller myndiggjøring i arbeidslivet innebærer frigjøring og utvikling av kraften som finnes i de menneskelige ressursene på en arbeidsplass. Medarbeidere som får og tar imot ansvar, myndighet og autonomi, blir en bærebjelke i organisasjonen, mens lederne får en mer rammesettende, delegerende, motiverende og utviklende rolle....