Velferdsstatens familier E-bok


Velferdsstatens familier -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-11-26
FORFATTER:
ISBN: 9788205425002
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,89

FORKLARING:

Hva forener og hva skiller velferdsstatens familier? Hvordan påvirkes familiene av den politikken som føres? Hvilke historier om familieendring kan fortelles? I denne boken belyses viktige trekk ved velferdsstatens familier, ikke bare her og nå, men også i vår nære historie. Et bredt spekter av sosiologiske perspektiver tas i bruk for å beskrive og analysere de store endringene. Dessuten presenteres oppdatert kunnskap om familieformer og familiepraksiser.Den norske velferdsstatsmodellen, og ikke minst familiepolitikken, er en viktig institusjonell ramme for å forstå utviklingen. Mye er kjent når det gjelder endringer de siste tiårene, men det finnes også mindre kjente trekk og nye problemstillinger. Blant de temaene som løftes frem i boken, er menns forsørgerarbeid og arbeidsdeling i innvandrerfamilier. Klasseforskjeller i skilsmissehyppighet, forsørgermodeller og bruk av familiepolitiske ordninger blir også diskutert.Denne boken er skrevet både for studenter som vil lære om familieendring, velferdsstat og familiepolitikk og for forskere som vil oppdatere kunnskapene sine. Boken er redigert av sosiologene Anne Lise Ellingsæter og Karin Widerberg, begge professorer ved Universitetet i Oslo.

... som redaktørene påpeker, sentrale trekk ved familier og velferdsstat, ... Velferdsstatens familier av Anne Lise Ellingsæter (Heftet ... ... ... Det er avgjørende for å opprettholde velferdsstatens bærekraft at så mange som mulig deltar og bidrar. ... I dag vokser over 100.000 barn opp i familier med vedvarende lavinntekt I Norge. En velferdsstat er en stat som i betydelig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt, for eksempel ved arbeidsledighet eller alderdom, og som sikrer den enkelte rett til utdannelse. Velferdsstaten omfatter en lang rekke offentlige ordninger: sosialpolit ... Velferdsstatens familier - nye sosiologiske perspektiver ... ... . Velferdsstaten omfatter en lang rekke offentlige ordninger: sosialpolitiske ordninger, som alders- og uførepensjon, arbeidsledighetstrygd ... I denne boken belyses viktige trekk ved velferdsstatens familier, ikke bare her og nå, men også i vår nære historie. Et bredt spekter av sosiologiske perspektiver tas i bruk for å beskrive og analysere de store endringene. I denne boken belyses viktige trekk ved velferdsstatens familier, ikke bare her og nå, men også i vår nære historie. Les mer. Vår pris 529,- (Paperback) Fri frakt! Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag. Kjøp NÅ - få 26 bonuskroner! Paperback. Legg i Legg i ... VELFERDSSTATENS FAMILIER NYE SOSIOLOGISKE PERSPEKTIVER UN1VERSIT Å7SB1BLI0THEK KIEL 1 &>,°^frRALBIBU0'71HEK' å GYLDENDAL AKADEMISK . Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING: VELFERDSSTATENS FAMILIER 13 Anne Lise Ellingsæter Familier: offentlig/privat 15 Kritikken som forsvant 18 Velferdsstatens familier Hva forener og hva skiller velferdsstatens familier? Hvordan påvirkes familiene av den politikken som føres? Folketrygden omfatter blant annet alderspensjon, uførepensjon, arbeidsledighetstrygd, barnetrygd og offentlig legehjelp. Velferdsstatens familier, nye sosiologis... Anne Lise Ellingsæter. Levering 2-6 dager . Heftet, Bokmål. 529,-NÅ 452,-Vi som hadde en familie Bill Clegg. På lager - sendes nå( 1 stk. ) Innbundet, Bokmål. 379,-NÅ 332,-Diakoni og velferdsstat, utvikling av en... Inger Marie Lid. Ellingsæter og Widerberg (red) - Velferdsstatens familier Gyldendal Akademisk 2012 2. opplag 2014 Ellingsæter og Widerberg (red) - Velferdsstatens familier Hva forener og hva skiller velferdsstatens familier? Hvordan påvirkes familiene av den politikken som føres? Hvilke historier om familieendring kan fortelles? ...