Velferdsstatens familier E-bok


Velferdsstatens familier -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-11-26
FORFATTER:
ISBN: 9788205425002
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,46

FORKLARING:

Hva forener og hva skiller velferdsstatens familier? Hvordan påvirkes familiene av den politikken som føres? Hvilke historier om familieendring kan fortelles? I denne boken belyses viktige trekk ved velferdsstatens familier, ikke bare her og nå, men også i vår nære historie. Et bredt spekter av sosiologiske perspektiver tas i bruk for å beskrive og analysere de store endringene. Dessuten presenteres oppdatert kunnskap om familieformer og familiepraksiser.Den norske velferdsstatsmodellen, og ikke minst familiepolitikken, er en viktig institusjonell ramme for å forstå utviklingen. Mye er kjent når det gjelder endringer de siste tiårene, men det finnes også mindre kjente trekk og nye problemstillinger. Blant de temaene som løftes frem i boken, er menns forsørgerarbeid og arbeidsdeling i innvandrerfamilier. Klasseforskjeller i skilsmissehyppighet, forsørgermodeller og bruk av familiepolitiske ordninger blir også diskutert.Denne boken er skrevet både for studenter som vil lære om familieendring, velferdsstat og familiepolitikk og for forskere som vil oppdatere kunnskapene sine. Boken er redigert av sosiologene Anne Lise Ellingsæter og Karin Widerberg, begge professorer ved Universitetet i Oslo.

...i vår nære historie. Et bredt spekter av sosiologiske perspektiver tas i bruk for å beskrive og analysere de store endringene ... Velferdsstatens familier av Anne Lise Ellingsæter (Heftet ... ... ... Velferdsstatens familier: nye sosiologiske perspektiver . ISBN 9788205425002, 2012, Anne Lise Ellingsæter, Karin Widerberg Norsk politiker. Foreldre: Rodemester i Veivesenet Gerhard Olsen (1867-1949) og Emma Hansen (1872-1949). Gift 1932 med Werna Julie Koren Christie (6.8.1912-11.1.1970), datter av agent Johan Werner Koren Christie (1879-1918) og Klara Rønning (f. 1889). Bror av Rolf Gerhardsen ... Velferdsstatens familier - nye sosiologiske perspektiver ... ... .8.1912-11.1.1970), datter av agent Johan Werner Koren Christie (1879-1918) og Klara Rønning (f. 1889). Bror av Rolf Gerhardsen (1902-71); far til Rune Gerhardsen (1946-).Einar Gerhardsen var arbeidergutten som ble partiformann for ... Velferdsstatens historie. Fattigdom har alltid vært et problem som samfunnet har måttet håndtere. Måten man har valgt å håndtere problemet har variert mellom kulturer og generasjoner.Fra de eldste tider har familien og slekten representert det viktigste sikkerhetsnettet for den enkelte og i noen tilfeller har denne plikten vært institusjonalisert gjennom lovverk....