Statistisk analyse i Stata E-bok


Statistisk analyse i Stata - Anne Tjønndal pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-01-04
FORFATTER: Anne Tjønndal
ISBN: 9788202517038
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,18

FORKLARING:

Statistisk analyse i Stata gir en lettfattelig og praktisk innføring i både enkle og mer avanserte kvantitative analyseteknikker ved bruk av statistikkprogrammet Stata. Hovedmålet med boken er å gjøre leseren i stand til å utføre, tolke og presentere kvantitative forskningsresultater ved hjelp av Stata som analyseverktøy. Den vil være et godt og praktisk hjelpemiddel både for studenter og forskere.I Statistisk analyse i Stata presenterer forfatteren et utvalg av noen av de vanligste kvantitative analyseteknikkene i samfunnsvitenskapene i dag. Boken redegjør blant annet for: Deskriptiv statistikk Omkoding Variabelkonstruksjon Lineær (OLS) regresjon Logistisk regresjon RegresjonsforutsetningerAlle bokens analyseeksempler er gjennomført med utgangspunkt i datasettet European Social Survey Round 7 (ESS7). Datasettet er gratis og tilgjengelig for alle på nett. Leseren kan derfor enkelt gjenta analyseeksemplene ved å laste ned datasettet. Boken er ment som praktisk tilleggslitteratur til en mer teoretisk innføringsbok i kvantitativ forskningsmetode.

...rt på en undervisningsrekke av dataøvinger ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ... Nyttige kommandoer i Stata | Tidsskrift for Den norske ... ... . Innholdsfortegnelse og Kapittel 2: Grunnleggende begreper av Anne Tjønndal. Statistisk analyse i Stata gir en lettfattelig og praktisk innføring i både enkle og mer avanserte kvantitative analyseteknikker ved bruk av statistikkprogrammet Stata. Hovedmålet med boken er å gjøre leseren i stand til å utføre, tolke og presentere kvantitative forskningsresultater ved hjelp av Stata som analyseverktøy. Utføre enkel statistisk analyse i Stata for kontinuerlige og kategoriske variablar (for eksempel deskriptiv statistikk, t-test, korrelasjo ... Statistisk analyse i Stata - Bøker - CDON.COM ... . Utføre enkel statistisk analyse i Stata for kontinuerlige og kategoriske variablar (for eksempel deskriptiv statistikk, t-test, korrelasjon, lineær regresjon, tabellanalyse, Kaplan-Meier analyse, log-rank test) Lage ulike typar figurar med Stata (scatter-plot, line-plot, bar-plot, histogram) Redigere figurar; Generell kompetanse STATA 16 Nyhet! Stata er en komplett og kraftig statistikkpakke som er lagd for forskere fra alle disipliner. Her får du alt du trenger i en samlet pakke, uten årlige lisenskostnader. Med et enkelt pek-og-klikk brukermiljø, intuitivt kommandospråk og online hjelp, er du raskt i gang med å utnytte dette avanserte verktøyet. KJØP Les mer 4 januar 2018 ble "Statistisk analyse i Stata" utgitt av Cappelen Damm Akademisk. Boken kan bestilles gjennom Cappelen, Akademika.no og Adlibris. Statistikkprogrammet Stata blir stadig mer populært. Lær deg Stata er en lett tilgjengelig og grundig innføring i programpakken. Boka er skrevet for studenter i sosiologi, statsvitenskap og andre samfunnsfag, samt pedagogikk, psykologi og helsefag. Den passer også for alle andre som skal bruke Stata til statistisk dataanalyse. INTRODUKSJON TIL STATISTISK ANALYSE I STATA..... 17 Kapittel 1 Innledning..... 19 1.1 Hva kan vi undersøke med statistisk analyse? ..... 19 1.2 Bokens bakgrunn og innhold ... Statistisk analyse i Stata gir en lettfattelig og praktisk innføring i både enkle og mer avanserte kvantitative analyseteknikker ved bruk av statistikkprogrammet Stata. Hovedmålet med boken er å gjøre leseren i stand til å utføre, tolke og presentere kvantitative forskningsresultater ved hjelp av Stata som analyseverktøy. Kjøp Statistisk analyse i Stata fra Bokklubber Statistisk analyse i Stata gir en lettfattelig og praktisk innføring i både enkle og mer avanserte kvantitative analyseteknikker ved bruk av statistikkprogrammet Stata. Hovedmålet med boken er å gjøre leseren i stand til å utføre, tolke og presentere kvantitative forskningsresultater ved hjelp av Stata som analyseverktøy. Statistisk analyse i Stata gir en lettfattelig og praktisk innføring i både enkle og mer avanserte kvantitative analyseteknikker ved bruk av statistikkprogrammet Stata. Hovedmålet med boken er å gjøre leseren i stand til å utføre, tolke og presentere kvantitative forskningsresultater ved hjelp av Stata som analyseverktøy. Statistisk Analyse i Stata; Stata Del III: Lineær regresjon - Video 1: Bivariat lineær regresjon. April 1, 2015 ~ annetjonndal ~ Leave a comment. Video 1 i Del III (Lineær regresjon) i serien av opplæringsfilmer i analyseprogrammet Stata er nå lagt ut på YouTube. Regresjonsanalyser. Samfunnsspeilet har fra 1.1.2018 gått inn i SSB analyse. ISSN 2535-4817. Artikler i SSB analyse kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning. Statistisk metodelære, læren om metoder som brukes innen statistikk. Statistiske metoder er basert på sannsynli...