Dåpen E-bok


Dåpen - Harald Hegstad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-10-02
FORFATTER: Harald Hegstad
ISBN: 9788254314036
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,84

FORKLARING:

For første gang på over førti år utgis det en helhetlig framstilling av dåpens teologi på norsk. Mye har endret seg i samfunnet og det økumeniske klimaet de siste tiårene, noe som får konsekvenser for hvordan man skal forstå dåpens betydning i dag. Hegstad tar utgangspunkt i en luthersk forståelse av dåpen, men ser den i lys av et større og økumenisk perspektiv. Det finnes ingen spesiell luthersk dåp, bare én kristen dåp, sier han. En luthersk dåpsteologi vil derfor alltid måtte være et bidrag til forståelsen av vår felles kristne tro og den ene kristne dåp. Ved å løfte fram dåpen som et virkekraftig tegn viser forfatteren at dåpen både er en handling og en prosess i den døptes liv. Gud handler i dåpen, og dåpens løfte peker fram mot den evige frelsen. Temaer som dåp og tro, barnedåp eller voksendåp, frelse og synd, drøftes med stor respekt for de ulike kirkers syn. Dette er en bok for alle som vil fordype sin forståelse av dåpen, og en uunnværlig bok for alle som forvalter dåpens sakrament i vår tid.

...pssalme. Se også: Sitater om barn - Sanger til dåp - Blomster til dåpsbarnet med familie - Bestill en kake til dåpsfesten - Tips til dåpsgave ... Dåpen | Evangeliekirken Arendal ... . Dåpsdikt. Dikt 1 av 20 Dåpen i Den norske kirkes bekjennelsesskrifter 8. Det er ikke bare CA som fokuserer på dåpens betydning. Det gjør allerede Den nikenske trosbekjennelse fra det 4. århundre, hvor det sies følgende i den tredje trosartikkel: «Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse». 9 Ut fra konteksten må dette forstås som en bekjennelse av troen på at Den hellige ånd lar kirken bli til ... I dåpen du Guds barn har blitt ... dåp - Store norske leksikon ... . 9 Ut fra konteksten må dette forstås som en bekjennelse av troen på at Den hellige ånd lar kirken bli til ... I dåpen du Guds barn har blitt. Ta Jesus med i livet ditt. La Ham deg lede, vise vei, og veilede og støtte deg. eller som siste linje: og veilede og trøste deg.---- ---- -----Som fadder er jeg riktig stolt. Tenk at jeg deg ved dåpen holdt! Ja, tenk at jeg fikk bære deg - på denne måten ære deg. Jeg følte barnets hjerte slå, og dypt ... Dåpen handler om velsignelse fra Gud både for barnet og foreldrene. Det er en symbolsk handling, med hensikt å la barnet finne styrke, mot og kjærlighet gjennom Gud og hans storhet. Ikke alle barn døpes, men det er svært vanlig at Kristne foreldre gjennomfører denne seremonien. Dåpen er ingen navngivingseremoni, men i dåpen nevnes vi ved navn i en offentlig sammenheng i menighetens fellesskap, og for Gud. Dåpen - en hellig handling Dåpen er et sakrament og en hellig handling. Vi døpes «etter Jesu Kristi ord og befaling», som er Dåpsbefalingen i Matteusevangeliet (kap 28, v18-20). Vannet er sentralt i dåpen. Fortellerhansken. Alt blir snudd - igjen og igjen. En fortellerhanske er en fortelling om dåpen. På samme måte som nyfødte må lære livet å kjenne, må de døpte lære å kjenne den treenige Gud som de døpes til. Dåpen var et uttrykk for opptagelse i paktsfellesskapet ( som en parallell til omskjærelsen) og tegnet på den nye fødsel, og den var den nådefulle guddom-melige handling som forløser mennesker fra synd så vi blir forsonet med Gud. Den Evangliske kirke favoriserte konsekvent barnedåpen. Dåpen er en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes. For de fleste er dåpen en fin familietradisjon og for mange betyr dåpen at man ønsker at barnet skal få en kristen tilhørighet. Ved dåpen blir man medlem i Den norske kirke. Dåpen er ikke en «høytidelig handling basert på refleksjon.» B...