Matematikkvansker E-bok


Matematikkvansker - Snorre A. Ostad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-06-10
FORFATTER: Snorre A. Ostad
ISBN: 9788274774858
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,12

FORKLARING:

Matematikkvansker er et fenomen av betydelig omfang. Snorre A. Ostad setter med denne boka fokus på feltet, som har vært relativt neglisjert i faglitteraturen. Matematikklærere har lenge etterlyst mer eksakt kunnskap om hvordan matematikklæring foregår, og hvorfor matematikkvansker oppstår. Målet med boka er å gi en oppdatering på dagens forskning om emnet og å synliggjøre hvordan kunnskapen kan brukes i det praktiske arbeidet i skolen. Boka vil være nyttig for personer med administrativt og faglig ansvar i forhold til matematikkvansker, som lærere, spesialpedagoger, psykologer og pedagogiskpsykologiske rådgivere. Den er også aktuell for studenter innen disse fagområdene. Snorre A. Ostad er lærer, dr.scient. og dr.philos. Han har vært lærer i grunnskolen, lektor i lærerhøyskolen og professor ved Universitetet i Oslo. Ostad har tidligere skrevet en rekke bøker og artikler om elever med matematikkvansker og om matematikk for handikappede elever. Han regnes, også internasjonalt, som en av de fremste forskerne innen sitt fagområde.

...ve forutsetninger vil ha behov for lettere oppgaver, der progresjonen er langsommere ... Matematikkvansker by Pedlex - Issuu ... . Dette er primært elever som strever med mange fag i skolen. Elever som har spesifikke matematikkvansker, har behov for en annen tilnærming enn elever som har generelle matematikkvansker. Generelle matematikkvansker brukes som betegnelse når personen har generelt svake kognitive forutsetninger, og at det er et samsvar mellom forutsetningene og den matematiske kompetansen. Årsaksforklaringer. Eleven kan være i matematikkvansker når . barn og unge ikke ... Matematikkvansker som spesialpedagogisk tema - Nr 04 ... ... . Årsaksforklaringer. Eleven kan være i matematikkvansker når . barn og unge ikke har tilfredsstillende utbytte av undervisningen Opplæringsprinsipper for elever med matematikkvansker. Vi vet at matematikkvansker oppstår når barna er små (Schopman & Van Luit, 1996), og allerede i barnehagealder starter utviklingen av tallforståelse og telling (Kroesbergen & Van Luit, 2003). Det er viktig at matematikkvansker oppdages tidlig, slik at læreren kan sette i verk tilpassede tiltak på et tidlig tidspunkt. Heftet handler om en arbeidsmodell som vektlegger nytten av å bruke ulike kartleggingsinstrumenter og systematiske, tilpassede tiltak. Matematikkvansker brukes som regel om barn som ikke får tilstrekkelig utbytte av undervisningen i matematikk. Ofte brukes matematikkvansker for å betegne at en elev har stagnert eller gått tilbake i forh...