Matematikkvansker E-bok


Matematikkvansker - Snorre A. Ostad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-06-10
FORFATTER: Snorre A. Ostad
ISBN: 9788274774858
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,41

FORKLARING:

Matematikkvansker er et fenomen av betydelig omfang. Snorre A. Ostad setter med denne boka fokus på feltet, som har vært relativt neglisjert i faglitteraturen. Matematikklærere har lenge etterlyst mer eksakt kunnskap om hvordan matematikklæring foregår, og hvorfor matematikkvansker oppstår. Målet med boka er å gi en oppdatering på dagens forskning om emnet og å synliggjøre hvordan kunnskapen kan brukes i det praktiske arbeidet i skolen. Boka vil være nyttig for personer med administrativt og faglig ansvar i forhold til matematikkvansker, som lærere, spesialpedagoger, psykologer og pedagogiskpsykologiske rådgivere. Den er også aktuell for studenter innen disse fagområdene. Snorre A. Ostad er lærer, dr.scient. og dr.philos. Han har vært lærer i grunnskolen, lektor i lærerhøyskolen og professor ved Universitetet i Oslo. Ostad har tidligere skrevet en rekke bøker og artikler om elever med matematikkvansker og om matematikk for handikappede elever. Han regnes, også internasjonalt, som en av de fremste forskerne innen sitt fagområde.

...forhold til normal faglig utvikling. Sett ut fra et slikt perspektiv kan matematikkvansker defineres som det å ikke lykkes i matematikk, eller å ha vanskeligheter med å lære matematikk ... Matematikkvansker by Pedlex - Issuu ... . Forum for Matematikkvansker: «En matematikk for alle i en skole for alle», Rapport fra 1. nordiske forskersem. om matematikkvansker, Kristiansand 2002. HEMBREE, R. (1992) «A process model of mathematics achievement and attitude.» Journal for Research in Mathematics Education, vol. 23 (1993), no. 3, p. 242-273. Flere forklarer matematikkvansker som et multifaktorelt fenomen (O.Magne, S.Ostad, O.Lunde, mfl.), og ... Matematikkvansker som spesialpedagogisk tema - Nr 04 ... ... .» Journal for Research in Mathematics Education, vol. 23 (1993), no. 3, p. 242-273. Flere forklarer matematikkvansker som et multifaktorelt fenomen (O.Magne, S.Ostad, O.Lunde, mfl.), og elevene i matematikkvansker vil derfor være like forskjellige som alle andre. Blant elevene i matematikkvansker vil vi blant annet finne elever som har. dårlig utviklet ordforråd/begrepsforståelse; svake planleggingsferdigheter Denne artikkelen oppsummerer noe av forskningen som er gjort på effekter av spesialpedagogisk undervisning for elever med matematikkvansker og skisserer hva som kjennetegner den undervisningen som virker best. Artikkelforfatterne beskriver hva som er de vanligste problemene elever med matematikkvansker sliter med og hvordan man kan identifisere disse. Dysleksi Norge har lansert nye faglige retningslinjer om spesifikke matematikkvansker Fredag 15. mai kl 13.00 ble nye faglige retningslinjer lansert på Zoom. Du kan også laste ned eller kjøpe trykket versjon av de faglige retningslinjene her. Du kan også se videoopptak fra lanseringa her! Målgruppe: Ansatte i PP-tjenesten, matematikklærere og andre som jobber med elever med […] Matematikkvansker relatert til uhensiktsmessig undervisning og for lite øving: Når en hører på politiske debatter og løsrevne kommentarer fra eksperter får en ofte inntrykk av at hovedårsaken til matematikkvansker er udyktige, til dels late, kunnskapsløse lærere med svake prestasjoner fra egen skolegang, som er hovedårsaken til at mange barn presterer dårlig i matematikk. Matematikkvansker og NLD •Fokuser på muntlig matematikk og bruk elevens styrke her til å verbalisere •Trinnvis sekvensiell opplæring •Gi god tid på oppgaver •Styrk dagliglivets matematikk . Dyskalkuli og dysleksi •Bruk IKT som støtte, særlig ved store avkodingsvansker Det fremstår at det har vært en økende forskningsinteresse på matematikkvansker både nasjonalt og internasjonalt, men den empiriske forskningen som er gjort på området er fortsatt dominert av internasjonale studier. Dette aktualiserer problematikken ved overføring av internasjonale intervensjonsprogrammer til norsk skolesystem. matematikkvansker i Norge. Også inte...