Utover enhver rimelig tvil E-bok


Utover enhver rimelig tvil - Malin Persson Giolito pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-02-08
FORFATTER: Malin Persson Giolito
ISBN: 9788202621957
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,45

FORKLARING:

For tretten år siden ble en femtenårig jente myrdet på bestialsk vis. Legen Stig Ahlin ble dømt til livsvarig fengsel for mordet. Men advokat Sophia Weber har oppdaget feil i etterforskningen av Ahlin og bestemmer seg for å hjelpe den dømte mannen. Jo mer hun finner ut, jo vanskeligere blir arbeidet hennes.«Jeg ser frem til flere bøker fra advokaten Malin Persson Giolito. Hun viser at det er mulig å skrive gode romaner som peker på svakheter i rettssystemet.»LitteraturMagazinet«Malin Persson Giolito har en unik måte å fortelle historien sin på.»Lotta Olsson, Dagens Nyheter

...ge strafferettslige beviskravet i norsk rett er oversatt fra angloamerikansk Da er det ikke bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har begått det straffbare forholdet, men det er overveiende sannsynlig ... Utover enhver rimelig tvil - Norli ... . Erstatningskravet er et sivilt krav (eller borgerlig rettskrav) og ikke egentlig en del av strafferetten selv om kravet behandles samtidig. For at noen skal bli dømt i en straffesak, kreves det at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at grunnlaget for tiltalen har funnet sted. Det kreves dermed at man er veldig sikker på faktum før man dømmer noen til straff. Dette er fordi det er viktig å unngå dømme uskyldige til straff. Beviskravet i straffesaker … Les mer Les mer I straffesaker er ... Bevist utover enhver rimelig tvil - Nr 02 - 2011 ... ... . Det kreves dermed at man er veldig sikker på faktum før man dømmer noen til straff. Dette er fordi det er viktig å unngå dømme uskyldige til straff. Beviskravet i straffesaker … Les mer Les mer I straffesaker er derimot regelen at straffeskylden må være bevist utover enhver rimelig tvil, noe som har sammenheng med viktigheten av å unngå justismord. Også i sivile saker kan imidlertid kravene til bevisets styrke i noen tilfeller skjerpes, basert på de uheldige konsekvenser det vil kunne få dersom avgjørelsen er feil. Alle har hørt setningen "bevises utover enhver rimelig tvil". Med et slikt beviskrav vil det være svært vanskelig å vinne frem i en rettssak. Men i saker som angår folk flest gjelder en helt annen bevisregel! En sivil rettssak er det samme som en sak om private spørsmål -altså alle andre rettssaker enn straffesaker. 1. Innledning 1. Beviskravet i straffesaker blir gjerne formulert som at tiltaltes skyld skal være «bevist utover enhver rimelig tvil» eller som at «all rimelig tvil skal komme tiltalte til gode». 2 Formuleringer som dette skal først og fremst formidle at terskelen for domfellelse i straffesaker skal være ...