Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn E-bok


Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-03-28
FORFATTER:
ISBN: 9788245020946
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,49

FORKLARING:

Tema for denne boken er deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn. Med dette forstår vi et bredt spekter av scenekunstpraksiser som på ulike måter og med ulike begrunnelser og formål inviterer barnepublikummet med som deltakere i en forestilling. Det kan være snakk om at barn bidrar sammen med kunstnerne i den skapende prosessen, som premissleverandører, som referansepublikum eller som aktører på scenen. Det kan også være snakk om dramaturgiske strategier i møtet mellom scene og sal eller om ulike former for interaksjon med barna under selve forestillingen. Boken tematiserer dermed ulike kunstneriske metoder og strategier for å involvere barna i scenekunsten. Den tilbyr også dramaturgiske verktøy for analyse av interaktive forestillinger gjennom en teoretisk begrepsavklaring knyttet til tverrfaglige perspektiver og ulike diskurser om deltakelse og interaksjon i scenekunst for barn. Det kunstneriske forskningsprosjektet SceSam interaktive dramaturgier i scenekunst for barn danner utgangspunkt for bokens tematikk. I SceSam har en gruppe forskere og kunstnere sammen undersøkt interaktivitet som kunstnerisk strategi i scenekunstprosjekter for barn i alderen 0 12 år. Prosjektet har bestått av scenekunst, forskning og formidling, og undersøkelsene har vært av både teoretisk og praktisk karakter. Boken formidler kunnskap og innsikt fra arbeidet med SceSam, både gjennom fagtekster, intervjuer og essays. I tillegg presenterer en rekke kunstnere sitt arbeid med forestillinger der barns deltakelse står i fokus. Boken retter seg mot studenter, faglærere i estetiske fag, produsenter, formidlere, kritikere og kunstnere i feltet. Boken vil interessere alle som arbeider i feltet scenekunst for barn. Lise Hovik (1962) er kunstnerisk leder i Teater Fot. Hun arbeider som dramapedagog og førsteamanuensis i drama ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim. Hun har en ph.d om teater for de aller minste fra 2014. Forskningsprosjektet var en kunstnerisk og teoretisk undersøkelse av barneteatrets interaktive og performative estetikk, med fokus på lek og improvisasjon. Forestillingen De Røde Skoene dannet kunstnerisk utgangspunkt for forskningsarbeidet. I 2012 laget hun barneteatertrilogien Du skal få høre fuglesang i co-produksjon med Trøndelag Teater. Hovik har vært forskningsleder i SceSam. Les mer på www.teaterfot.no. Lisa Nagel (1977) er kunstnerisk leder for SceSam. Nagel er initiativtaker til prosjektet, som hun har utviklet og ledet fra oppstarten i 2012 og fram til i dag. Hun er utdannet dramapedagog og teaterviter og har bakgrunn som dramaturg og kritiker. Nagel har vært tilknyttet Norsk barnebokinstitutt som ph.d.-stipendiat, hvor hun har arbeidet med et doktorgradsprosjekt som undersøker hvordan det å betrakte ulike kunstuttrykk for barn som performative hendelser får konsekvenser for hvordan vi kan forstå forholdet mellom barn og verk i både scenekunst, bildebøker og bildebok-apper for barn. Nagel er tilknyttet nettidskriftet Periskop som fagredaktør med ansvar for scenekunst og litteratur, og hun er virksom som foredragsholder, kommentator og debattant i feltet scenekunst for barn.

...EJ-festivalen - scenekunst for et ungt publikum ... Interaktiv scenekunst for barn - tyranni eller magi? - vis ... ... . Festivalen endret i år navn til SAND. Festivalen ble arrangert for 11. gang 6.-10. oktober 2015 i Kristiansand, med ... "Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn" bygger på forskningsprosjektet SceSam - interaktive dramaturgier i scenekunst for barn. En gruppe forskere og kunstnere har sammen undersøkt interaktivitet som kunstnerisk strategi i scenekunstprosjekter for barn i alderen 0-12 år. I en serie artikler snakker Scenekunst.no med ... Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn - Kunst ... ... . I en serie artikler snakker Scenekunst.no med kunstnere som produserer scenekunst for barn og unge på ulike steder i landet. Elin Lindbergs intervju med Lise Hovik er samtidig det første av flere der vi vil be scenekunstnere om å dele sine erfaringer med samarbeid mellom institusjoner og frie grupper. Solli får støtte fra Lisa Nagel og Lise Hovik som påpeker det samme i sin artikkel Interaktiv scenekunst for barn - tyranni eller magi? i Kunstløftets avis, som utkom med Morgenbladet 11. april: «Over lengre tid har vi sett at interaktivitet og barns deltakelse stadig oftere blir brukt som et kvalitetsstempel i barneforestillinger». Hypotesen om at medvirkning per definisjon er bra for ... Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn. I boka beskrives deltakelse som et overordnet begrep som henviser til en ny tilskuerposisjon, der tilskueren er helt avgjørende for at verket skal eksistere. Interaktivitet stammer fra digital teknologi, og innebærer i større grad en en-til-en-relasjon. Når interaktivitet anses som en garanti for kvalitet i scenekunst for barn, vitner det om manglende forståelse for forskjellen mellom overfladisk interaksjon og dyp deltakelse. Det hevder Lisa Nagel og Lise Hovik, som i denne artikkelen på Kunstløftet.no utvikler en teori om ulike kvaliteter i interaksjonen mellom utøvere og barn. Lise Hovik er førsteamanuensis i drama/teater ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, DMMH, og kunstnerisk leder for Teater Fot. I perioden 2008-14 arbeidet hun med en ph.d. om teater for de aller minste. Prosjektet var en kunstnerisk og teoretisk undersøkelse av barneteatrets interaktive og performative estetikk, med fokus på lek og improvisasjon. Interaktivitet og barns deltakelse blir stadig oftere blir brukt som kvalitetsstempel på teaterforestillinger for barn. Interaksjon kan imidlertid ikke vurderes som en kvalitet i seg selv, men må sees i relasjon til konteksten og til det kunstneriske uttrykket som helhet (Bishop, 2012; Nielsen 2011). SceSams Lise Hovik og Lisa Nagel gir ut bok om deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn. I boka presenteres SceSam-prosjektet og samtidig skriver en rekke sentrale scenekunstnere i feltet......