Norsk som reiskaps- og danningsfag E-bok


Norsk som reiskaps- og danningsfag -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-08-08
FORFATTER:
ISBN: 9788252194104
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,65

FORKLARING:

Norsk som reiskaps- og danningsfag er ei artikkelsamling som tek føre seg den særeigne stillinga norskfaget har i skulen. I boka tek forfattarane opp historia til faget og faget si legitimering i skulen i dag. Vidare er eit vidt spekter av aktuelle tema dekte i boka, mellom anna bruk av testar og nasjonale prøver, digital kompetanse, norsk som andrespråk, lese- og skrivevanskar, grunnleggjande ferdigheiter og sidemålsopplæring. Boka er skriven for studentar i grunnskuleutdanningane.

...a norskfaget har i skulen. I boka tek forfattarane opp historia til faget og faget si legitimering i skulen i dag ... NOLES » Norsk som reiskaps- og danningsfag av Birgitte ... ... . Vidare er eit vidt spekter av aktuelle tema dekte i boka, ... Norsk som reiskaps- og danningsfag er ei artikkelsamling som tek føre seg den særeigne stillinga norskfaget har i skulen. I boka tek forfattarane opp historia til faget og faget si legitimering i skulen i dag. Vidare er eit vidt spekter av aktuelle tema dekte i boka, ... Av Birgitte Fondevik og Pål Hamre (red.). Norsk som reiskaps- og danningsfag er ei artikkelsamling som tek f ... Norsk som reiskaps- og danningsfag | Birgitte Fondevik ... ... ... Av Birgitte Fondevik og Pål Hamre (red.). Norsk som reiskaps- og danningsfag er ei artikkelsamling som tek føre seg den særeigne stillinga norskfaget har i skulen.I boka tek forfattarane opp historia til faget og faget si legitimering i skulen i dag. Vidare er eit vidt spekter av aktuelle tema dekte i boka, mellom anna bruk av testar og nasjonale prøver, digital kompetanse, norsk som andrespråk, lese- og skrivevanskar ... Selj, Elisabeth 2010. Utfordringer ved narrativ tekstskriving når norsk er andrespråk. I NORDAND 5 (2), s. 35-59. Tonne, Ingebjørg 2017. Lærarrespons og skriving i grunnskulen. Forståing, effekt og moglegheiter, I: Birgitte Fondevik & Pål Hamre (red.), Norsk som reiskaps- og danningsfag. Det Norske Samlaget. s. 173-202. Norsk som reiskaps- og danningsfag er ei artikkelsamling som tek føre seg den særeigne stillinga norskfaget har i skulen. I boka tek forfattarane opp historia til faget og faget si legitimering i skulen i dag. Vidare er eit vidt spekter av aktuelle tema dekte i boka, mellom anna bruk av testar og nasjonale prøver, digital kompetanse, norsk som andrespråk, lese- og skrivevanskar ... Reiskap og danning på tvers av fag : skriveprosjekt i skulefaga norsk og samfunnsfag I: B. Fondevik & P. Hamre (Red.), Norsk som reiskaps- og danningsfag (s. 221-239) Oslo: Samlaget; Fiskerstrand, P. (2017) Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag Doktorgradsavhandling, Universitetet i ... Blikstad-Balas, M. (2013). 'Et svar på nesten alt' - om elevers bruk av Wikip...