Norsk som reiskaps- og danningsfag E-bok


Norsk som reiskaps- og danningsfag -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-08-08
FORFATTER:
ISBN: 9788252194104
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,41

FORKLARING:

Norsk som reiskaps- og danningsfag er ei artikkelsamling som tek føre seg den særeigne stillinga norskfaget har i skulen. I boka tek forfattarane opp historia til faget og faget si legitimering i skulen i dag. Vidare er eit vidt spekter av aktuelle tema dekte i boka, mellom anna bruk av testar og nasjonale prøver, digital kompetanse, norsk som andrespråk, lese- og skrivevanskar, grunnleggjande ferdigheiter og sidemålsopplæring. Boka er skriven for studentar i grunnskuleutdanningane.

...rsk er andrespråk. I NORDAND 5 (2), s. 35-59 ... NOLES » Norsk som reiskaps- og danningsfag av Birgitte ... ... . Tonne, Ingebjørg 2017. Lærarrespons og skriving i grunnskulen. Forståing, effekt og moglegheiter, I: Birgitte Fondevik & Pål Hamre (red.), Norsk som reiskaps- og danningsfag. Det Norske Samlaget. s. 173-202. Norsk som reiskaps- og danningsfag er ei artikkelsamling som tek føre seg den særeigne stillinga norskfaget har i skulen. I boka tek forfattarane opp historia til faget og faget si legitimering i skulen i dag. Vidare er eit vidt spekter av aktuelle tema ... Norsk som reiskaps- og danningsfag | Birgitte Fondevik ... ... . Vidare er eit vidt spekter av aktuelle tema dekte i boka, mellom anna bruk av testar og nasjonale prøver, digital kompetanse, norsk som andrespråk, lese- og skrivevanskar ... Reiskap og danning på tvers av fag : skriveprosjekt i skulefaga norsk og samfunnsfag I: B. Fondevik & P. Hamre (Red.), Norsk som reiskaps- og danningsfag (s. 221-239) Oslo: Samlaget; Fiskerstrand, P. (2017) Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag Doktorgradsavhandling, Universitetet i ... Blikstad-Balas, M. (2013). 'Et svar på nesten alt' - om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole. Norsklæreren. 1, 34-43. (10 SIDER) Hamre, P. (2017). Norskfaget som reiskaps- og danningsfag. I P. Hamre og B. Fondevik (Red.), Norsk som reiskaps- og danningsfag (s. 13-43). Oslo: Samlaget. (30 SIDER) Norsk som reiskaps- og danningsfag av Birgitte Fondevik og Pål Hamre. 31. oktober 2017 av esben i Bokbase, Ressurser | Kommentarer av. Norsk som reiskaps- og danningsfag er ei artikkelsamling som tek føre seg den særeigne stillinga norskfaget har i skulen. Nynorsk med dei minste av Eli Bjørhusdal og Ingvil Brügger Budal. Blikstad-Balas, M. (2013). 'Et svar på nesten alt' - om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole. Norsklæreren. 1, 34-43. (10 SIDER) Hamre, P. (2017). Norskfaget som reiskaps- og danningsfag. I P. Hamre og B. Fondevik (Red.), Norsk som reiskaps- og danningsfag (s. 13-43). Oslo: Samlaget. (30 SIDER) Norsk som reiskaps- og danningsfag har som mål å bidra til debatten og refleksjonen kring det faglege innhaldet i norskfaget. Norskfaget er skulens største fag, og det er stadig debatt om identiteten til faget. Årsaka til det er at faget på ein særeigen måte har ei todelt legitimering. Norsk som reiskaps- og danningsfag [ISBN 9788252194104] 306s. Publisert 2017 av Birgitte Fondevik, Pål Hamre Publisher: Det Norske Samlaget. Fag og fagnad. Festskrift til Kjell-Arild Madssen i høve 60-årsdagen 300s. Publisert 2004 av Odd Monsson, Hilde Osdal, Ove Langlo, Pål Hamre Norsk som reiskaps- og danningsfag er ei artikkelsamling som tek føre seg den særeigne stillinga norskfaget har i skulen. I boka tek forfattarane opp historia til faget og faget si legitimering i skulen i dag. Norsk som reiskaps- og danningsfag av Birgitte Fondevik og Pål Hamre. 31. oktober 2017 av esben i Bokbase, Ressurser | Kommentarer av. Norsk som reiskaps- og danningsfag er ei artikkelsamling som tek føre s...