Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid E-bok


Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid - Bjørn Bjelland, Espen Rostrup Nakstad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-07-24
FORFATTER: Bjørn Bjelland, Espen Rostrup Nakstad
ISBN: 9788205510982
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,11

FORKLARING:

Dette er den første læreboken på norsk om beredskap, kriseledelse og skadestedsarbeid innen helse- og beredskapssektorene.Boken gir oppdatert kunnskap om hvordan sivil sektor organiserer og utøver beredskap gjennom nødetatene, redningstjenesten, helsetjenesten, strategisk og operasjonell kriseledelse, myndighetsstyring og samvirke. Aktuelle eksempler og teori brukes for å belyse «best practise» i håndteringen av så vel dagligdagse utrykningsoppdrag som mer komplekse hendelser og nasjonale katastrofer. Boken er aktuell for førstelinjepersonell i nødetatene og redningstjenesten, studenter innen medisin, sykepleie, ambulanse- og politifag samt nasjonale fagmyndigheter og beredskapsledere på operativt, operasjonelt og strategisk nivå. Boken er også tilrettelagt for frivillige organisasjoner, bistandsarbeidere, industrivern og aktører i Forsvaret som ønsker en oppdatert beskrivelse av gjeldende beredskapsprinsipper og -metoder i sivil sektor.

...perativt og strategisk nivå. Beredskapssystemets oppbygging og responsmønster i ulike typer kriser belyses ... Nord universitet - Master i beredskap og kriseledelse ... . Her finner du alt av informasjon om utdanning innen BEREDSKAP OG KRISELEDELSE, DELTID (Master).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 105 relaterte studier til utdanningen BEREDSKAP OG KRISELEDELSE, DELTID (Master). Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid: en lærebok for helse- og beredskapspersonell på st ... Nakstad, Espen Rostrup | Gyldendal ... . Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid: en lærebok for helse- og beredskapspersonell på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå . Oslo: Gyldendal akademisk. Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid : en lærebok for helse- og beredskapspersonell på strategisk, operasjonelt og taktisk niv ... og det er grunnlaget for at denne planen nå er utarbeidet. Plan om helsemessig og sosial beredskap inngår som en del av kommunens samlede planverk for beredskap: Plan for samfunnssikkerhet og beredskap (2018-2021) Plan for kommunal kriseledelse: Beskriver kommunens kriseledelse, varslingsliste Ijuni kom boken «Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid - En lærebok for helse- og beredskapspersonell på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå». Forfatterne har sitt daglige virke i Helsevesenet. Det er en ganske liten bok om flere store emner, og det virker som forfatterne har ambisjoner om å favne det meste. Emnet Førstehjelp og ambulansetjenester inneholder 5 produkter Bjørn Bjelland Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid : en lærebok for helse- og beredskapspersonell på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå Kurset tar for seg kriseledelse på en praktisk og funksjonell måte. Engasjerende og spennende øvelse hvor kursdeltagerne utgjør beredskapsledelsen og får forelagt en aktuell krisesituasjon. En treningsøkt i organisering og gjennomføring basert på suksesskriteriene. Kursinnhold: Regelverk, roller og oppgaver; Beredskap satt i system Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid: en lærebok for helse- … ISBN 9788205510982, 2018, 1. utgave, Bjørn Bjelland, Espen Rostrup Nakstad •Organisering av kriseledelse og krisestab •Operasjonsrom ... • Enhetlig ledelsessystem(ELS), DSB • Div sivil litteratur, f eks «Praktisk krise-og beredskapsledelse», Ivar K Lunde. ... beredskap og krisehåndtering. Stortingsmelding 29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet. LEDELSE STAB Nasjonal beredskap og krisehåndtering; Nasjonal beredskap og krisehåndtering. Videreutdanningen i nasjonal beredskap og krisehåndtering skal legge til rette for at de ulike nivåene og sektorene får utdypet kjennskap til eget og hverandres ansvarsområde, kapasiteter, muligheter og begrensninger. Espen Rostrup Nakstad ... Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid. He leads the CBRNE Centre at Ullevål Hospital/Oslo University Hospital. Among others, he led Ullevål Hospital's response when a Norwegian citizen affected by the 2014 ebola outbreak was flown home to Norway....