Barn, matematikk og språk E-bok


Barn, matematikk og språk - Marit Johnsen-Høines pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-05-28
FORFATTER: Marit Johnsen-Høines
ISBN: 9788293598046
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,85

FORKLARING:

?Marit Johnsen-Høines viser hvordan begynneropplæring i matematikk begynner i barnehagen. Denne boka konkretiserer Rammeplan for barnehagen (2017). Den har fokus på hvordan voksne legger til rette for barns lekende og utforskende læring. Den viser hvordan språklig og kulturelt mangfold, i norske og samiske barnehager, kan ivaretas og ha betydning for barns matematiske utvikling. Utstrakt bruk av eksempler knytter praksis til teori og teori til praksis, barn blir levende og teori blir viktig. Forfatteren har «Begynneropplæringen» med språk av 1. og 2. orden som utgangspunkt, bygger ut teoretiske perspektiv fra Planas, Piaget, Vygotsky og Bakhtin og drøfter teorienes didaktiske konsekvenser. Hun viser barnehagen som sted for matematikklæring, også med tanke på at barna snart er på vei til skolen.

...en spesielle vansker vil man også finne at det er sammenheng mellom arbeidsminnekapasitet og språk, lesing og matematikkferdigheter ... Hovedfunn i Stavangerprosjektet - det lærende barnet ... ... . For eksempel har Gathercole, Baddeley og kolleger hevdet at arbeidsminnet er et språklæringsinstrument som gjør at barn blir i stand til å lære seg nye ord og bygge et vokabular. Det er viktig å påpeke at matematikk i barnehagen ikke handler om å gjøre barnet klar for matematikklæring på skolen. Matematikk i barnehagen har en stor verdi i seg selv. Barnet som deler ut like mange kort til alle spillerne av UNO®, barnet som k ... Barn, matematikk og språk - didaktiske perspektiv i ... ... . Matematikk i barnehagen har en stor verdi i seg selv. Barnet som deler ut like mange kort til alle spillerne av UNO®, barnet som kommenterer at han og kompisen har lik bleie på seg, barnet som synes at barnehagen ser annerledes ut fra toppen av klatrestativet, barna som ... har grunnleggende kunnskap om lekens og samtalens betydning for barns teksterfaringer, språk- og matematikkutvikling og hvordan språk og matematikk brukes som verktøy for utforskning og tenking. ... Nei, de har tenka... -- Om eventyr og matematikk med flerspråklige barn» i Norsk pedagogisk tidsskrift nr.01/2009 https: ... Disse utviklingsområdene er viktige for barns lek og læring og er avgjørende for at barn kan utvikle relasjoner til andre mennesker og fungere sosialt i et flerspråklig og flerkulturelt samfunn. Innholdet i kunnskapsområdet dreier seg om barns språk og språkutvikling, barnelitteratur og mediekultur og barns matematiske meningsskaping, kreative undring og problemløsing. Barn med nedsatt hørsel trenger ofte flere gjentagelser og varierte erfaringer i større grad enn jevnaldrende for å kunne etablere matematisk språk og tenkning. Barn med nedsatt hørsel utnytter også synet aktivt i sin læring, og det kan være fordelaktig å bruke konkreter og visuelle strategier i samtaler om sammenheng, matematikk og førmatematiske begreper. Hjernen behandler språk og matte vidt forskjellig. Albert Einstein sa en gang at ord og språk ikke hadde noe med talentet hans for matematikk å gjøre. Nå tyder en ny studie på at han hadde rett. Barn, språk og kultur (Heftet) av forfatter Margareth Sandvik. Språk, tekst og matematikk. Pris kr 549. Se flere bøker fra Margareth Sandvik. Postadresse. Matematikksenteret, NTNU 7491 Trondheim Besøksadresse. Telefon og e-post. 73 55 11 42 [email protected] Kjernetid. 09:00 - 15:00 utvikler, og bruker barna matematikk hver dag •Viktig for barna her og nå •I leken med lekedyrene erfarer barna størrelser og former, de klassifiserer og sammenligner •Ansatte har en viktig rolle som brobyggere mellom matematikken og barna ved å -støtte og legge til rette for erfaringer -tilføre språk -utfordre barna i leken 2 - Språksvake barn faller utenfor i lek. Toåringer med svake språklige ferdigheter fungerer dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og allerede ved toårsalder er det stor spredning i barnas ferdigheter når det gjelder språk, motorikk, matematikk og sosial kompetanse. Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap om de ulike alderstrinnene, se utvikling hos barn over tid og blant annet finne sammenhenger mellom tidlig mestring innen motorikk, matematikk og språk. - Funn fra studien viser ...