Samfunnskunnskap E-bok


Samfunnskunnskap - Theo Koritzinsky pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-08-08
FORFATTER: Theo Koritzinsky
ISBN: 9788215024042
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,64

FORKLARING:

Ny utgave av svært populær lærebok, som analyserer og drøfter utfordringer i skolefaget samfunnskunnskap. Fagets verdier og formål, kunnskaps- og læringssyn, utvalg og organisering av lærestoff, arbeidsmåter og vurderingsordninger står sentralt i framstillingen. Boka er gjennomgående oppdatert, spesielt i forhold til ny Læreplan i samfunnsfag, som gjelder fra august 2013. En velskrevet innføringsbok som levendegjør stoffet gjennom tankevekkende sitater, konkrete eksempler, spørsmål til diskusjon og gode arbeidsoppgaver. Forfatteren legger gjennom hele boka vekt på de faglige og metodiske utfordringene som ligger i variert bruk av læremidler og arbeidsmåter - inkludert de nye digitale medier. «Det merkes godt at denne boka er skrevet av en person med stor faglig tyngde og bred politisk innsikt. Styrken ved fremstillingen er det klare og enkle språket og den oversiktlige formen Lektor Svein Krogvig, Ski videregående skole»

...kritisk tilnærming, dybdelæring og elevnært språk ... Test deg selv: Klarer du statsborgerprøven? ... . Alle kapitlene har «utforsk»- oppgaver, hvor elevene kan fordype seg ved å søke kunnskap, bruke informasjon fra ulike kilder og gjøre en kritisk vurdering av kildene. Kategori: Samfunnskunnskap. Quizlet om samfunnskunnskap. Nynorsk Samfunnskunnskap Språk Tekster N. Sosialisering. rana november 24, 2019. Sosialisering vil seie at vi blir lœrte opp til å fungere i samfunnet, og da må vi tileigne oss dei normene og rollene som gjeld. Denne prosessen går føre seg … Samfunnsfag er l ... Samfunnskunnskap - fagdidaktisk innføring | Theo ... ... . Denne prosessen går føre seg … Samfunnsfag er læren om hele samfunnet, og betegnelsen brukes som regel på et fag i Grunnopplæringa. På barne-og ungdomsskolestrinnet samfunnsfag inndelt i hovedområdene geografi, historie og samfunnskunnskap.. I videregående opplæring leses samfunnsfag på Vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering og Vg2 i andre utdanningsprogrammer. Hva tilbyr vi? Alle som har rett og plikt til norskopplæring må gjennomføre et 50 timers kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår. Kvalifiseringstjenesten i Grimstad arrangerer hovedsakelig kurs i høstferien og vinterferien. Vi samarbeider med Arendal kommune for å kunne tilby kurs på; flest mulig språk. Hvis du er mellom 18 og 67 år må du som hovedregel ha gjennomført godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap og ha bestått prøver i norsk og samfunnskunnskap før du kan bli norsk statsborger. Gjeldende læreplan Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) Gjelder fra: 01.08.2013 Gjelder til: 31.07.2021 UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i samfunnsfag (SAF1-02) Gjelder fra: 01.08.2010 Gjelder til: 31.07.2013 Læreplan i samfunnsfag (SAF1-01) Gjelder fra: 01.08.2006 Gjelder til: 31.07.2010 50 timers samfunnskunnskap. For alle over 16 år som har plikt til å fullføre kurset 50 timer samfunnskunnskap. Du tar kurset på et språk som du forstår. De vanligste kursene vil være på arabisk, tigrinja, somali, engelsk, farsi, pashto, thai, dari, kurmanji, norsk og tyrkisk. Kurset er på ca. 10 uker og kan være på dag eller kveld. Mange innvandrere må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Noen får opplæringen gratis, mens andre må betale. Det er kommunen som skal gi tilbud om opplæringen....